Kodėl autoritarai taip nekenčia susirinkimų laivės?

Susirinkimų laisvė yra neatsiejama nuo demokratijos - tad nenuostabu, kad Europos autoritarai taip siekia neteisėtai ją apriboti.

Demokratinėje visuomenėje susirinkimų laisvė yra viena priemonių, kuriomis žmonės gali siekti socialinių pokyčių. Taikaus susirinkimo laisvę kaip vieną pagrindinių žmogaus teisių pripažįsta ne vienas svarbus teisės aktas, įskaitant ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją bei Europos žmogaus teisių konvenciją.

Valstybės turi tiek negatyvių, tiek pozityvių įsipareigojimų, susijusių su taikiomis demonstracijomis. Negatyvus įsipareigojimas – valstybė ir policijos pajėgos negali kištis ar drausti taikių demonstracijų – net ir spontaniškų, apie kurias valdžios institucijos nebuvo informuotos. Pozityvus – valstybė privalo padėti taikioms demonstracijoms, jas saugoti koordinuojant eismą, palaikant viešąją tvarką ir ginant protestuotojus nuo trukdytojų.

Viešus susirinkus teisėtai galima apriboti keliais būdais – pavyzdžiui, tikriausiai būtų teisėta uždrausti triukšmingą demonstraciją vidurį nakties gyvenamajame rajone. Tokia demonstracija neproporcingai trikdytų žmonių gyvenimui. Tačiau nėra abejonių, kad būtų neteisėta drausti triukšmingam mitingui vykti priešais Parlamentą sesijos metų.

Neteisėti apribojimai Europos Sąjungoje

Deja, šiomis dienomis ne viena Europos vyriausybė yra neteisėtai apribojusi susirinkimų laisvę.

Pavyzdžiui, 2016 m. Lenkijos vyriausybei pavyko patvirtinti Susirinkimų įstatymo pataisas, pagal kurias pirmenybė teikiama valstybinių ir religinių institucijų organizuojamiems susirinkimams. Šiomis pataisomis ženkliai apribota teisė rengti kontrademonstracijas ir spontaniškai rinktis.

Rumunijos įstatymai riboja, kur ir kada galima rengti viešus susirinkimus, o organizatoriai privalo gauti raštišką vietos valdžios sutikimą likus bent trims dienoms iki renginio. Vyriausybę kritikuojančioms organizacijoms dažnai sunku tokį leidimą gauti.

Vengrija, kurios valdančioji partija yra užėmusi du trečdalius Parlamento vietų, liepos mėnesį priėmė naują įstatymą dėl susirinkimų laisvės. Jis leidžia policijai drausti demonstracijas remiantis itin miglotais pagrindais – pavyzdžiui, jei demonstracija kelia grėsmę „Vengrijos tautos orumui“.

Susirinkimų laisvės neribojimas itin naudingas visuomenei. Ji leidžia visuomenei išreikšti savo nuomonę valdžiai ir kitiems. Ši laisvė skatina viešas diskusijas, įvairovę – tai tinkamas (ir palyginti pigus) įrankis norint pasiekti pokyčių visuomenėje.

Būkite išgirsti

Būtent dėl to autoritarai nekenčia susirinkimų laisvės. Jie mėgsta sakyti, kad, laimėję daugumą rinkimuose, jie yra teisėti žmonių atstovai – vienintelis teisėtas būdas liaudžiai išreikšti savo valią. Jie mėsta kartoti, kad tie, kurie priešinasi jų antidemokratiškoms priemonėmis, patys yra antidemokratai – neva tikroje demokratijoje dauguma gali neribotai spręsti dėl visuomenės taisyklių. Jie mėgsta apsimesti, kad prieš juos stovi tik keli apspangę idiotai ar išdavikai.

Kai žmonės išeina į gatves ir išreiškia savo nuomonę, tampa aišku, kad autoritarų žodžiai kiek neatitinka tikrovės. Jei pakankamai žmonių supras, kad jų žodžiai yra melas, autoritarai praras savo galią. Dėl to jie ir nekenčia susirinkimų laisvės. Dėl to jie ir bando ją apriboti. Neleiskite, kad taip nutiktų. Palaikykite organizacijas, kurios už šią laisvę kovoja ir/arba padeda neteisėtai už nuomonės reiškimą persekiojamiems asmenims.

Čia rasite mūsų tinklui priklausančių organizacijų sąrašą.

Šią savaitę Vengrijos pilietinių laisvių sąjunga pluša, kad padėtų tiems, kurių teisės buvo pažeistos protestų dėl „Vergų įstatymo“ metu. Išreikšti savo solidarumą su jais galite čia.

Taip pat nepamirškite apie galimybę paaukoti mums pinigų – Jūsų paramą leistų mums padėti tinklui priklausančioms organizacijoms siekti savo tikslų.

Norint prieiti prie šio turinio, turite leisti naudoti funkcinius nustatymo slapukus.