Padėkite užtikrinti teisingumą prievartinių dingimų Ispanijoje aukoms

Tarptautinės dingusiųjų dienos proga „Rights International Spain“ paskelbė peticiją, kuria reikalauja Ispanijos laikytis savo tarptautinių įsipareigojimų ir atlyginto Ispanijos pilietinio karo ir Franko diktatūros aukų patirtą žalą.

Dėkui už dėmesį! Deja, kampanija jau baigėsi.

Kalbėdami apie prievartinius dingimus dažniausiai omeny turime tokias šalis, kaip Argentina, Čilė ar Čečėnija. Tačiau ten, kur plaka Europos širdis, tūkstančiai ispanų šeimų vis dar laukuose ir pakelėse po velėna ieško savo dingusių artimųjų - manoma, kad šių žmonių palaikai buvo užkasti atsitiktinai arba sumesti į masinius kapus, kurių apstu visoje šalyje. Skaičiuojama, kad Ispanijos pilietinio karo ir po to sekusios Franko diktatūros metais be žinios dingo daugiau nei 110,000 žmonių. Tai reiškia, kad Ispanija lengvai galėtų pretenduoti į valstybės, kurioje per prievartą dingo daugiausiai žmonių, titulą.

36 metai demokratinėje santvarkoje, o teisingumo kaip nėra, taip nėra

Prievartiniai dingimai - besitęsiantis kelių pagrindinių žmogaus teisių pažeidimas, truksiantis tol, kol nebus išsiaiškinta, kas aukoms nutiko ir kur jos randasi. Šiuo metu tokioje padėtyje randasi dešimtys tūkstančių masiniuose kapuose Ispanijoje užkastų dingusių žmonių. Ispanijoje toleruojamas ir skatinamas sistemos nebaudžiamas tik prailgina aukų šeimų kančias.

Ispanijos pilietinis karas tęsėsi tris metus ir baigėsi 1936 m. Po to šalyje įsigalėjo genero Franko diktatūra, kuri tęsėsi iki 1975 m. Šiuo laikotarpiu buvo vykdoma daugybė rimtų žmogaus teisių pažeidimų, jų tarpe - ir prievartiniai dingimai. 1978 m. buvo įsteigta nauja demokratinė ir konstitucinė santvarka - tai reiškia, kad šalis jau 36-us metus vadovaujasi demokratiniais principais.

Nepaisant to, prievartinių dingimų aukos ir jų šeimos vis dar siekia teisingumo, reikalauja, kad būtų atskleista tiesa ir atlyginta padaryta žala. Ispanijos valdžios ir tribūnolų nuomone, tokie bandymai ieškoti tiesos ir teisingumo atvertų laiko jau užgydytas žaizdas ir vėl kiltų pavojus, kad tauta susiskaldys. Tačiau, kaip po apsilankymo Ispanijoje kalbėjo JT specialusis pranešėjas tiesos, teisingumo, reparacijų ir nepasikartojimo užtikrinimo klausimais, aukų apsauga susijusi ne su vienos ar kitos pusės rėmimu, o su žmogaus teisėmis.

JT ragina Ispaniją ištirti visų dingimų aplinkybes

JT specialusis pranešėjas taip pat sakė, kad Ispanijos demokratija jau pakankamai subrendo ir yra pajėgi atsiskaityti su savo praeitimi, o JT darbo grupė prievartinio ar nesavanoriško dingimo klausimais išaiškino, kad teisė sužinoti visą tiesą apie tai, kas nutiko giminaičiams ir kur jie dingo, yra „absoliuti“ aukų šeimų teisė ir „įsipareigojimas, kurio [šalis] privalo laikytis pagal tarptautinės teisės normas.“ Tiek darbo grupė, tiek specialusis pranešėjas pažymėjo, kad, atsižvelgiant į senyvą aukų giminių amžių, valdžia privalo skubiai imtis priemonių, jas prioritetizuoti. Tai, kad dingusiųjų šeimos patyrė ir vis dar yra priverstos kentėti stresą ir skausmą, papildomai pažeidžia šių žmonių žmogaus teises, taip pat kankinimo draudimą.

JT darbo grupė taip pat nustatė, kad „[n]et jei tam tikri prievartinio dingimo elementai ir buvo įvykdyti prieš metus ar dešimtmečius, jei kiti dingimo elementai tebesitęsia - o ypač jei vis dar nėra nustatyta, kas nutiko aukoms ir kur jos randasi - byla privalo būti nagrinėjama baudžiamojo proceso tvarka, o prievartinio dingimo įvykio negalima skaidyti mažesnėmis dalimis [...] senaties terminas gali būti pradėtas skaičiuoti tik nuo tada, kai dingimo įvykis baigiasi.“ JT prievartinio dingimo komitetas paragino Ispaniją „užtikrinti, kad visi dingimai būtų išsamiai ir nešališkai ištirti, neatsižvelgiant į tai, kiek laiko praėjo nuo šių įvykių - net ir tais atvejais, kai nebuvo pateiktas oficialus skundas.“ Nepaisant JT pateiktų rekomendacijų ir galiojančių tarptautinės teisės normų, Ispanijos valdžia ir toliau neigia, kad prievartiniai dingimai yra tęstinio pobūdžio, o tai trukdo vykdyti rimtų teisių pažeidimų tyrimus.

Ispanijos baudžiamajame kodekse nėra įtvirtinta baudžiamoji atsakomybė už prievartinį pradanginimą - nepaisant to, kad tarptautinės teisės normos aiškiai to reikalauja. Ispanijos parlamente svastoma baudžiamojo kodekso reforma turėtų numatyti atsakomybę už šią veiklą. JT komitetas ir darbo grupė ragino valstybę „priimti visus reikiamus teisės aktus, kad būtų numatyta atskira baudžiamoji atsakomybė už prievartinį pradanginimą, kaip to reikalauja Konvencijos 2 straisnyje pateiktas apibrėžimas, ir kad už šio nusikaltimo vykdymą numatyta bausmė atspindėtų jo rimtumą.“

Padėkite mums užtikrinti, kad būtų įvykdytas teisingumas aukų ir jų šeimų atžvilgiu

Šią Tarptautinę dingusiųjų dieną mes manome, kad Ispanija aukoms ir jų šeimoms parodytų didžiausią pagarbą, jei ji pradėtų vykdyti savo tarptautinius įsipareigojimus ir įgyvendintų JT organų pateiktas rekomendacijas. Todėl šiandieną pradeda rinkti parašus peticijai, kurią siųsime ministrui pirmininkui ir teisingumo ministrui. Padėkite mums užtikrinti, kad aukos ir jų šeimos susilauktų teisingumo, sužinotų tiesą ir būtų atlygintos!