Bulgarijoje nevyksta viešos diskusijos apie LGBTI asmenų teises

Tiek įstatymų leidėjai, tiek teismai 2014 m. puolė LGBTI bendruomenės pagrindines teises - pavyzdžiui, asociacijų laisvę ar teisę į taikius susirinkimus.

Pateikiame dar vieną ištrauką iš Bulgarijos Helsinkio komiteto 2014 m. žmogaus teisių padėties Bulgarijoje ataskaitos. Daugiau ištraukų galima rasti čia.

Vis dar nėra veiksmingų viešų debatų lesbiečių, gėjų, biseksualų, transseksualų ir intersseksualų klausimais. Negana to, 2014 m. į šių asmenų pagrindines teises, įskaitant ir asociacijų laisvę bei teisę į taikius susirinkimus, kėsinosi tiek įstatymų leidėjai, tiek teismai.

Bulgarijos baudžiamajame kodekse vis dar nėra numatytos konkrečios bausmės už neapykantos nusikaltimus ar neapykantos kurstymą dėl lyties, lytinės tapatybės ar lytinės išraiškos. Bulgarijos Respublikos Konstitucija taip pat neužtikrina vienodos šių laisvių teisinės apsaugos.

2014 m. LGBTI bendruomenė ir toliau buvo mažai aptarinėjama žiniasklaidoje, dažniausiai - iš neigiamos pusės ar remiantis stereotipais. Daugumoje pokalbių laidų LGBTI aktyvistai susidurdavo su ultranacionalistų lyderiais arba formalių ar neformalių kraštutinių dešiniųjų grupuočių atstovais.