Tech & Rights

Nyílt levél a 13-dik cikkről: elfogadhatatlan az internetes tartalmak ellenőrzése és szűrése

57-en írták alá azt a nyílt levelet, amelyik az egységes digitális piacot szabályozó szerzői jogokról szóló friss jogszabályi javaslat 13-dik cikkének törlésére szólítja fel az EU-s döntéshozókat.

by LibertiesEU

Nyílt levél küldését kezdeményezte a Liberties az EDRi-vel közösen, melyben arra kérik az Európai Parlament képviselőit, vonják vissza a szerzői jogokról szóló irányelv tervezetének 13-dik cikkét. A levelet 57 emberi jogokkal és digitális jogokkal foglalkozó szervezet írta alá.

Az Európai Bizottság olyan tervezetet tett le az asztalra, amelyik a feltöltések szűrésére kötelezné a felhasználók által létrehozott tartalmakat megosztó vagy tároló, például videók vagy fotók megosztását lehetővé tévő, sőt akár szépírásnak helyet adó internetes cégeket. Az aláírók szerint a jogszabály eredményeképpen túlságosan megszűrnék illetve túl gyakran törölnék a tartalmakat, miközben folyamatosan megfigyelés alatt tartanák a felhasználók online tevékenységét. Mindez sérti a véleménynyilvánítás szabadságát, az információszabadságot, valamint a magánélet védelméhez való jogot. Ezért az aláíró szervezetek a javaslat 13-dik cikkének törlésére kérik az Európai Parlament képviselőit.

Íme a nyílt levél:

Tisztelt Juncker Elnök Úr!

Tisztelt Tajani Elnök Úr!

Tisztelt Tusk Elnök Úr!

Tisztelt Ratas Miniszterelnök Úr!

Tisztelt Boriszov Miniszterelnök Úr!

Tisztelt Voss Képviselő Úr!

Tisztelt Boni Képviselő Úr!

Az alábbi levél aláírói alapvető jogokat védő szervezetek.

Az alapvető jogok, az igazságszolgáltatás és a jogállamiság egymástól elválaszthatatlan elvei az EU alapvető értékeit jelentik. Ezek figyelmen kívül hagyása aláássa a tagállamok közötti bizalmat, ami veszélyezteti az EU működését. Az ilyen irányú kísérletek egyszersmind az Európai Unió és a nemzeti kormányok saját polgáraik iránti kötelezettségvállalásait is veszélyeztetik.

A szerzői jogokat a digitális egységes piacon szabályozó irányelv-javaslat 13-dik cikke olyan kötelezettségeket ró az internetes vállalatokra, amelyek betartása az állampolgárok alapvető jogainak túlzott korlátozását vonná maga után.

A 13-dik cikk új kötelezettségeket róna a felhasználók által létrehozott tartalmakat megosztó vagy tároló, például videók vagy fotók megosztását lehetővé tévő, sőt akár szépírásnak helyet adó internetes cégekre. Mindenekelőtt előírná az oldalukra feltöltött anyagok szűrését. A 13-dik cikk olyan jogi bizonytalanságot idézhet elő, amelyben az online szolgáltatóknak nem maradna más választásuk, mint hogy ellenőrizzék, szűrjék és adott esetben letiltsák az EU-s polgárok közötti kommunikációt, különben ugyanis nem tudnának megmaradni a piacon.

A 13-dik cikk ellentétes a meglévő szabályokkal és az Európai Bíróság esetjogával. Az elektronikus kereskedelemre vonatkozó irányelv (2000/31/EK) a felhasználóik tartalmait tároló internetes vállalatok felelősségét szabályozza. A jelenlegi szabályok szerint minden olyan tartalmat el kell távolítani, amelyik megszegi a szerzői jogi szabályokat, amennyiben a szolgáltató tudomást szerzett a jogsértés tényéről.

