Tech & Rights

Nem sértik a második világháborús ellenállás jelképét a nőjogi plakátok

Egy regionális bíróság helyben hagyta a második világháborús lengyel földalatti állam egyik jelképe, a Vasmacska megsértésével vádolt zöld párti aktivisták ügyében hozott felmentő ítéletet.

by Polish Helsinki Foundation for Human Rights

Az aktivistákat amiatt fogták perbe, mert a plakátjukon gender szimbólumok szerepeltek a vasmacska hegyein. A február 22-én hozott felmentő ítélet jogerős és kötelező érvényű.

A megvádolt aktivistáknak Artur Pietryka nyújtott pro bono képviseletet, aki a Liberties egyik tagszervezete, a Helsinki Alapítvány az Emberi Jogokért (Helsinki Foundation for Human Rights, HFHR) kérésére vállalta el az ügyet, amelyet a HFHR amicus curiae beadvánnyal is segített.

Utcai tüntetések, majd vádemelés

Małgorzata Tracz, a Lengyel Zöld Párt elnöke, valamint Elżbieta Hołoweńko és Marcin Krawczyk aktivisták is részt vettek 2016. június 18-én a nőjogi tiltakozásként szervezett "méltóság menetén".

A varsói rendőrfőkapitány büntetőjogi panaszt nyújtott be az aktivisták ellen, azt állítva, a lengyel földalatti állam jelképének védelméről szóló törvény 3(1) cikke értelmében szabálysértést követtek el azzal, hogy "a vasmacska jelképet gender szimbólumok szerepeltetésével, átalakított formában mutató plakátot alkalmaztak a nyilvánosság előtt".

A plakátra az is rá volt írva, hogy "Nie-podległa" - ez egy szójáték a 'függetlent' jelentő lengyel kifezezéssel.

Felmentő ítéletek, rendőrségi fellebbezés

2017. október 5-én a Warszawa-Śródmieście-i körzeti bíróság minden vád alól felmentette a három aktivistát.

Az ítélet indoklásaképpen a bíróság hangsúlyozta, hogy a törvény általában véve nem tiltja a vasmacska jelkép átalakítását, csak olyan esetben rendeli büntetni az ilyesmit, ha a védendő szimbólumot nevetség tárgyává próbálják tenni, illetve megsértik.

A bíróság úgy ítélte meg, hogy a plakát mondanivalója semmiképpen sem bántó, gúnyolódó vagy ízléstelen.

A bíróság azt is megjegyezte, hogy a szólásszabadság törvényes védelméből fakadóan a vádlottaknak jogukban állt törvényes keretek között kinyilvánítani a meggyőződésüket, amihez a vasmacska jelképet is felhasználhatták.

A rendőrség megtámadta a döntést, az ügyész pedig a regionális bíróságon nyújtott be fellebbezést.

Regionális bíróság: nem érdemi a fellebbezés

A regionális bíróság nem tekintette érdeminek és ezen az alapon elutasította a fellebbezést, helyben hagyva az elsőfokú bíróság által hozott felmentő ítéletet.

Az ítélet szóbeli indoklásában a bíróság kiemelte, hogy a törvény megengedi a nemzeti szimbólumok átalakítását, amennyiben ez nem sérti az adott szimbólumot.

A fellebbviteli bíróság azt is kinyilvánította, hogy ha általában tiltanák a szimbólumok átalakítását, akkor azok élettelen, poros múzeumi tárgyakká degradálódnának, míg ha újra és újra előveszik őket, azzal életet lehelnek beléjük, így tudunk általuk viszonyulni a saját történelmünkhöz, életben tartani a múlt emlékezetét.

A HFHR véleménye

"Meg vagyunk elégedve az ítélettel és egyetértünk a szóbeli indoklásban előadottakkal: a vasmacska szimbólum átalakítása nem feltétlenül sértő, csak olyankor, ha támadó célzattal a jelkép iránti megvetést fejezi ki" -közölte Konrad Siemaszko, a HFHR jogásza. - "Amicus curiae beadványunkban megjegyeztük, hogy a "Polka Nie-podległa"-plakát fontos szerepet tölt be egy most folyó közéleti vitában, és ennélfogva a szólásszabadság szempontjából kiemelten védendő megnyilvánulásnak számít. Nem szabad elfelejteni azt sem, hogy a szólás és a gyülekezés szabadsága nem csak arra vonatkozik, hogy ki lehet menni az utcára elmondani a véleményünket, hanem arra is, hogy ki-ki szabadon megválaszthatja, milyen beszéd- illetve tiltakozási formát kíván alkalmazni."

nők jogai , Lengyelország , történelem , sértés , szólásszabadság