„Paremkite. Ne nubauskite.“

Birželio 26 d. - Pasaulinės veiklos prieš karą su narkotikais diena. Narkotikų vartotojams kyla vis didesnis pavojus, į kurį negalima nekreipti dėmesio.

Dėkui už dėmesį! Deja, kampanija jau baigėsi.

2014 m. birželio 26 d., ketvirtadienį, šimtai aktyvistų iš daugiau nei 75-ių viso pasaulio miestų išreikšė savo nuomonę kampanijos „Paremkite. Ne nubauskite.“ metu. Šios akcijos tikslas - supažindinti visuomenę su dabartinių kovos su narkotikais politikų daroma žala. Dienos metu viso pasaulio miestuose priešais pastatus ir įžymius paminklus vyks įvairi veikla. Birželio 26 d., 1-ą valandą, priešais „Atomiumą“ Briuselyje simboliškai susirinks narkotikų vartotojai, sveikatos priežiūros specialistai ir pilietinės visuomenės atstovai.

Kampanija „Paremkite. Ne nubauskite.“ragina vyriausybes nutraukti karą su narkotikais. Šiam karui nepavyko sumažinti narkotikų poreikio ar vartojimo. Priešingai - dėl jo pasaulyje kilo ŽIV, tuberkuliozės ir hepatito epidemijos, o kartu buvo pažeidžiamos žmogaus teisės ir į kalėjimus masiškai uždaromi patys pažeidžiamiausi ir skurdžiausi žmonės. Šis karas jau kainavo milijardus dolerių.

„Kampanija „Paremkite. Ne nubauskite.“ parodo pusę šimtmečio trukusio karo su narkotikais sukeltos katastrofos mastus,“ sako Tarptautinio narkotikų politikos formavimo konsorciumo („International Drug Policy Consortium“ - ICDP) direktorė Ann Fordham. „Žinome, kad karo su narkotikais neįmanoma laimėti ir kad dėl jo kyla nepagrįstos išlaidos. Vietoj to, kad juos baustume, turime teikti narkotikų vartotojams paslaugas, galinčias išspręsti jų sveikatos ar socialines problemas, ir tuo pačiu gerbti jų žmogaus teises.“

Pasaulis nestovi vietoje ir požiūris į kovą su narkotikais kinta. „Šis judėjimas prasidėjo kartu su 2010 m. liepos mėnesį paskelbta „Vienos deklaracija“, kuri siekia, kad narkotikų politika būtų formuojama iš esmės tik visuomenės sveikatos apsaugos pagrindais. 50 metų trukęs karas su narkotikais pralaimėtas; nepaisant to, kad buvo panaudota nemažai policijos, kariuomenės ir finansinių priemonių, narkotikai niekur nedingo ir vis dar yra vartojami, o jais prekiaujančių nusikalstamų organizacijų galia vis auga, jos tampa vis žiauresnės ir turtingesnės. Baudžiamoji atsakomybė už narkotikų vartojimą ir bandymai tai slopinti tik didina daromą žalą, o ne mažina vartotojų skaičių; tai taip pat neleidžia vartotojams lengvai rasti ir naudotis jų sveikatos priežūrai būtina informacija ar priemonėmis,“ aiškina Bruno Valkeneers, „Liaison Antiprohibitionniste“ pareigūnas.

„Žalos mažinimo programos šiame kontekste sunkiai bando atkovoti bent kažkiek socialinio teisingumo - kažkiek jo atsverti narkotikų vartotojams, kurie negali ar nenori tapti abstinentais. Jei su narkotikų vartojimu susijusio pavojaus mažinimas visuomenės sveikatos atžvilgiu veiksmingas, tai įmanoma tik tuomet, kai vartotojai pripažįstami esą piliečiais, turinčiais tas pačias teises, kaip to reikalauja Otavos chartijoje sveikatos skatinimo klausimais numatyti demokratiniai principai. Vadinasi, narkotikų klausimas nėra teisinė ar medicinos problema. Tai visų pirma ir iš esmės yra pačios visuomenės klausimas - tai yra, socialinis, etinis ir kultūrinis klausimas,“ tęsia „Modus Vivendi“ asociacijos direktorė Catherine Van Huyck.

