Padėkite užtikrinti, kad kankinimas Italijoje būtų nusikaltimas!

Italija pernelyg ilgai vengė vykdyti savo įsipareigojimą uždrausti kankinimus. Prašome Jūsų kartu su kitais ES piliečiais paraginti Italiją oficialiai kriminalizuoti šį siaubingą elgesį!

Dėkui už dėmesį! Deja, kampanija jau baigėsi.

„Jokia šalis negali savęs laikyti - ar apskritai būti - visiškai atsparia institucinio smurto rizikai. To negali niekas, nes kankinimai - dalis demokratijos patologijos. Norėdami apsisaugoti, privalome pradėti daiktus be baimės vadinti savais vardais. Stiprią demokratiją užtikrina ne paties klausimo pašalinimas, o galimybė imtis veiksmų prieš problemą, ją pripažinti ir galų gale įveikti“, - teigė „Antigone“ pirmininkas Patrizio Gonnella interviu su Vice.

Esminė teisė

Kankinimo draudimas - vienas svarbiausių tarptautinės bendruomenės normų. Kankinti draudžia ne tik visa eibė žmogaus teisių dokumentų, bet ir tarptautinė humanitarinė teisė, o tarptautinėje baudžiamojoje teisėje kankinimas apibrėžiamas kaip nusikaltimas žmogiškumui. Negana to, šis draudimas tarptautinėje teisėje laikomas imperatyviąja norma (jus cogens) - tai reiškia, kad jokia valstybė negali šiuo klausimu daryti jokių išimčių.

Kitaip tariant, kankinimo draudimas laikomas viena svarbiausių „pagrindininių teisių“ - galima net sakyti, kad „jei ką ir galima vadinti žmogaus teise, tai turbūt teisę nebūti kankinamam.“

Italijos nesėkmės

Nepaisant rašalo, kuris buvo pralietas siekiant užtikrinti besąlygišką kankinimo draudimą, tai vis yra dažnas reiškinys visame pasaulyje - tiek totalitariniuose režimuose, tiek „civilizuotose“ valstybėse.

Taip tikrai yra Italijoje, kurios policininkų vykdomus kankinimus dažnai tenka nagrinėti Strasbūro teisėjams (pavyzdžiui, susipažinkite su garsiuoju Cestaro sprendimu, taip pat dviem neseniai pasirašytais taikos susitarimais Asti pataisos namų ir Bolzaneto barakų bylose).

Deja, nepaisant daugybės bandymų ir pilietinės visuomenės organizacijų (tokių, kaip „Antigone“) daryto spaudimo, naujausias siūlomas įstatymo projektas, kuriuo norima numatyti baudžiamąją atsakomybę už kankinimą, regis, dar ilgai nebus patvirtintas - jis jau kelis mėnesius įstrigęs Parlamente.

Pasisakykite

Negalime leisti, kad toka padėtis ir toliau tęstųsi - Italija jau pernelyg ilgai nevykdo savo tarptautinių ir konstitucinių įsipareigojimų šiuo esminiu klausimu. Pats laikas Italijos baudžiamajame kodekse numatyti atskirą baudžiamąją atsakomybę už kankinimą ir galų gale baigti ilgus metus siautėjusį nebaudžiamumą.

„Antigone“ pradėta nacionalinė peticija surinko beveik 55,000 parašų.

Dabar kreipiamės į tarptautinę bendruomenę - prisijunkite prie mūsų ir padėkite mums įtikinti Italijos parlamentą nedelsiant priimti įstatymą, numatantį atskirą baudžiamąją atsakomybę už draudimą. Tam, kad mūsų prašymas užtikrinti teisingumą pasiektų parlamentarų ausis, reikalinga Jūsų parama!