#BeTeisingumo: Ispanija varžo laisves, riboja piliečių galimybes kreiptis į teismus

Padėkite mums tarti tvirtą „Ne!“ Ispanijos vyriausybės bandymui suvaržyti laisves ir teises vietoj to, kad ji patenkintų žmonių poreikius ir reikalavimus. Išsiųskite savo atviro laiško kopiją ponui Rajoy ir poniai Reding.

Dėkui už dėmesį! Deja, kampanija jau baigėsi.

Visoje Europoje piliečiai gali naudotis savo teisėmis - ar norėdami išreikšti savo nepasitenkinimą, ar užginčyti vyriausybės politikos sprendimus, ar kelti savo reikalavimus taikių protestų ir mobilizacijos metu. Tačiau Ispanijos vyriausybė, susidūrusi su aktyvia ir prieš taupymo politiką daug pasisakančia pilietine visuomene, atsisakė patenkinti žmonių poreikius ir reikalavimus - vietoj to, buvo patvirtinta dar labiau pilietines laisves ir teises varžančių reformų darbotvarkė. Tokia padėtis itin riboja piliečių teisines garantijas teismuose. Visa tai - ne pavieniai veiksmai; tai - dalis plano, kuris ketina palikti mus #BeTeisingumo.

Ar Jums patiko šis #BeTeisingumo vaizdo klipas? Pasidalinkite juo su kitais ir padėkite mums išplatinti šią žinią!

Ispanijos vyriausybė vykdo šias reformas:

Visuomenės saugumo įstatymo reforma dar vadinama „protestų varžymo įstatymu“ ir „apynasrio įstatymu“, mat jos tikslas - suvaržyti piliečių taikių susirinkimų ir žodžio laisves. Įstatymo projekte rašoma, kad „bet kokios bendros, viešos ar privačios erdvės okupacija“ bus laikoma administraciniu nusižengimu, už kurį bus galima skirti baudą iki 1,000 eurų. Tačiau ir parkas laikomas bendra erdve. Aikštė - taip pat bendra erdvė. Gatvė - irgi bendra erdvė. Vyriausybės ketinimai - visiškai nesuvokiami. Juk tai pažeidžia Ispanijos Konstituciją, ES Pagrindinių teisių chartiją, Europos Žmogaus Teisių Konvenciją ir Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą.

Į Baudžiamojo kodekso reformą įtraukti keli neigiamą poveikį piliečių teisėms turintys pakeitimai. „Viešosios tvarkos pažeidimų“ dalis sukurta suvaržyti saviraiškos laisvę ir taikių susirinkimų laisvę - tuo tarpu abi šias laisves garantuoja Konstitucija ir jos yra neatsiejama iš tiesų laisvos ir teisingos demokratinės valstybės dalis. Ir tik nemanykite, kad ši neteisybė galės būti lengvai ištaisoma su teismo pagalba.

Vyriausybė stengiasi vis labiau riboti paprastų piliečių galimybę naudotis teisingumo sistema. 2012 m. priimtas įstatymas nustato mokestį piliečiams, norintiems į teismą kreiptis bet kokiais su baudžiamąja teise nesusijusiais klausimais ar apskųsti sprendimą. Norite kreiptis į teismą dėl to, kad bankas jus apgavo ir įsiūlė jums nenaudingus finansinius produktus? O gal norite apskųsti baudą, kurią jums skyrė už dalyvavimą proteste? Tuomet teks arba susimokėti mokestį, arba iš viso nieko nedaryti. Šiuo metu Ispanijoje kitų variantų nėra.

Teisinės pagalbos reformos (šiuo atveju teisine pagalba laikomas valstybės finansuojamo advokato skyrimas asmeniui, kuris pats neišgali susimokėti už teisines paslaugas)pasekoje mažiau žmonių galės naudotis nemokamis advokato paslaugomis. Jei žmogus nori apskųsti už dalyvavimą demonstracijoje skirtą baudą, arba, pavyzdžiui, pateikti ieškinį dėl nesumokėtos sąskaitos apmokėjimo, tačiau pats uždirba daugiau, nei 1,065 eurus per mėnesį ir gyvena vienas, jis neturi teisės naudotis valstybės finansuojamo advokato paslaugomis - šis asmuo turės pats padengti visas advokato ir teismo atstovo išlaidas bei susimokėti teismo mokesčius.

Baudžiamojo proceso įstatymo reforma nebeleis žmogaus teisių pažeidimus ir politinę korupciją smerkusioms NVO, visuomeniniamsjudėjimams ir kitoms asociacijoms ateityje to daryti. Prokurorai galės kontroliuoti visas bylas, o atitinkamos stabdžių ir atsvarų sistemos nebus. Generalinė prokuratūra - tiesiogiai pavaldi vyriausybei. Prokurorai dažnai siekia, kad protestuojantiems būtų skiriamos laisvės atėmimo bausmės, vangiai veikia kovodami su korupcija ir stengiasi, kad teismai atmetinėtų skundus dėl netinkamo policijos elgesio ar žiaurumo.

Tačiau vyriausybei šių reformų, rodos, negana - piliečių galimybes teisingumui užtikrinti dar labiau apribojo sumažindama teisėjų skaičių. Vyriausybė panaikino 1,200 teisėjų pavaduotojų etatų, motyvuodama tuo, kad šie buvo nereikalingi. Tokie veiksmai rodo, kad vyriausybė nepasitiki teisėjais, o jų kritiką bei nusiskundimus stengiasi nuslopinti surišdami jų liežuvius - pažabodami jų saviraiškos laisvę ir galimybę dalyvauti visuomenės gyvenime.

Žmogaus teisės, teisingumas ir teisinės valstybės principai - kertinės Europos Sąjungos vertybės. Vadinasi, bet koks šių vertybių niekinimas, bet koks bandymas paminti teisinės valstybės pamatus privalo būti laikomas panieka pačiai ES sistemai. Negalima toleruoti tokios situacijos. Mes nenorime likti #BeTeisingumo. Visi turime stengtis, kad tam būtų užkirstas kelias!

Jei norite sužinoti daugiau, apsilankykite naujoje „Rights International Spain“ svetainėje!