Tech & Rights

#MeAndMyRights: demokráciában a vezetők felelősségre vonásához nélkülözhetetlen a magánszféra védelme

A véleményvezérek elgondolásaiból idővel a társadalmat irányító szabályok válhatnak. Arról is vannak elképzeléseik, jól működnek-e a meglévő szabályok a gyakorlatban: ezt nevezik demokratikus elszámoltathatóságnak. Mi köze ennek a magánszféra védelméhez?

by Israel Butler

Sorozatunk előző részében azzal foglalkoztunk, miért van szüksége a véleményvezéreknek a magánszféra védelmére ahhoz, hogy új gondolataik támadjanak és ezeket ki is dolgozhassák, majd nyilvános vitára bocsássák őket. Azt is láttuk, hogy az új elképzelésekkel kapcsolatos vizsgálódáshoz, az ötletek átgondolásához és megvitatásához a nyilvánosságnak is szüksége van a magánszféra védelmére, hogy végül dönteni lehessen arról, elfogadhatóak-e vagy inkább elvetendők. Erre a folyamatra a társadalmi innováció kifejezést alkalmaztuk. Arra is rámutattunk, hogy enélkül nem létezne demokrácia, hiszen a folytonos megújulásnak köszönhető, hogy a törvényeink követik a társadalmi szabályok, vélemények alakulását.

Ám ezen kívül más szempontból is szüksége van a demokráciának a magánszféra védelmére. Azon túl, hogy biztosítja az állampolgároknak, hogy véleményt nyilváníthassanak arról, mi álljon a törvényben, azt is lehetővé kell tennie, hogy ellenőrizhessük: tényleg betartják-e az elfogadott szabályokat a politikai, vallási, üzleti vezetőink? Egy kormány hatalomra kerülése és bukása lényegében azon múlik, mennyire elégedettek a választópolgárok azzal, amilyen szabályokat alkot és ahogyan végrehajtja őket. Ezt nevezik demokratikus elszámoltathatóságnak.

#MeAndMyRights sorozatunk előző cikkeit is olvasd el!

És hogy mi köze mindehhez a véleményvezéreknek? Az ő elgondolásaiból származhatnak idővel a társadalmat irányító szabályok, ugyanakkor arról is vannak elképzeléseik, jól működnek-e a meglévő szabályok a gyakorlatban. Újságírók, tudósok, politikusok, aktivisták, valamint civil szervezetek fáradoznak azon, hogy a hatalommal bírókkal betartassák a szabályokat. Amikor például egy politikus kenőpénzt fogad el valamely vállalkozástól, rendőri túlkapás történik, vagy egyszerűen rossz döntést hoz a kormány, mondjuk téves információk alapján háborút indít, ők kezdenek el kutakodni, vizsgálódni, és ők tájékoztatják a nyilvánosságot.

A vezetők számonkérésének elősegítésekor a véleményvezéreknek szükségük van a magánszféra védelmére. Nem azért, hogy mentesüljenek a társadalmi kontroll alól, hiszen éppen nem a társadalmi szabályokat kérdőjelezik meg és nem is új elgondolásokon törik a fejüket. Ilyenkor azért nélkülözhetetlen számukra a magánszféra védelme, nehogy a vezetők megtorolják rajtuk, hogy bírálni merészelik őket.

A véleményvezéreket, illetve a segítőiket gyakran éri bántalom, amiért népszerűtlen ügyekbe ártják magukat. A terrorizmusról és a közel-keleti helyzetről író újságírókat például figyeltetik a kormányok, házkutatásokat tartanak náluk, a forrásaikat pedig megfenyegetik vagy akár különböző károkat okoznak nekik. A kormányzatok vagy az üzleti vállalkozások által folytatott jogellenes gyakorlatok kiszivárogtatóival sokszor fordul elő, hogy rendre utasítják őket, megfosztják őket az állásuktól, üldözik vagy akár meg is gyilkolják őket. A tagságba beépülve a titkosszolgálatok sorra teszik tönkre a környezetvédő, békepárti, atomellenes, a polgári szabadságjogokért, egyenlőségért, a szegregáció felszámolásáért küzdő civil szervezeteket és az aktivisták életét. Még tudósokkal is megesik, hogy elveszítik az állásukat, nem léptetik elő őket, vagy nem kapnak támogatást a kutatásukra csak, mert a kormány által helytelenített témával foglalkoznak.

#MeAndMyRights sorozatunk előző cikkeit is olvasd el!

A demokratikus elszámoltathatósághoz azért kell a magánszféra védelme, mert a véleményvezérek ennek köszönhetően tudnak szabadon kutakodni, vizsgálódni, anélkül, hogy attól kellene tartaniuk, a hatalom megfigyelteti őket. A magánszféra védelmének köszönhető, hogy a véleményvezéreknek a tevékenységeik végzése során nem kell attól félniük, hogy kockáztatják a maguk vagy mások életét, munkáját.

Ha alaposabban meg akarod érteni ezeket a kérdéseket, vagy szeretnél utánanézni, milyen tényekre és kutatásokra támaszkodtunk a cikkben, itt a teljes jelentésünket elolvashatod arról, hogyan értelmezhető a 'Biztonság az emberi jogokon keresztül'.

magánszféra védelme , kiszivárogtatók , demokrácia , #MeAndMyRights