„Brussels Fedito“ direktorius Sebastian Alexander neatlyžta:

„Ar žinote, kad 62% visų valstybės lėšų, skiriamų kovai su neteisėtais narkotikais Belgijoje, tenka saugumui, 34% - pagalbai ir tik 3% - prevencijai bei vos 1% - rizikos mažinimui. Manau, laikas šį deficitą išlyginti. Pats laikas pripažinti, kad rizikos mažinimas, kartu su prevenciniais ir gydymo aspektais, yra mūsų sveikatos apsaugos politikos dėl narkotikų pagrindas, ir sukurti aiškią teisės sistemą, skirtą palengvinti rizikos mažinimo veiklą, apsaugoti darbuotojus ir užtikrinti, kad narkotikų vartotojai šiomis paslaugomis galėtų pasinaudoti.

Žmogaus teisių lygos pirmininkas Alexis Deswaef ragina pradėti į rizikos mažinimą žiūrėti iniciatyviai:

„Vyriausybės, pasirinkusios į narkotikų vartojimą žiūrėti tik pro saugumo prizmę, vis labiau tolsta nuo išsamaus ir integruoto požiūrio į šį fenomeną. Tačiau šioje srityje reikėtų dėmesį telkti į visuomenės sveikatos apsaugos klausimus. Tad būtina, kad ateinanti Belgijos vyriausybė išaiškina narkotikų vartojimą reglamentuojančius teisės aktus ir imasi iniciatyvios, riziką mažinančios ir vartotojų teises bei laisves gerbiančios politikos. To pasekoje Parlamentas, kaip ir Portugalijoje, privalo pradėti išsamiai ir atsižvelgdamas į etikos klausimus svarstyti galimybę panaikinti baudžiamąją atsakomybę už su narkotikų vartojimu susijusią veiklą.

Birželio 26 d. taip pat yra ir Tarptautinė Jungtinių Tautų kovos su narkomanija ir narkotikų kontrabanda diena. Šią dieną daugelis vyriausybių liaupsina karą su narkotikais, o kai kuriose šalyse jos proga net viešai vykdomos mirties bausmės. Kampanija „Paremkite. Ne nubauskite.“nori šią dieną susigrąžinti ir skatinti veiksmingesnį ir žmogiškesnį požiūrį į narkotikus, kuris būtų pagrįstas visuomenės sveikatos apsauga ir žmogaus teisėmis.

Įžymių politinių veikėjų, raginančių liautis kariavus su narkotikais, vis daugėja, jų tarpe - Kofi Annan, Urugvajaus prezidentas Jose Mucija, buvęs Šveicarijos prezidentas Ruth Dreifuss, Brad Pitt, seras Richard Branson ir Russel Brand: http://supportdontpunish.org

APIE KAMPANIJĄ

Kampanija „Paremkite. Ne nubauskite.“ - tai pasaulinė iniciatyva, kuriai vadovauja Tarptautinis narkotikų politikos formavimo konsorciumas (ICDP), Tarptautinis narkotikų vartotojų tinkas (INPUD), Tarptautinė žalos mažinimo asociacija (HRI) ir Tarptautinis ŽIV/AIDS aljansas. Ji skatina vyriausybę pradėti investuoti į veiksmingesnes priemones, galinčias sumažinti pavojų narkotikų vartotojams, panaikinti baudžiamąją atsakomybę už narkotikų vartojimą ir taip pat kitus įstatymus, trukdančius visuomenės sveikatos apsaugai. Apie kampaniją daugiau sužinoti galite:http://supportdontpunish.organdhttp://supportdontpunish.org/day-of-action-2014/

PASAULINĖS VEIKLOS DIENA

Birželio 26 d. laukiame Australijoje, Čilėje, Kosta Rikoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Indijoje, Indonezijoje, Kenijoje, Libane, Malaizijoje, Mauricijaus saloje, Meksikoje, Olandijoje, Puerto Rike, Tanzanijoje, Tailande, Ukrainoje, Jungtinėje Karalystėje, Jungtinėse Amerikos Valstijose, Belgijoje ir daugelyje kitų valstybių organizuojamų renginių!

Daugiau informacijos rasite čia.

Informaciją apie 2013 m. vykusius renginius rasite čia, tačiau taip pat galite peržiūrėti vaizdo klipą!