Europos pradžia - Lampedūzoje: prisiminkime spalio 3 d. tragediją

Prieš du metus prie Lampedūzos nuskendęs laivas šokiravo visą pasaulį. Šiandien, labiau nei bet kada, būtina prisiminti, kodėl reikia ginti žmones, ne sienas.

Tai nutiko ankstų 2013 m. spalio 3 d. ryta - taip anksti, kad saulė dar net nebuvo patekėjusi. Vos 800 metrų nuo Lampedūzos krantų užsiliepsnojo daugiau nei 500 migrantų (beveik visi - bėgliai nuo diktatūros Eritrėjoje) plukdęs laivas. Viduržemio jūros gelmės pasiglemžė tris šimtus šešiasdešimt šešis vyrus, moteris ir vaikus; šie žmonės Europoje ieškojo prieglobsčio ir geresnio gyvenimo, tačiau mirtis juos rado anksčiau.

Ašarų jūra

Tai - ne pirmas toks atvejis, kai Viduržemio jūroje nuskęsta migrantų kupinas laivas; deja, jis nebus ir paskutinis. Tačiau nelaimės mastas pribloškė italus, apie ją rašyta visame pasaulyje. Negano to, dėl šios tragedijos (ir dėl to, kad po savaitės jūroje gyvybės neteko dar 268 pabėgėlių iš Sirijos) Italijos vyriausybė pradėjo paieškos ir gelbėjimo operaciją „Mare Nostrum“, lig šiol išgelbėjusią daugiau nei 160,000 gyvybių.

Deja, gelbėjimo misija 2014 m. lapkritį buvo nutraukta ir pakeista kur kas ribotesne FRONTEX Tritono operacija. Prognozuojama Tritono nesėkmė, taikliai apibūdinta kaip „Skęstanti Europos gėda“, paskatino kritikus dar aršiau kritikuoti Europos prieglobsčio ir migracijos politikos trūkumus.

Saugokite žmones, ne sienas: atminimo ir pastikimo diena

Daug kas pasikeitė nuo tragiškos 2013 m. spalio 3 d. aušros, tačiau tik ne Europos valstybių nesugebėjimas adekvačiai aprūpinti dešimtis tūkstančių žmonių, besibeldžiančių į Europos tvirtovės vartus, bėgančių nuo karo, skurdo ir persekiojimo. Žmonės ir toliau miršta ant Europos slenksčio, ir toliau skęsta jūroje ar dūsta sunkvežimiuose, bandydami prasibrauti pro tiek senas, tiek naujas Europos sienas juosiančias tvoras.

Atsižvelgiant į tokią dramatišką situaciją, būtina radikaliai persvarstyti Europos migracijos ir prieglobsčio politiką. Iki tol svarbu visada prisiminti įvykius ir iš jų mokytis - dėl to „Comitato 3 Ottobre“ norėtų, kad ši tragiška data būtų oficialiai pripažinta Atminimo ir pasitikimo diena (pasirašykite peticiją!). Tuo pačiu Lampedūzoje organizacijos „Comitato 3 Ottobre“, „Gelbėkit vaikus“, „Amnesty International“, „Gydytojai be sienų“ ir kitos organizuoja tris dienas truksiantį renginį, kuriuo norima paminėti antrąsias tragedijos metines ir apšviesti žmones apie būtinybę nugriauti tvoras, sienas ir vietoj to užtikrinti saugius humanitarinius koridorius.