Tech & Rights

Különbözőképpen végződött két rágalmazási ügy

Az Emberi Jogok Európai Bírósága szerint az egyik ügyben a rágalmazásra vonatkozó ítélet megsértette egy újságíró jogait, míg egy másikban nem, sőt a testület még meg is feddte az újságírót a sajtóetika megszegéséért.

by Polish Helsinki Foundation for Human Rights

Az Emberi Jogok Európai Bírósága a közelmúltban két olyan ítéletet is hozott, amelyek újságírók rágalmazásért való büntetőjogi felelősségét feszegették, mégpedig más és más kimenetellel a két esetben.

A Maciejewski v. Lengyelország ügyben a bíróság szerint sérült egy újságíró szólásszabadsághoz való joga, amikor az illetőt rágalmazásért elítélték egy bírósági alkalmazottakat támadó cikke miatt. Az EJEB hangsúlyozta, hogy az újságíró gondosan járt el, amikor feltárta az igazságügyi rendszer működési zavarait.

A másik esetben, aŁozowska v. Lengyelország ügyben a bíróság kétségbe vonta, hogy az újságíró kellő alapossággal járt el egy korábbi białystoki bíró tevékenységének bírálatakor, és úgy döntött, hogy nem sérült az Egyezmény (szólásszabadságra vonatkozó) 10-dik cikke.

Maciejewski v. Lengyelország

Marian Maciejewski wrocławi újságíró, a Gazeta Wyborcza egykori alkalmazottja 2004-ben írt egy cikket az alsó-sziléziai igazságszolgáltatás visszásságairól. "A wrocławi Themis hamis pillantása" című írás két wrocławi bírósági alkalmazottról szól, akik egy "maffia-szerű ügyészi-bírói egyesületnek dolgozva" "tolvajokként veszik ki a részüket az igazságszolgáltatásból". A Brzeg Kerületi Bíróság rágalmazásért elítélte és 1 800 zloty (450 euró) pénzbírságra büntette az újságírót, és arra is utasította, hogy fordítson 1 000 zlotyt (250 eurót) jótékony célra. Az Opolei Területi Bíróság helyben hagyta az ítéletet.

Az Emberi Jogok Európai Bírósága szerint az ítélet sérti Maciejewski véleménynyilvánítási szabadsághoz fűződő jogát. Az EJEB továbbá nehezményezte, hogy a lengyel bíróságok nem tettek különbséget vélemény és tény között, és azt sem vették figyelembe, Maciejewski milyen gondosan gyűjtötte össze és tette közzé az ismereteit.

"Az EJEB hangsúlyozta, hogy rágalmazási ügyekben a nemzeti bíróságoknak nem csak arra kell tekintettel lenniük, milyen hatással lesz az ítélet az illető újságíróra, hanem a döntésnek a médiára gyakorolt általános hatását is figyelembe kell venniük," magyarázta Dominika Bychawska-Siniarska, a Helsinki Alapítvány az Emberi Jogokért jogásza. aki Adam Bodnarral (a HFHR alelnökével) együtt látta el Maciejewski képviseletét az EJEB előtt.

Łozowska v. Lengyelország

A Łozowska v. Poland ügyben is rágalmazásért ítéltek el egy újságírót, ám ebben az esetben az EJEB szerint nem sérült az Egyezmény 10-dik cikke.

Marzanna Łozowskát B.L. egykori bíró rosszindulatú megrágalmazásáért ítélték el. Az újságíró szavaival B.L.-nek "a bűnöző körökhöz fűződő gyanús kötelékei miatt kellett bűnhődnie". B.L.-ra a bírói hatalmával történő visszaélés miatt szabott ki büntetést az igazságszolgáltatás fegyelmi testülete, és mozdította el az állásából, miután B.L. beleavatkozott a férje ellen folyó bűnvádi eljárásba, és állítólag megpróbálta latba vetni a pozíciójából származó befolyását az eljárás megszüntetése érdekében.

A lengyel bíróság szerint a B.L. ellen folyó fegyelmi eljárás dokumentumai nem alapozták meg, hogy Łozowska a volt bíró bűnöző csoportokkal fenntartott viszonyáról értekezzen az írásában. Az ítélet szerint az olvasók arra a hamis következtetésre juthattak, hogy az egykori bíró személyesen ápolt kapcsolatot bűnözőkkel, és emiatt távolították el a pozíciójából.

Az EJEB elfogadta a lengyel bíróság döntését egyszersmind rámutatva, hogy Łozowska az ellenőrizetlen információ közzétételével megsértette az újságírói etikát. "Az ítélet szerint noha a kérelmezőnek joga volt közérdeklődésre számot tartó információk közlésére az igazságszolgáltatás egyes működésbeli szabálytalanságaival kapcsolatban, ilyen súlyos állításokra nem ragadtathatta volna magát kellő megalapozottság híján," magyarázta Bychawska-Siniarska.

A HFHR még 2010-ben amicus curiaeként adott be véleményt az esettel kapcsolatban. "Ebben a véleményben kifejtettük, hogy az újságíró az akkori igazságügyi miniszter nyilatkozataira támaszkodott, ezekben merült fel ugyanis az eset tárgyalásakor, hogy B.L. kapcsolatot tartott fenn a 'bűnözők alvilágával'. Az EJEB a döntésében viszont meg sem említette az érveinket," közölte Dorota Głowacka, a HFHR jogásza.

A vélemény itt olvasható.

EJEE , Helsini Alapítvány az Emberi Jogokért , véleménynyilvánítás szabadsága , EJEB , média , sajtó , Lengyelország , HFHR , újságírók , rágalmazás , igazságszolgáltatás