Prisijunkite prie mūsų kampanijos - išgelbėkite savo internetą!

Jau netrukus vyks kitas balsavimas dėl naujosios autorių teisių apsaugos ES tvarkos. Tai mūsų paskutinis šansas reikalauti įstatymo, kuris apsaugotų žodžio laisvę internete. Prisijunkite prie mūsų ir padėkite mums apsaugoti laisvę internete!

Rugsėjo 12 d. visi Europos Parlamento nariai balsuos dėl naujos, galimai rimtai interneto laisvę Europoje turėsiančios autorių teisių reglamentavimo ES tvarkos.

Liepos mėnesį dauguma europarlamentarų atmetė šio teisės akto projektą, kuris būtų gerokai suvaržęs žodžio laisvę internete ir iškreipęs pusiausvyrą tarp skaitmeninių žmonių teisių ir autorių teisių turėtojų (pavyzdžiui, didžiųjų įrašų kompanijų ir kino studijų) teisių.

Tada atmesta direktyvos redakcija būtų privertusi socialinės žiniasklaidos platformas, kaip antai „YouTube“ ar „Facebook“, įdiegti įkeliamo turinio filtrus, galinčius nustatyti galimai (galimai!) autorių teisių saugomą medžiagą panaudojusius kūrinius ir juos blokuoti.

Sekantis balsavimas

Dabar visiems 751 Europos Parlamento nariams atsirado galimybė priimti tokį autorių teises reglamentuojantį įstatymą, kuris nustatytų tinkamą pusiausvyrą tarp autorių teisių savininkų interesų ir žmonių teisių (ypač pastarųjų žodžio laisvės ir privatumo internete).

EP narių sprendimas turės didžiulių pasekmių mums visiems: kaip bus apsaugota mūsų teisė matyti ir skleisti informaciją internete, tuo pačių išvengiant mūsų veiklos stebėjimo. „Liberties“ bijo, kad diskusijų metu vėl bus keliami į liepos mėn. atmestą versiją panašūs pasiūlymai.

Didžiosios internete veikiančios įmonės deda daug pastangų, kad priimta tvarka atleistų jas nuo teisinės atsakomybės už vartotojų sukurtą turinį ir leistų joms gauti didžiausią įmanomą pelną: muzikos pramonė, turinti savo lobistų komandą, nori savo dalies iš autorių teisių saugomo turinio kuriamo pelno.

Galiausiai yra ir paprasti žmonės, kasdieniai interneto vartotojai, kurie džiaugiasi galėdami laisvai naršyti, dalintis naujienomis, kitų sukurtais vaizdo įrašais, kurti mymus ir žaisti kompiuterinius žaidimus. Mes, „Liberties“, daugiausia dėmesio skiariame būtent šiems žmonėms ir kovai už jų teises – juk taip dažnai jų interesai yra ignoruojami, kai kažko reikia stambiam verslui.

Ko nori „Liberties“

Nėra nieko blogo, kad autorių teisių turėtojai nori teisėtai jiems priklausančios pelno dalies, gaunamos, kai vartojamas jiems priklausantis turinys. Tačiau autorių teisių apsaugos negalima siekti žmonių teisių sąskaita – galime priimti autorių teises reglamentuojantį įstatymą, kuris apsaugotų ir autorių teisių turėtojų, ir paprastų žmonių pagrindines teises.

Šiuo tikslu „Liberties“ siūlo naujojoje direktyvoje numatyti šešias apsaugos priemones. Svarbiausia būtų apsaugoti žodžio laisvę – viena iš minėtų šešių apsaugos priemonių panaikintų įkeliamo turinio filtrus, mat reikalavimas diegti išankstinio filtravimo sistemas pažeidžia žodžio laisvę.

„Liberties“ taip pat laikosi nuomonės, kad autorių teisių reglamentavimui būtini aiškūs skaidrumo garantai, kurių niekada anksčiau nebuvo Europos autorių teisių apsaugos įstatymuose. Platformos su mūsų žodžio laisve susijusius sprendimus, kaip antai turinio blokavimas ar šalinimas, priima neskaidriai, be jokios atskaitomybės.

Kai kažkas blokuoja mūsų turinį, reiktų, kad mums būtų suteikta informacija apie blokavimo priežastis ir galimybė sprendimą užginčyti. ES turėtų sukurti nemokamą teisinį mechanizmą vartotojų, autorių teisių turėtojų ir interneto platformų ginčams spręsti.

Laisvės taip pat ragina užtikrinti, kad naujoji autorių teisių apsaugos tvarka neatsiliktų nuo technologijų. Besikeičiant technologijoms, keičiasi ir mūsų vartojamas turinys. Mes į internetą įkeliame pačių sukurtus filmukus, skirtus tik keletui žmonių; mes dalinamės paveikslėliais, užuot siuntę atvirutes. Galimybė internetu pasiekti milijardus žmonių egzistuoja tik teoriškai, mat tikrovė paprastai labai skiriasi. (Beje, jei žinote, kaip tai padaryti, praneškite mums. Neįsivaizduojate, kiek laiko praleidžiame, kad tik mūsų darbas pasiektų mūsų auditoriją.) Interneto savaime negalima laikyti begaline vieša erdve. Reikia pradėti mąstyti apie naują sistemą, kuri numatytų, kad kai žiūrovų skaičius ribotas, vartojimas yra privatus.

Europos Parlamento nariai taip pat turėtų dar kartą pagalvoti dėl sistemos autorių teisių saugomai medžiagai šalinti. 13 straipsnyje nėra jokios apsaugos nuo nepagrįsto vartotojų sukurto turinio pašalinimo. ES turėtų sukurti priežastį saugoti žodžio laisvę, ne tik autorių teises. Jei autorių teisių turėtojai ir platformos būtų atsakingi už teisėto vartotojų sukurto turinio ištrynimą, keistųsi ir jų požiūris. Tai veiksmingiau apsaugotų žodžio laisvę.

Liko mažiau nei trys savaites Parlamentui įrodyti, kad reikia balsuoti už žmonių interesus. Prisijunkite prie mūsų kampanijos ir padėkite mums apginti laisvę internete.

Jei norite paremti saviraiškos laisvę internete, sekite mūsų svetainę ir socialinės žiniasklaidos kanalus, kad sužinotumėte, ko reikės toliau.

Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ar užsisakykite priminimus apie kampanijas.