Tech & Rights

#MeAndMyRights: a tömeges megfigyelés, a magánszféra védelme és a demokrácia

Sorozatunk bepillantást engedett a tömeges megfigyelés, a magánszféra védelme és a demokrácia egyes kérdéseibe. De mi köze ennek a háromnak egymáshoz?

by Israel Butler

A sorozat utóbbi cikkei meglehetősen elméleti jellegűek voltak. Megpróbáltam bennük elmagyarázni, miért van a demokráciának két okból is szüksége a magánszféra védelmére. Egyrészt azért, mert ennek köszönhetően tudunk új szabályokat alkotni; ezt neveztem társadalmi innovációnak. A társadalmi innovációhoz azért nélkülözhetetlen a magánszféra védelme, mert ennek híján, a társadalmi kontroll hatása alatt, eszünk ágában sem volna szembeszegülni a többségi akarattal, nem engedelmeskedni az elvárásoknak. A magánszféra védelme nyújt lehetőséget a véleményvezéreknek (filozófusoknak, feltalálóknak, aktivistáknak) arra, hogy új elképzeléseket alkossanak arról, hogyan kellene élnünk. A közvélemény számára pedig azt teszi lehetővé, hogy mások ítélkezésétől mentesen értékelhesse ezeket az elképzeléseket. Így változnak, alakulnak a szokásaink és törvényeink. A másik ok, amiért a magánszféra védelme elengedhetetlen a demokráciában az, hogy általa képesek a véleményvezérek (újságírók, aktivisták) kikutatni, megvizsgálni, tényleg betartják-e a vezetőink a meglévő szabályokat. A magánszféra védelme nélkül a vizsgálódásaik tárgyát képező személyek a véleményvezéreken torolnák meg, hogy kutakodtak utánuk.

#MeAndMyRights sorozatunk előző cikkeit is olvasd el!

De hogy jön a képbe a tömeges megfigyelés? Manapság szinte minden ténykedésünknek köze van a távközlési technológiák, elsősorban is az internet használatához. Nem csak arról van szó, hogy többnyire telefonon, üzenetküldő alkalmazás révén, emailben vagy valamilyen közösségi weboldalon zajlik a kommunikáció. Hírolvasáshoz, filmnézéshez, zenehallgatáshoz, sőt vásárláshoz, számla- és adóbefizetéshez, bankügyek bonyolításához, könyv- és folyóiratolvasáshoz, amikor időpontot kérünk az orvoshoz vagy valamilyen tanácsadáshoz, vagy ha utánanézünk valaminek, ami érdekel, akkor is mobilt, laptopot, asztali számítógépet, tabletet, okosórát, e-könyv-olvasót veszünk elő. Mindeközben rengeteg adatot táplálunk be ezekbe a készülékekbe, amelyek azután ott keringenek az interneten és mindenféle adatbázisokban kötnek ki: legyen szó a hollétünkről, az étrendünkről, arról, hogy milyen rendszerességgel sportolunk, hogy ver a szívünk, vagy melyik úton járunk munkába.

A tömeges megfigyelés azt jelenti, hogy mindezeket az információkat rögzítik és hozzáférhetővé teszik a titkosszolgálatok számára. Többé nem mi határozzuk meg, ki tekinthet bele az adatainkba. A tömeges megfigyelés az internet révén kinyírta a magánszféránkat. Ha nem használnánk az internetet, talán nem is volna mindennek akkora jelentősége. Csakhogy manapság szinte minden az interneten zajlik vagy ott raktározódik el. És emiatt a tömeges megfigyelés kiiktatja a társadalmi innovációt és a demokratikus elszámoltathatóságot.

Ha alaposabban meg akarod érteni ezeket a kérdéseket, vagy szeretnél utánanézni, milyen tényekre és kutatásokra támaszkodtunk a cikkben, itt a teljes jelentésünket elolvashatod arról, hogyan értelmezhető a 'Biztonság az emberi jogokon keresztül'.

demokrácia , magánszféra védelme , #MeAndMyRights