"Liberties" paskelbė pagalbinius dokumentus naujajai Europos Komisijai

"Liberties" paruošė vieno puslapio instruktažus naujiems Europos Komisijos nariams, kuriuose aptariami svarbūs pilietinių laisvių klausimai: problemos, jų svarba ES ir mūsų siūlomi sprendimai.

Gruodžio 1 d. į Europos Komisiją atėjo nauja vadovybė – Ursula Von Der Leyen perėmė vadžias iš Jean-Claude Juncker. Iš visų valstybių narių vyriausybių pateiktų kandidatų ji atrinko 26 naujus komisarus. Europarlamentarai dar porą mėnesių kvotė kiekvieną kandidatą – keli buvo atmesti, tačiau praeitą savaitę Europos Parlamentas patvirtino naują Komisijos sudėtį.

Komisarai pagal savo funkcijas kiek panašūs į vyriausybės ministrus – jie atsakingi už konkrečias sritis, kaip antai žemės ūkis, prekyba, aplinkos apsauga, vidaus reikalai ar teisingumas. Kai ateina nauji komisarai, keičiasi ir jų patarėjų komanda. Tai reiškia, kad nauji Komisijos nariai atsirenka ekspertų grupes, kurios patars jiems jų srities klausimais. Tokia ekspertų komanda vadinama komisaro „kabinetu“.

Dažnai kabineto nariams klausimai, kuriuos nagrinės, būna nauji. Dėl to „Liberties“ ekspertų komanda parengė vieno puslapio instruktažus naujokas. Tikrai gražus gestas, ar ne? Mes bendrai aprašėme pilietinių laisvių klausimus, su kuriais susiduriame: problemas, jų svarbą ES ir mūsų siūlomus sprendimus. Be kita ko, aptarėme ir:

  • kaip užtikrinti, kad dirbtinis intelektas tarnautų visų visuomenės narių gerovei,
  • kaip geriau pasitikti ir integruoti Europos naujus atvykėlius,
  • kaip apsaugoti demokratiją nuo dezinformacijos ir
  • kaip užtikrinti, kad piliečiai galėtų burtis į asociacijas ir su vyriausybe rūpimais klausimais kalbėti vieningu balsu.

Norite užmesti akį? Atsisiųskite pilną instruktažo paketą.