Po populizmo bangos - pilietinės visuomenės krizė

Naujoje ataskaitoje nupasakojama pilietinės visuomenės situacija pasaulyje ir parodomi išškūkiai, kilę dėl nuvilnijusios populizmo bangos. Ataskaitos autoriai ragina pilietines teises ginančias organizacijas labiau bendradarbiauti.

Naujausia tarptautinio pilietinių teisių organizacijų tinklo CIVICUS ataskaita apie pilietinę visuomenę atskleidė, kad piliečiai ir nevyriausybininkai šiuo metu yra kritinėje situacijoje.

Populizmo banga

Vos 3 proc. pasaulio gyventojų gyvena tikrą laisvę pilietinėje erdvėje užtikrinančiose valstybėse. Daugiau nei 106 šalyse pilietinės teisės ribojamos vienokiu ar kitokiu būdu. Kai kurie apribojimai numatomi teisės aktų, tačiau kitais atvejais jie taikomi dėl piliečių demonstracijų ar smurtavimo.

Pagrindinė priežastis, kodėl pilietines teisės saugančių organizacijų veikla vis labiau ribojama, visgi yra šiuo metu vykstanti demokratijos krizė, apsireiškusi Europoje. Populistinės partijos sulaukia vis daugiau palaikymo, įtvirtina savo pozicijas tokiose šalyse, kaip Vengrija ir Lenkija.

Nepasitikėjimas

Tokios populizmo bangas sukėlė ir nepasitikėjimą NVO – jos tapo žiniasklaidos ir valdžios institucijų taikiniu. Bene labiausiai tai pastebima elgesyje su organizacijoms, kurios užsiima migrantų paieška ir gelbėjimu Viduržemio jūros regione.

Populistai taip pat kursto visuomenės pyktį dėl numanomo nepakankamo institucijų darbo. Dažnai būna taip, kad NVO yra laikomos viešosiomis įstaigomis, o nepriklausomomis piliečių teisių rėmėjomis.

Tas pats matyti ir tarptautinėje erdvėje: populistinės partijos paprastai negerbia tarptautinių institucijų, o pilietines teises ginančių organizacijų tikslas būtent ir yra užtikrinti žmogaus teisių apsaugą tarptautiniu mastu.

Pilietinei visuomenei - galimybė

Tačiau populizmo banga taipogi ir nuvylė daugybę žmonių. Pilietinei visuomenei būtina pasinaudoti šiuo nusivylimu, geriau atstovauti šiuos asmenis ir parodyti, kad pilietinės visuomenės organizacijos tikrai gali patenkinti piliečių poreikius, užtikrinti jų teises ir laisves.

Tam, kad galėtų išgyventi, pilietinės visuomenės organizacijos turi bendradarbiauti su įvairių sektorių įstaigomis ir kurti tinklus (kaip kad ir pats CIVICUS), kurių nariai galėtų dalintis žiniomis ir gerąja patirtimi.