Niekuomet nesibaigianti į Romą atvykstančių migrantų krizė

Žiema jau visai čia pat, tačiau valdžia vis dar nesiima veiksmų, kaip padėti į Romą atvykstantiems migrantams.

Mes jau esame Jums kalbėję apie Baobabo centro savanorių veiklą, jau esame aiškinę, kaip jie padeda į Romą atvykstantiems migrantams, jau pasmerkėme aklą institucijų (kurių priešakyje yra merė Virginia Raggi) norą trukdyti centro veiklai.

Regis, niekas nesikeis

Nuo 2016 m. spalio mėn. paskelbto paskutinio mūsų straipsnio policininkai dar ne kartą per prievartą iš Baobabo savanorių i NVO MEDU (Daktarai už žmogaus teises) organizuotų laikinų migrantų pastogių išvarė ten prisiglaudusius asmenis.

Toks iškeldinimas sukėlė humanitarinę reakciją: prie Baobabo pastangų prisidėjo dar daugiau savanorių, pilietinės visuomenės atstovai ėmė aukoti dar daugiau būtiniausių daiktų, kad padėtų migrantams įveikti žiemą.

Net jei institucijos ir nenori kalbėti apie susidariusią nepaprastą padėtį, į miestą atvykstančių žmonių skaičiai nemažėja - vien gruodžio 5 d. suskaičiuoti 35 nauji atvykėliai.

Orai prastėja, dienos trumpėja, tačiau daugelis žmonių vis dar yra priversti miegoti gatvėse, geležinkelio stotyse ar po tiltais.

Ką iš tiesų reiškia „priėmimas“

Tol, kol migrantai neturės kur prisiglausti žvarbiomis dienomis ir naktimis, Baobabo centras mums primins, kas iš tiesų yra migrantų priėmimas:

„Mes žengsime į priekį, nes migrantų priėmimas nereiškia vien tik lovos ir stogo virš galvos.“

Gruodžio 5 d. kai kuriems į Italijos Raudonojo Kryžiaus patalpas Romoje, via del Frantoio, perkeltiems migrantams teko praleisti dieną Casetta Rossa Spa - užimtame pastate, kuris skirtas socialiniams kaimynystės renginiams. Jie išmoko kepti duoną, kartu žiūrėjo vietines futbolo rungtynes, o vietiniai aprodė jiems kaimynystę.

Italijos Raudonojo Kryžiaus prižiūrima prieglauda bus uždaryta 2017 m. birželį. Tai - iš esmės geras dalykas, to nepakanka, kad išpręstume pastovaus žmonių srauto į miestą sukeltą padėtį.

Krizės rodikliai ir būtinos priemonės

Deja, Raudonojo Kryžiaus ir Romos miesto prižiūrimos prieglaudos jau yra sausakimšos. Per pastarąsias dvi dienas atvyko 35 nauji atvykėliai; gruodžio 5 d. naktį penkis 18-25 jaunuoliai miegojo ant šaligatvio.

Dėl šios priežasties Baobabo savanoriai paprašė valdžią pradėti į situaciją žiūrėti plačiau, ne tik kaip į krizę, ir imtis konkrečių naudingų sprendimų.

Jie paprašė, kad jiems būtų leista kartu su MEDU savanoriais organizuoti pastogę su mobiliuoju medicininės pagalbos punktu ir teisinės pagalbos informaciniu centru, kur migrantams būtų pranešta apie jų teises prieglobsčio proceso metu.