Nebijokite pasipriešinti naujiems, prieš migrantus nukreiptiems Vengrijos įstatymams

Vengrija privalo galų gale imti gerbti pabėgėlių teises! Nusiųskite Vengrijos premjerui laišką ir prisijunkite prie mūsų reikalavimų užtikrinti į teisingą ir humanišką elgesį su į bėdą patekusiais asmenimis!

Dėkui už dėmesį! Deja, kampanija jau baigėsi.

Vengrijos pilietinių laisvių sąjunga ir Vengrijos Helsinkio komitetas, Vengrijos asociacija už migrantus „Menedék“, „Artemisszió“ fondas, „Migration Aid“ ir NVO „Migrantų solidarumas grupė“ ragina visus Europos piliečius pareikalauti, kad Vengrijos vyriausybė nedelsiant atšauktų neseniai priimtus įstatymus, leidžiančius skubos tvarka deportuoti prieglobsčio prašytojus į Serbiją ir numatančius laisvės atėmimo bausmę už sienos kirtimą.

Raginame Vengrijos valdžią patvirtinti normas, įgyvendinančias tarptautinės ir ES teisės aktų keliamus reikalavimus, ir užtiktinti saugaus, žmogiškumą ir bėdą pakliuvusių asmenų orumą gerbiančio būsto galimybę.

Nauji griežti įstatymai įsigalios nuo rugsėjo 15 d. - nuo tos dienos į Vengriją atvykstantys nelegalūs migrantai bus skubos tvarka grąžinami į šalį, iš kurios jie atvyko, dažniausiai - Serbiją. Tai reiškia, kad jie grįš į šalį be saugios prieglobsčio užtikrinimo sistemos.

Vengrijos vyriausybė migrantų automatinį išsiuntimą iš šalies ir baudžiamąją atsakomybę už neteisėtą sienos kirtimą (už kurį gresia laisvės atėmimo bausmė) numatančius įstatymus priėmė siekdama tik vieno: galimybės atsikratyti savo humanitarinių įsipareigojimų.

Vengrijos vyriausybės nėra kalta dėl dabartinės pabėgėlių krizės - visa Europa privalo ieškoti sprendimo. Tačiau Vengrijos vyriausybės reakcija į krizę yra ne tik kad daro gėdą pačiai šaliai, bet ir diskredituoja Europos Sąjungą.

Nė viena valstybė narė negali su pabėgėliais elgtis kaip su liaudies priešais ir imtis tokių represinių priemonių - todėl ir prašome visų Europos piliečių prisijungti prie mūsų ir kartu pasmerkti Vengrijos vyriausybės nežmoniškus ir antidemokratiškus veiksmus.

Mes reikalaujame, kad Vengrijos valdžia užtikrintų visiems neteisėtiems migrantams humaniškas laikino gyvenimo sąlygas, taip pat tvarkingai ir teisingai nagrinėtų visų per Vengriją į ES keliaujančių pabėgėlių prašymus dėl prieglobsčio.

Vengrija privalo vėl imti gerbti žmogaus teises ir laikytis tarptautinės teisės bei ES sutarčių numatytus savo įsipareigojimus.

Reikia baigti pabėgėlių ir Vengrijos piliečių žeminimą. Mes raginame Vengrijos vyriausybę veikti išvien su kitomis Europos šalimis ir kartu ieškoti ilgalaikio bendro sprendimo.

Vengrų pilietinių laisvių sąjunga, Budapeštas, 2015 m. rugsėjo 14 d.

Nepamirškite išsiųsti laiško --- »