Horvátország fejezze be a menekültek kriminalizálását és letartóztatását!

Horvátországban rendszerszerűen diszkriminálják a menekülteket a nemük illetve az állítólagos családi állapotuk alapján, a zárt intézményekben történő fogva tartásuk révén pedig sérül a szabad helyváltoztatáshoz fűződő joguk.
A "Welcome!" kezdeményezés közzé tette "A menekültek kriminalizálása és fogva tartása" című jelentését azokról a menekültekről, akiket a Slavonski Brod-i menekülttábor bezárása után a ježevoi fogdában helyeztek el.

A Welcome! Kezdeményezés jelképesen Európa Napján - egy olyan Európára emlékeztetve, amelyik nem ment át az emberi jogi vizsgán a mostani humanitárius válságban, mivel nem volt képes menedéket biztosítani a háború elől menekülőknek - emelt szót az ellen, hogy rendszerszerűen diszkriminálják a menekülteket a nemük és az állítólagos családi állapotuk alapján.

Miután több mint egy hónapig - vagy akár kettőig - a Slavonski Brod-i táborban tartották őket fogva teljesen elszigetelten, most a menedékkérők számára fenntartott ježevoi fogadóállomásra szállították át a menekülteket.

A ježevoi fogadóállomás küllemére és működésére nézve leginkább egy börtönre hasonlít, egyetlen nyomasztó különbséggel: ide mindenféle igazságügyi eljárás nélkül zárják be az embereket, és alig kerül sor bírósági ellenőrzésre, ráadásul még fizetni is kell az elhelyezésért.

A helyváltoztatás szabadságának korlátozása a jellegéből fakadóan csakis egyénekre kiszabható büntetés lehet, ezért is kell aggályosan megvizsgálni a jogszerűségét és az indoklását. Itt azonban kollektív módon és automatikusan alkalmazzák, nem vizsgálják az egyes eseteket illetve az egyéb lehetőségeket.

Egyenlő feltételek

A horvát és az európai jogalkotás az elzárást kizárólag kivételes esetekben tartja indokoltnak, olyan intézkedésnek tekinti, amely akkor alkalmazható, ha nem állnak rendelkezésre egyéb megfelelő, ám kevésbé korlátozó intézkedések.

A Welcome! Kezdeményezés a nemzetközi oltalomért folyamodók kriminalizálása, és ezen belül fogva tartásuk elleni tiltakozásul elvárja, hogy az illetékes intézmények és szervek megfelelő mechanizmusok bevezetésével intézkedjenek a kiszolgáltatott, fogságba ejtett, elszigetelt és sérült menekültek védelméről.

A fenti körülményeket tekintetbe véve a kezdeményezés követeli, hogy az intézmények biztosítsanak egyenlő feltételeket minden menekült számára, akiket a Slavonski Brod-i táborban tartottak fogva, azoknak pedig, akik jelenleg a ježevoi fogdában tartózkodnak, azonnal adják vissza a mozgásszabadságukat olyan nyílt intézményekbe helyezve át őket, mint a menedékkérők számára fenntartott porini fogadóállomás.

A teljes jelentés itt olvasható