85,000 pasirašė už žmogiškesnį imigracijos reglamentavimą Italijoje

Per šešis mėnesius aktyvistai surinko virš 85,000 parašų už naują imigracijos įstatymo projektą. Parašai buvo įteikti Parlamentui siekiant paskatinti politikus kurti žmogiškesnę imigracijos sistemą.

85,000 parašų

Kampanijos „Ero straniero - L'umanità che fa bene“ (liet. „Buvau užsienietis – žmonija, kuri daro gera“) metu buvo surinkta virš 85,000 parašų (gerokai daugiau, nei numatytas 50,000 parašų reikalavimas) už naująjį imigracijos įstatymą. Parašai buvo įteikti Deputatų rūmams penktadienį, spalio 27 d.

Rinkti parašus padėjo organizacija „Radicali Italiani“, politikė Emma Bonino, „Fondazione Casa della carità ‚Angelo Abriani‘“, ACLI, ARCI, ASGI, „Centro Astalli“, CNCA, „A Buon Diritto“ ir Italijos pilietinių laisvių ir teisių koalicija. Negana to, kampanija palaikė daugybė miestų merų ir kitos pelno nesiekiančios organizacijos.

Pasiūlymas

Pusę dvylikos ryte spalio 27 d. į priešais Parlamento rūmus esantį skverą atvyko pilietinės visuomenės ir politinių partijų atstovai, norėdami įteikti parašus, atšvęsti pasiekimą ir pakomentuoti gerus rezultatus. Aktyvistai Emma Bonino, Luigi Mankonis, Igiaba Scego, Patrizio Gonnella ir kiti padėkojo daugybei parašus rinkti padėjusių savanorių.

Be kita ko, siūloma numatyti galimybę teisėtai atvykti į Italiją su laikinu leidimu dirbti, pilietybės neturintiems, tačiau su Italija susietiems asmenims įsigyti leidimą gyventi šalyje, sukurti prieglobsčio prašytojų ir pabėgėlių socialinės ir profesinės integracijos priemones, panaikinti baudžiamąją atsakomybę už neteisėtą atvykimą į šalį ir kitais būdais reformuoti atvykėlių priėmimo sistemą.

Komentarai

Parašų rinkimo akcijos iniciatoriai savo pasiekimą apibendrino paprastai: „Tai nuostabus rezultatas, kurį pasiekėme pastaruosius keletą mėnesių Italijos gatvėse ir aikštėse šimtų parašus rinkusių aktyvistų ir savanorių dėka. Dabartiniame politiniame klimate dominuoja baimė ir demagogija, tad kampanijos baigtis nebuvo aiški.“

Kampanijos sėkmė rodo, kad egzistuoja ir kita Italija – Italija, kuri nebijo užsieniečių, kuri neužmerkia akių sienų statybai, kuri mano, kad dabartinį imigracijos įstatymą (vadinamą „Bossi-Fini“) tikrai galima patobulinti. Tai Italija, kuri mano, kad teisėtumas ir žmogiškumas gali egzistuoti kartu vienoje šalyje.