Reikia vietos pokyčiams!

„Drugreporter“ kartu su šešiomis kitomis NVO su pasididžiavimu pristato naują tarptautinę kampaniją, „Room for Change“ - kadangi reikia keisti, kaip žiūrime į narkotikų problemas miestuose.

Reikia vietos pokyčiams!

Intraveninių narkotikų vartojimas tapo vis didėjančia daugumos miestų problema - ji ypač opi rajonuose, kur daugybė jaunų žmonių gyvena skurde. Kuo daugiau žmonių narkotikus leidžiasi nesaugioje aplinkoje, tuo dažniau žmonės dalinasi adatomis - tai lemia daugiau užsikrėtimo atvejų, daugiau mirčių nuo perdozavimo, su narkotikais susijusias šiukšles, triukšmą ir netvarką gatvėse.

Policija neišspręs šios problemos, mat vien dėl to, kad pastaroji sulaiko narkotikus vartojančius asmenis, jų nemažėja - vietoj to, jie tik verčiami rizikingiau vartoti narkotikus ir kaip įmanoma greičiau atsikratyti naudotomis adatomis. Senieji kovos su narkotikų keliamomis problemomis metodai yra neveiksmingi.

Iš Ciuricho, Vankuverio, Kopenhagos bei kitų miestų pavyzdžių galime daug ko išmokti apie tai, kas veiksmingai kovoja su narkotikų vartojimu gatvėje ir susijusiomis problemomis. Sprendimų priėmėjai turėtų imtis visapusiškos narkotikų strategijos, paremtos keturiais ramsčiais: prevencija, gydymu, žalos mažinimu ir protinga teisėsauga.

PREVENCIJA: Mokyklos bei prevencijos programos, kurios nori pasiekti jaunus žmones šokiuose ar festivaliuose, turi daugiau ir sąžiningai šviesti apie narkotikus!

GYDYMAS: Gydytis nuo narkotikų priklausomybės norintiems žmonės reikia gydymo ir socialinės reabilitacijos įstaigų, taip pat tolesnės priežiūros centrų, galinčių padėti jiems įgyti įšsilavinimą ir susirasti darbą!

ŽALOS MAŽINIMAS: Reikia įsteigti narkotikų vartojimo kambarius žmonėms, kurie negali ar nenori baigti vartoję narkotikus, kad jie galėtų leistis narkotikus naudodami sterilią įrangą, prižiūrimi medikų, tokiu būdu išvengiant užkratų, perdozavimo bei šiukšlių!

TEISĖSAUGA: Užuot areštavusi ar suėminėjusi intraveninių narkotikų vartotojus, policija turėtų juos pašalinti iš gatvių ir pristatyti juos į žalos mažinimo centrus!

Prašome sprendimų priėmėjų

  • priimti aukščiau išvardintais keturiais ramsčiais paremtą miestų narkotikų strategiją;
  • į šios strategijos kūrimą bei įgyvendinimą įtraukti pilietinę visuomenę;
  • sukurti miestų narkotikų koordinavimo sistemą, kad būtų galima įgyvendinti aukščiau paminėtą strategiją užtikrinti bendradarbiavimą tarp šių ramsčių;
  • užtikrinti pakankamai išteklių, kad paslaugas būtų galima tobulinti ir plėsti!

1987 m. Jungtinės Tautos paskelbė birželio 26 d. Tarptautine kovos su narkomanija ir narkotikų kontrabanda diena. Daugybę metų kai kurių šalių vyriausybės šią dieną minėdavo įvairiais kovos su narkotikais ritualais - pavyzdžiui, viešai degindamos konfiskuotus narkotikus ar per televiziją transliuodamos narkotikų kurjeriams vykdomas mirties bausmes. Bet per pastarąjį dešimtmetį birželio 26-a tapo pilietinės visuomenės veiksmų už žmogaus teisėmis ir visuomenės sveikata paremtą narkotikų politiką diena.

Reikia naujo požiūrio

Kartu su „Paremkite. Ne nubauskite“ šiais metais aštuoniuose Europos miestuose (Atėnuose, Belgrade, Bratislavoje, Bukarešte, Budapešte, Porte, Sofijoje ir Varšuvoje) pradėsime kampaniją, kurios tikslas - šviesti ir mobilizuoti visuomenę, kad ši remtų novatoriškas alternatyvas represinei narkotikų politikai - pavyzdžiui, narkotikų vartojimo kambarius.

Kampanijos „Room for Change“ (liet. „Yra vietos pokyčiui“) taikiklyje - žmonės, kurių gyvenimą paveikė gatvėje vartojami narkotikai; tai gali būti žmonės, turintys narkotikus vartojančių giminių, arba žmonės, kurių gyvenamuose rajonuose yra daugybė intraveninių narkotikų vartotojų. Visuose aštuoniuose miestuose yra milžiniškų su intraveniniais narkotikais susijusių problemų: užsikrečiama ŽIV ir hepatitu, žmonės miršta nuo perdozavimo, yra daug su narkotikais susijusių šiukšlių gatvėse, keliamas triukšmas ir netvarka.

Kampanijos svetainėje bus pateikiamas įvairialypės terpės turinys iš kiekvieno miesto apie tenai susiklosčiusią padėtį ir vietinius iššūkius. Norėdami sumažinti žalą, privalome į problemą žvelgti kitaip - vietoj to, kad trauktume narkotikų vartotojus baudžiamojon atsakomybėn ir stumtume juos į visuomenės pakraštį, mums reikia sterilią įrangą ir informaciją teikiančių programą, taip pat sukurti saugią ir higienišką aplinką, kurioje žmonės galėtų vartoti narkotikus savęs nežalodami ir netrukdydami visuomenei.

Narkotikų vartojimo kambariai

Iš Ciuricho, Vankuverio, Kopenhagos ir kitų panašių miesto patirties supratome, kad narkotikų vartojimo kambariai (NVK) gali būti gydymo sistemos įvadu. NVK patys savaime nėra sprendimas - jie veiksmingi tik kaip dalis integruotos miestų narkotikų strategijos.

Narkotikų strategija privalo remtis keturiais ramsčiais: prevencija, gydymu, žalos mažinimu ir protinga teisėsauga. Jei miestai sukurtų narkotikų koordinavo sistemas ir skirtų pakankamą finansavimą „Keturių ramsčių narkotikų strategijos“ įgyvendinimui, ženkliai sumažintume su narkotikais susijusias problemas. To ir prašome savo peticijoje, kuri bus nusiųsta už šiuos aštuonis miestus atsakingiems sprendimų priėmėjams.

Kviečiame Jus internetu pasirašyti mūsų peticiją, paprašyti, kad tai padarytų Jūsų draugai, ir pasidalinti mūsų kampanijos puslapiu per „Facebook“ ir „Twitter“!