Az alkotmánybíróságról szóló új lengyel törvényt bírálta a Velencei Bizottság

"Az Alkotmánybíróság működésének megbénítása veszélyt jelent a jogállamra, a demokráciára és az emberi jogok védelmére," jelentette ki az Európa Tanács tanácsadó testülete.
A bíróság 2016. március 9-i döntése rendkívül fontos a jelenlegi alkotmányválság megoldása szempontjából, hangsúlyozta a Bizottság.

Witold Waszczykowski lengyel külügyminiszter decemberben kérte ki a Velencei Bizottság (az Európa Tanács tanácsadó testülete) véleményét a lengyel alkotmánybíróságról szóló törvény módosításával kapcsolatban.

A 2015 december végén elfogadott új törvény számos vitás rendelkezést tartalmaz, mint például, hogy a teljes bírói kar 9 helyett 13 bírából áll, vagy hogy beérkezési sorrendben tárgyalják az ügyeket, illetve, hogy kétharmados többséggel kell meghozni a döntéseket.

A vélemény előkészítése során a Velencei Bizottság találkozott a lengyel elnökkel, különböző kormánytisztviselőkkel, a Sejm (a parlament alsó házának) tagjaival, alkotmánybírákkal, a nemzeti ombudsmannal és egyes civil szervezetek képviselőivel.

A Bizottság márciusban adta ki a véleményét, melyben bírálta a törvényt módosító valamennyi változtatást, mondván, hogy ezek lelassítják, sőt megbénítják az Alkotmánybíróság működését, ami az európai normák alapján elfogadhatatlan.

Kinevezések

A vélemény foglalkozik az alkotmánybírák kinevezési eljárásával. A Velencei Bizottság rámutatott, hogy az egész válságot az váltotta ki, ahogyan megindokolták, hogyan neveznének ki újakat annak a három bírónak a helyére, akiknek 2015 novemberében lejárt a mandátumuk.

"Az országgyűlés összetétele természetesen megváltozik a választások után, ettől azonban még joga van a saját hivatali ideje alatt felmerülő ügyekben döntést hozni. A demokrácia elveivel ellentétes volna, ha a parlament előre kinevezhetne köztisztviselőket, például bírókat - még akkor is, ha az érintett pozíciók a következő parlament felállásával egy időben üresednek meg," közölte a Bizottság. "Ugyanígy, az új országgyűlésnek el kell fogadnia az előző parlament döntéseit a közhivatalokra történő kinevezésekkel kapcsolatban."

A Velencei Bizottság megjegyzi, hogy a jelenlegi alkotmányos válság nem éppen alkalmas idő az alkotmány módosítására. Ugyanakkor javasolja olyan módosítások megfontolását, mint hogy az alkotmánybírák kinevezéséhez minősített többség szavazatára legyen szükség.

Nem voltak hajlandók kiadni

A Velencei Bizottság véleményében hivatkozott a Bíróság március 9-i döntésére, amely ugyancsak azt állapította meg, hogy a nevezett törvénymódosítások teljességgel ellentétesek az ország törvényeivel. Ezt a döntést a kormány nem volt hajlandó kiadni a jogi közlönyben.

A Bizottság hangsúlyozta, hogy az, hogy a kormány nem volt hajlandó kiadni a bíróság döntését, nem csak, hogy ellentétes a jogállamisággal, hanem ez a példátlan tett tovább mélyíti az alkotmányos válságot.

Az alkotmánybíróságról szóló törvény módosítása nem az egyetlen olyan lengyel jogszabály, amelyet vizsgál a Bizottság. Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének Monitoring Bizottsága a rendőri erőkről szóló törvényről is kikérte a Bizottság véleményét. Ennek legkésőbb 2016 júniusára kell elkészülnie.

A Velencei Bizottság véleménye teljes terjedelmében itt érhető el.