A 13-cikk a felhasználói tartalmak állandó ellenőrzésére kényszerítené ezeket a cégeket, ami ellentmond az elektronikus kereskedelemre vonatkozó irányelv azon kitételének, miszerint "nincsen általános ellenőrzési kötelezettség". Az Európai Bíróság már kétszer is - egyszer a Scarlet Extended (C 70/10), másodszor pedig a Netlog/Sabam (C 360/10) ügyben - visszadobott elektronikus kommunikációt ellenőrző rendszer bevezetésére vonatkozó előírást. Ezért szinte biztosra vehető, hogy az Európai Bíróság ezúttal is elutasítana egy olyan jogszabályt, amelyik szűrőrendszer bevezetésére kötelezné az internetes vállalatokat, mivel egy ilyen előírás ellenkezne a szellemi tulajdonhoz való jog, másfelől pedig a vállalkozási szabadság és véleményszabadság, így az információk fogadásának és küldésének joga közötti megfelelő egyensúly megteremtésének a kívánalmával.

A tartalmak ilyen jellegű szűrésére vonatkozó követelmény egészen pontosan az Alapjogi Charta 11-dik cikkében rögzített véleményszabadság jogát sértené. Amennyiben az internetes cégek szűrőmechanizmusok bevezetésével kerülhetik csak el a felelősségre vonást, nyilván így is fognak tenni. Ennek az lesz a következménye, hogy túlontúl megszűrik és túl gyakran eltávolítják majd az internetes tartalmakat, valamint korlátozzák egyfelől az információ közlésének, másfelől az információ fogadásának szabadságát.

Ha egy uniós jogszabály ütközik az Alapjogi Chartával, a nemzeti alkotmánybíróságok vélhetően inkább eltekintenek az alkalmazásától, az Európai Bíróság pedig várhatóan érvényteleníteni fogja. Pontosan ez történt az adatmegőrzési irányelvvel (2006/24/EC): az EU-s törvényhozók abban az esetben sem foglalkoztak azzal, hogy az irányelv nem volt összeegyeztethető az Alapjogi Chartában foglaltakkal.

Mindezeket az érveket figyelembe véve a 13-dik cikk törlésére kérjük az illetékes döntéshozókat.

Aláírók:

Civil Liberties Union for Europe (Liberties)

European Digital Rights (EDRi)


Access Info

ActiveWatch

Article 19

Associação D3 - Defesa dos Direitos Digitais

Associação Nacional para o Software Livre (ANSOL)

Association for Progressive Communications (APC)

Association for Technology and Internet (ApTI)

Asociación de Internautas

Association of the Defence of Human Rights in Romania (APADOR)

Associazione Antigone

Bangladesh NGOs Network for Radio and Communication (BNNRC)

Bits of Freedom (BoF)

BlueLink Foundation

Bulgarian Helsinki Committee

Center for Democracy & Technology (CDT)

Centre for Peace Studies

Centrum Cyfrowe

Coalizione Italiana Libertà e Diritti Civili (CILD)

Code for Croatia

COMMUNIA

Culture Action Europe

Electronic Frontier Foundation (EFF)

epicenter.works

Estonian Human Rights Centre

Freedom of the Press Foundation

Frënn vun der Ënn

Helsinki Foundation for Human Rights

Hermes Center for Transparency and Digital Human Rights

Human Rights Monitoring Institute

Human Rights Watch

Human Rights Without Frontiers

Hungarian Civil Liberties Union

Index on Censorship

International Partnership for Human Rights (IPHR)

International Service for Human Rights (ISHR)

JUMEN - Human Rights Work in Germany

Justice & Peace

La Quadrature du Net

Media Development Centre

Miklos Haraszti (Former OSCE Media Representative)

Modern Poland Foundation

Netherlands Helsinki Committee

One World Platform

Open Observatory of Network Interference (OONI)

Open Rights Group (ORG)

OpenMedia

Panoptykon

Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI)

Reporters without Borders (RSF)

Rights International Spain

South East Europe Media Organisation (SEEMO)

South East European Network for Professionalization of Media (SEENPM)

Statewatch

The Right to Know Coalition of Nova Scotia (RTKNS)

Xnet


Kapják még:

a tagállamok állandó és helyettes állandó képviselői az EU-ban

az Európai Parlament JURI és LIBE bizottságának elnöke

az Európai Parlament JURI és LIBE bizottságának árnyékelőadói és képviselői

az Európai Parlament JURI és LIBE bizottságának titkársága

a Tanács szellemi tulajdonnal (szerzői jogokkal) foglalkozó munkacsoportjának titkársága

a Tanács versennyel foglalkozó munkacsoportjának titkársága

a Tanács kutatási munkacsoportjának titkársága

copyright