COVID-19 METU NELIK ABEJINGAS

Visi turim teisę gauti kažkokias pajamas, turėti stogą virš galvos, gydytis, ir gauti nepriklausomą informaciją, kad įveiktume pandemiją. Paremkite svarbų mūsų darbą, kad šios teisės būtų užtikrintos visoje ES. Prisidėkit - paaukokit.

#humanrightsundercorona

Hands.jpg?ixlib=rails 0.3

Kaip kalbėti apie žmogaus teises COVID-19 pandemijos metu

Žmogaus teisės – tai priemonės raginti vyriausybę priimti visų mūsų sveikatą ir gerovę prioretizuojančius sprendimus. Deja, daugelis vyriausybių ir žiniasklaidos priemonių žmogaus teises pateikia kaip kliūtis sveikatos apsaugai. Dažnai patys netyčia prisidedame prie šio žalingo naratyvo.

Šiose gairėse pateikiami pasiūlymai, kaip kalbėti apie žmogaus teises valdžios priemonių (ar neveikimo) stabdant koronaviruso plitimą kontekste.

Gairės skirtos visiems žmogaus teisių srities veikėjams, kurie nori, kad žmonės vertintų savo teisių svarbą, naudą laisvai kuriant savo gyvenimą ir bendruomenes, kuriose norima tą gyvenimą praleisti.

„Šis dokumentas padeda užpildyti milžinišką spragą žmogaus teisių diskurse: mūsų nesugebėjimą įtikinamai kalbėti apie teisę į sveikatą taip, kad tai įkvėptų emociškai, susietų su unikaliu požiūrių į žmogaus teises ir visų žmogiškumą.“

Thomas Coombes, „Hope-Based Communications“

"Šias gaires būtina perskaityti ne tik žmogaus teisių sektoriui, bet apskritai visiems pandemijos metu komunikuojantiems progresyviems asmenims. Savo tikslą – kovoti su klaidinga visuomenės sveikatos ir žmogaus teisių priešprieša – dokumentas pasiekia pasitelkdamas išsamią analizę ir praktiniu patarimus.“

Bec Sanderson, Viešojo intereso tyrimų centras


Donate banner hands

Pažymėta: