Neleiskite pasirašyti Transatlantinės sutarties!

Susipažinkite su informacija apie Transatlantinę prekybos ir investicijų partnerystę (TTIP), dėl kurios dabar vyksta derybos tarp JAV ir ES, ir pateikite savo atsakymus į viešos konsultacijos klausimyną. Svarbi kiekviena nuomonė!

Dėkui už dėmesį! Deja, kampanija jau baigėsi.

Pareikšdami, kad prieštaraujate šiai sutarčiai, Jūs kartu su 10,000 bendrapiliečių ir šimtais organizacijų (kurių gretose randasi ir Belgijos žmogaus teisių lyga) stojate į kovą su Transatlantine prekybos ir investicijų partneryste.

Mobilizacija prieš transatlantinę rinką vyksta jau kelis mėnesius, jos metu buo pradėtos tokios įspūdingos pilietinės iniciatyvos, kaip antai „Treat the Treaty“ (liet. „gydykime sutartį“), kuri lengvai skaitomų komiksų formatu viešumon iškelė transatlantines problemas.

Dabar mes kreipiamės į Jus ir, visų pirma, raginame jus veikti. Turbūt jau žinojote, kad, įsigaliojus TPIP, tarptautinės bendrovės galės tam tikriems teismams - pavyzdžiui, tarptautinio arbitražo teismams - teikti ieškinius prieš valstybes. Šie tarptautiniai tribunolai nebus pavaldūs šalių įstatymams ir pirmenybę teiks tarptautinėms bendrovėms, ne valstybėms - mat tik šios turės teisę reikšti nusiskundimus dėl pastarųjų veiksmų. Ši ypatinga procedūra vadinama Investuotojų ir vastybės ginčų sprendimu (ISDS). Visur, kur tik ji naudojama, tai turi katastrofiškų pasekmių (ypač dėl to, kad žala turtingoms tarptautinėms bendrovėms yra atlyginama iš valstybių kišenių), o ir pati procedūra iš esmės prieštarauja demokratijos principams - tarptautinės bendrovės gauna teisę priešintis visuomenės valiai tokiais svarbiais klausimais, kaip atlyginimo nustatymas ar viešojo solidarumo bei aplinkos apsaugos sistemų būtinybė. Jei norite patys tuo įsitikinti, siūlome Jums perskaityti Transatlantinio verslo teisių bilį (angl. „The Transatlantic Corporate Bill of Rights“).

Nors iš pradžių Europos Komisija neketino nieko daryti, augantis visuomenės susirūpinimas privertė ją paskelbti „viešą konsultaciją“ dėl šios sutarties. Šiuo atveju neapsieita be kabučių, mat buvo padaryta viskas, kas tik įmanoma, kad paprastas pilietis nedrįstų atsakyti į itin sausame ir sudėtingame klausimyne pateiktus klausimus. Negana to, patys klausimai yra užduoti taip, kad į juos atsakydami mes būtume priversti sutikti su ISDS sistema: atsižvelgdama į tarptautinių arbitražo teismų veiklos nesėkmės, ES siūlo tam tikrus trūkumus taisyti vienaip ar kitaip keičiant keičiant sistemą. Tuomet mums yra leidžiama spręsti, ar ES siūlomi keitimai būtų veiksmingi - bet mes jokia kalba negalime pasakyti to, kas iš tiesų svarbiausia: kad geriausias būdas patobulinti ISDS sistemą yra iš viso jos atsisakyti!

Sėkminga kova su šiuo projektu neapsieis be masinio atsiliepimų skaičiaus į Europos Komisijos paskelbtą viešą konsultaciją. Tam siūlome tris skirtingus būdus:

·1-as būdas: pačiam atsakyti į visus klausimus. Tai - pats geriausias sprendimas, tačiau šiuo atveju Jums prireiks ir laimės, ir drąsos, mat Jūsų laukia sudėtinga ir daug techninių žinių reikalaujanti užduotis, kuriai baigti turėsite tik 90 minučių (jei nespėsite, visa jau įvesta informacija bus ištrinta!)

· 2-as būdas: atsakyti tik į pirmą (t.y. ar Jūs esate pilietis, bendrovė ar organizacija) ir paskutinį klausimą (ar sutinkate su tuo, kad ES įsteigtų ISDS procedūrą, leidžiančią tarptautinėms bendrovėms apskųsti valstybių sprendimus). Į visus kitus klausimus atsakykite, kad neturite pastabų.

·3-ias būdas: lengviausia - laikytis šių nurodymų:

1. Susipažinkite su mūsų siūlomais tipiškais atsakymų variantais (prancūzų k.)

2. Oficialioje viešos konsultacijos svetainėje atsiverkite klausimyną

3. Puslapio viršutiniame dešiniajame kampe nurodykite Jūsų pageidaujamą kalbą

4. Į pirmą klausimą atsakykite pasirinkdami „Šiose konsultacijose dalyvauju savo vardu (kaip pilietis, individualus asmuo)“

5. Į kiekvieno atsakymo laukelį įklijuokite atitinkamą nukopijuotą pavyzdinį atsakymą (o jei jaučiatės įkvėptas, pateikite savo paties atsakymą)

6. Kai baigsite tikrinti savo atsakymus, spustelkite at mygtuko „SIŲSTI“, esančio dokumento pabaigoje. Jūsų atsakymai bus nusiųsti Europos Komisijai.

Dėmesio - kiekvienas atsakymas negali būti ilgesnis negu 4000 spaudos ženklų (įskaitant tarpus)!

Jei norime nugalėti šį antidemokratišką projektą, žūtbūt reikia, kad į šį klausimyną būtų kiek įmanoma skubiau ir kuo daugiau kartų atsakyta (prieš 2014 m. birželio 6 d.)

Dėl to prašome Jūsų nedvejojant pasidalinti šia žinia su savo draugais bei artimaisiais, ir supažindinti juos su demokratinėmis, ekologinėmis ir socialinėmis priežastimis, dėl kurių Žmogaus teisių lyga remia šią gyvybiškai svarbią http://www.no-transat.be iniciatyvą.

Drožkite pieštukus - metas imtis darbo!