Tech & Rights

Pillanatkép az emberi jogok helyzetéről Németországban

Az emberi jogokat lépten-nyomon megsértik világszerte, azonban könnyen megfeledkezünk a saját házunk táján előforduló esetekről. Képtelenség volna átfogó képet adni a németországi helyzetről, úgyhogy vegyünk szemügyre csak néhány kirívó példát.

by Adriana Kessler

Menekültügy, menedékjog

A figyelem központjába került a menekültügyi és menedékjogi politika kérdése, amelyről széleskörű vita folyik. Hogy lehet, hogy a menekültek gyakran csak az életük kockáztatásával, veszedelmes és illegális utazás árán kerülhetnek olyan helyzetbe, hogy egyáltalánigényt támaszthassanak menedékjogra? Minek köszönhető, hogy Németországban a hatóságoknaktovább tart a menedékjogi kérelmek kivizsgálása, mint bármelyik másik európai országban? Hogy fordulhat elő, hogy a németországi önkormányzatok nem képesek megfelelő védelmet és ellátást nyújtani a menekülteknek? Miért van az, hogy folyvást olyan esetekről hallani, amikor a rendőrség vagy valamelyik biztonsági szolgálat embereisúlyosan bántalmaztak menekülteket? Vagy az, hogy olyan nehezen juthatnak orvosi ellátáshoz a menekültek és a menedékkérők, hogy emiattmajdnem meghalt egy kisgyerek?

Adatvédelem, információs szabadság

Az emberek általában nem különösebben törődnek a személyes adataik védelmével az Interneten. Egyáltalán van-e fogalmuk arról, milyen fontos, és milyen kérdéseket vet fel a magánszféra védelme? Mit is jelent pontosan a magánélet védelmének joga a digitális korban? És mit jelent mindez Németországra nézve? Ki, miért és mennyire ellenőrzi Németországban a kommunikációs folyamatokat? Milyen mértékű ellenőrzésre van szükség, és mennyire kell ehhez együttműködnie különféle titkosszolgálatoknak? Sikerül-e vajon aBundestag NSA-val foglalkozó parlamenti vizsgálóbizottságánakfeltárnia az országban működő külföldi titkosszolgálatok ténykedésének mértékét és hátterét? És vajon ténylega német külföldi hírszerzés, a BND határkörének kiterjesztésevolna a megfelelő válasz?

Rasszizmus, diszkrimináció

Ugyancsak súlyos problémát jelent Németországban a rasszizmus és a diszkrimináció. Hogy fordulhatott elő, hogy egyjobboldali terrorista csoport éveken keresztül követett el gyilkosságokatúgy, hogy ez elkerülte a biztonsági szolgálatok figyelmét? Ígéretes lépés, hogy az esetre fel a Bundestag által felállított vizsgálóbizottság közzétettegy sor javaslatot, de ki vagy mi garantálja, hogy ezeknek lesz is foganatjuk?

És az minek köszönhető, hogy reggel a vonaton mindig egy bizonyos,német-indiai szülőktől származó tudóst igazoltat a rendőrség, ügyet se vetve a többi utasra? Miért olyan elterjedt a faji alapú profilalkotás? Mikor tiltja már be végre ezt a gyakorlatot Németország azENSZ Faji Megkülönböztetés Megszüntetésének Bizottsága által megfogalmazottajánlásokalapján?

Az emberi jogok törvényei

E kérdések kapcsán egy pillanatra se feledkezzünk meg arról, hogy Németország elkötelezte magát az emberi jogok tisztelete és védelme iránt. E jogok sérelme esetén az áldozat igényt támaszthat jogorvoslatra. E tekintetben természetesen fontos a német alapjogok (Grundrechte) és az Alkotmány (Grundgesetz) szerepe, ám Németország további emberi jogi kötelezettségeket is magára vállalt.

A legtöbben hallottak már azEmberi Jogok Európai Egyezményéről. Az ENSZ emberi jogi egyezményei már kevésbé ismertek, pedig ugyanúgy kötelező érvényűek. Gondolunk itt azEmberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára, azENSZ Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmányáraés aPolgári és Politikai Jogok Egyezségokmányára,a nőkkel szembeni hátrányos megkülönböztetés minden formájának kiküszöböléséről szóló ENSZ egyezményre, afogyatékkal élők jogairól szóló ENSZ egyezményre, agyermek jogairól szóló ENSZ egyezményre, afaji megkülönböztetés minden formájának kiküszöböléséről szóló nemzetközi egyezményreés akínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó büntetések vagy bánásmód elleni egyezményre.

Mindezek az egyezmények kötelező törvényi erővel bírnak Németországban és - akárcsak az Emberi Jogok Európai Egyezményét -figyelembe kell őket venni a német törvények, sőt a német alkotmány értelmezésekor. Sok még a tennivaló, és rengeteg a kibeszéletlen történet.

emberi jogok , digitális jogok , diszkrimináció , rasszizmus , Németország , gyermek jogai , Emberi Jogok Európai Egyezménye , NSA , tömeges ellenőrzés , faji profilalkotás , NSU , parlamenti vizsgálóbizottság , menedékjog , ENSZ , menekültek és menedékjog