Italijos NVO kartu sieks užkirsti kelią migrantų grąžinimui per prievartą

​„Amnesty International“ Italijos skyrius ir ASGI kartu siekia teisingumo per prievartą į Libiją grąžintiems migrantams. Pastarieji tenai buvo įkalinti ir kentėjo nuo prižiūrėtojų rankų.

„Amnesty International“ Italijos skyrius ir ASGI suvienijo jėgas ir nuo šiol kartu sieks teisingumo per prievartą deportuotiems migrantams. Dar daugiau - organizacijos prašo, kad į nukentėjusiųjų kompensaciją būtų įtrauktos ir humanitarinės vizos.

Byla, kurią pasmerkė šios NVO, yra susijusi su 89 migrantų (75 jų - iš Eritrėjos) deportacija iš Italijos į Libiją 2009 m.

2009-2010 m. laikotarpiu Italijos pareigūnai sulaikydavo, suimdavo ir nedelsiant Libijos valdžios institucijoms perduodavo Italijos krantus bandančius pasiekti migrantus. Tokia praktika neleisdavo pastarųjų pateikti prašymų dėl prieglobsčio.

Libijoje deportuoti prieglobsčio prašytojai buvo uždaryti į kalėjimą, kur ilgus mėnesius buvo pažeidžiamos jų teisės. Kai kuriems iš jų galiausiai pavyko pabėgti į Europą, tačiau ne visi buvo tokie laimingi.

Europos Žmogaus Teisių Teismo jau pasmerkė Italiją už šiuos veiksmus, tačiau nebuvo imtasi jokių priemonių dėl pavojuje likusių prieglobsčio prašytojų. Atsižvelgdamos į tai, „Amnesty International“ ir ASGI kreipėsi į Romos civilinį teismą, siekdamos iškovoti 14 humanitarinių vizų nuo priverstinės deportacijos nukentėjusiems migrantams.

2009 m. į Libiją iš Italijos buvo deportuoti 89 migrantai, įskaitant ir 75 eritrėjiečius. Ten jie buvo uždaryti į kalėjimą ir kentėjo nuo prižiūrėtojų. (Nuotrauka: Tony Gentile - Reuters)

Kuriamas precedentas

Organizacijos siekia ne tik vizų - byla taip pat siekiama parodyti grąžinimų per prievartą baisumus ir sukurti precedentą teismams skirti humanitarines vizas. Tokios vizos leistų prieglobsčio prašytojams saugiai ir legaliai atvykti į Italiją.

Tuo pačiu metu abidvi nevyriausybinės organizacijos kartu siekia paryškinti panašius nuogąstavimus dėl vadovavimosi „saugios trečiosios šalies“ sąvoka, ypač - Turkijos atveju (Europos Sąjunga neseniai pasirašė susitarimą su Turkija, kuris iš esmės leidžia masiškai deportuoti migrantus).

Prieglobsčio prašytojų negalima atstumti, negalima atimti iš jų teisės prašyti prieglobsčio - vietoj to, reikia užtikrinti jų galimybę teisėtai pasiekti saugią erdvę.