Democracy & Justice

Nem támogatja a Szabadságjogi Pénzalap létrehozását az Európai Bizottság

Az Európai Parlament megkérte a Bizottságot, hozzon létre egy olyan pénzalapot, amelyikből az EU-ban működő jogvédő csoportokat támogatnák. A Bizottság nem teljesítette a kérést. Az alábbiakban összevetjük a Parlament javaslatát a Bizottság elképzelésével

by Israel Butler

A Liberties éppen most tette közzé az elemzését, amely a Bizottság Jogok és Értékek programra vonatkozó javaslatát veti össze az Európai Parlament különböző civil szervezetek által támogatott, Európai Értékek Eszköze (EÉE) elnevezésű elképzelésével. Az írás többek között azt a kérdést feszegeti, hogy a bizottsági javaslat mennyiben hozhat újat a Jogegyenlőségi és Állampolgársági (JÁ) illetve az Európa a Polgárokért (EP) támogatási programokhoz képest.

A Bizottság javaslata egyértelműen biztosítja a meglevő támogatási programok folytonosságát. Ezek keretében a civil szervezetek mint a Bizottság alvállalkozói járulnak hozzá az unió jogi és szakpolitikai elképzeléseinek megvalósításához. Ily módon azonban egyáltalán nem szerepel a javaslatban az EÉE, holott sok múlhatna ezen a támogatási formán, ami az egészséges és fenntartható civil szektor megsegítését illeti annak érdekében, hogy képes legyen megóvni és előmozdítani az Európai Unióról szóló szerződés 2. cikkében foglalt értékeket. Tekintettel az autoriter populizmus térhódítására és arra, hogy nem tudni, meddig maradnak többségben a progresszív kormányok az EU-ban, lehetséges, hogy a Bizottság az utolsó lehetőségét játszotta el annak, hogy alaposan végiggondolt intézkedésekkel életre hívott alulról jövő támogatással megerősítsük a demokráciát, a jogállamiságot és az alapjogokat, ezáltal megállítva a szélsőjobb előretörését.

Kattints ide, ha többet is meg szeretnél tudni az Európai Értékek Eszközéről!

A tanulmány fő megállapításai a következők:

  • Az EÉE széleskörű támogatása lehetővé tenné a plurális demokráciát, a jogállamiságot és az alapjogokat biztosító európai és nemzetközi jogi normákat védő és erősítő tevékenységek elősegítését. Ezzel szemben a bizottsági javaslat rendkívül szűk hatókörű. A JÁ és EP programok utódjaként a javaslat az uniós jogszabályoknak és szakpolitikai intézkedéseknek, a nemzetközi és uniós törekvéseknek csak egy szeletét érinti.
  • Az EÉE segítségével jogérvényesítési, jogvédelmi műveleteket, nemzetközi felügyeleti szervek számára végzett monitorozást és beszámolókat, pereskedéssel, mozgósítással és közoktatással kapcsolatos tevékenységeket támogatnának. Az EÉE a nem-kormányzati szektor kapacitását is erősítené, hogy könnyebben megtalálja a kapcsolatot a nyilvánossággal. A Bizottság javaslatából mindez kimaradt, nagyjából ugyanolyan tevékenységek támogatására szorítkozik, mint amilyeneket a JÁ és az EP programokból finanszíroztak.
  • Az EÉE az EU költségvetési rendeletét lazábban értelmezve működési támogatást nyújtana országos és helyi civil szervezeteknek, ami ez utóbbiaknak amiatt is fontos lenne, mert a jogosultsági feltételek és társfinanszírozási elvárások, valamint a jelentési kötelezettség olyan terheket ró rájuk, amelyekkel nem mindig képesek megbirkózni. A támogatást köztes szervezetek beiktatásával lehetne lebonyolítani, amelyek továbbosztanák a pénzt a kisebb szervezeteknek. A bizottsági javaslat azonban nem engedi meg a költségvetési rendeletet lazább értelmezését, hanem ugyanolyan szigorúan veszi a szabályokat, ahogyan eddig tették, gyakorlatilag kizárva a helyi szervezeteket a támogatásból.
  • Az EÉE kedvezményezettjei az Európai Unió szerződésének 2. cikkében megnevezett értékek védelmén és előmozdításán fáradozó civil szervezetek volnának. Az EÉE annyival gazdálkodhatna, amennyi támogatást kapnak az EU-tól olyan NGO-k, amelyek harmadik országokban igyekeznek előmozdítani ezeket az értékeket. Ez nagyságrendileg 7 év alatt 2 milliárd eurót jelent. Ezzel szemben a Bizottság javaslata mindössze 641 millió euróra vonatkozik, amely összeget nem kizárólag civil szervezetek megsegítésére szántak, hiszen nemzetközi szervezetek és más (magán vagy állami) jogi személyek is részesülhetnek belőle a tagállamokban valamint számos harmadik országon belül.

Kattints ide, ha többet is meg szeretnél tudni az Európai Értékek Eszközéről!

Összehasonlító tanulmányunk innen tölthető le.

Európai Bizottság , európai parlament , Szabadságjogi Pénzalap , költségvetés , Európai Értékek Eszköze , Többéves Pénzügyi Keret , #PolicyPapers , szakpolitikai dokumentumok , Advisory