Miért rühellik úgy a gyülekezési szabadságot a tekintélyelvűek?

A gyülekezés szabadsága nélkül nincsen demokrácia. Nem csoda hát, hogy a tekintélyelvű kormányok Európa-szerte törvénytelen eszközökkel korlátozzák ezt a jogunkat.

Egy demokráciában a gyülekezési szabadság a társadalmi változások elérésének egyik fő eszköze. A békés gyülekezés szabadsága egyszersmind alapvető emberi jog, amelyet számos fontos dokumentum, így az Európai Unió Alapjogi Chartája és az Emberi Jogok Európai Egyezménye elismer.

Az államoknak különféle negatív és pozitív kötelezettségeik vannak a békés tüntetésekkel kapcsolatban. Negatív kötelezettség, hogy az állam és a rendőrség nem avatkozhat bele és nem tilthat be békés demonstrációkat - akkor sem, ha spontán módon, a hatóságok előzetes tájékoztatása nélkül kerül sor rájuk. Pozitív kötelezettség a békés demonstrációk támogatása és védelme a közlekedés irányításával, a közrend fenntartásával és a tüntetőknek a megmozdulást megzavarni kívánókkal szembeni védelmével.

Olykor indokolt lehet a gyülekezés korlátozása. Például jogosan tilthatnak be egy sűrűn lakott térségben az éjszaka közepére meghirdetett, szándékosan hangos demonstrációt, hiszen az sokak életében aránytalan zavart keltene. Ugyanakkor egyértelműen jogszerűtlen nem megengedni, hogy a Parlament előtt tartsanak hangos tüntetést, mialatt odabent üléseznek a képviselők.

A gyülekezés jogszerűtlen korlátozása az EU-ban

Sajnos manapság számos európai kormány jogszerűtlenül korlátozza a gyülekezési szabadságot.

2016-ban például a lengyel kormány a gyülekezési törvénynek olyan módosítását fogadtatta el, amelyik elsősorban az államilag illetve vallási intézmények által szervezett gyűléseknek ad teret. Az új törvény lényegesen korlátozza az ellentüntetések és spontán megmozdulások tartásának jogát.

Romániában a törvény sokféleképpen korlátozza hol és mikor lehet gyülekezni. A szervezőknek három nappal előre írásban kell engedélyeztetniük az eseményt a helyi hatóságoknál. Az engedély beszerzése gyakran igen nehéznek bizonyul a kormánykritikus szervezetek számára.

Magyarországon, ahol kétharmados többséggel bír a kormányzó párt, júliusban fogadtak el új törvényt a gyülekezési jogról. Az új jogszabály értelmében a rendőrség egészen homályos és megfoghatatlan okokból is betilthat demonstrációt, például arra hivatkozva, hogy az esemény alkalmas a "magyar nemzet méltóságának megsértésére".

A társadalomnak többrendbelileg javára válik, ha engedi a békés gyülekezést. A gyülekezési szabadság fontos eszköze annak, hogy az emberek a vezetők és mások tudtára adják a véleményét. Ezen felül előmozdítja a nyilvános vitát, a sokféleséget, valamint általa megfelelő módon - és viszonylag olcsón - lehet társadalmi változásokat kieszközölni.

Hallasd a hangod

A tekintélyelvűek éppen emiatt rühellik annyira a gyülekezési szabadságot. Előszeretettel hangoztatják, hogy mivel többséget szereztek a választásokon, ők a nép jogos képviselői, és a nép egyedül rajtuk keresztül fejezheti ki a véleményét. Azt is szívesen mondogatják, hogy valójában azok a demokráciaellenesek, akik nem értenek egyet az antidemokratikus intézkedéseikkel, hiszen a valódi demokrácia azt jelenti, hogy a többség korlátlan hatalom birtokában alkothatja meg a társadalmi szabályokat. Úgy állítják be, mintha csak néhány hagymázas elképzeléseket valló őrült és áruló állna velük szemben.

Amint az emberek kimennek az utcára hallatni a hangjukat, világossá válik, hogy valami nagyon nem stimmel a tekintélyelvűek érvelésével kapcsolatban. Márpedig, ha elegen elismerik, hogy nem stimmel, a tekintélyelvűek elveszítik a hatalmukat. Pont emiatt rühellik annyira, és így próbálják meg korlátozni a gyülekezési szabadságot. Ne hagyjuk, hogy ez megtörténhessen! Támogasd a gyüekezési szabadságért küzdő, és/vagy a véleményük kinyilvánítása miatt törvénytelenül üldözötteket segítő szervezeteket!

Tagszervezeteink listáját itt találod.

A Társaság a Szabadságjogokért egész héten át azon fáradozik, hogy segítséget nyújtson mindazoknak, akik jogsérelmet szenvedtek el a "rabszolga törvény"ellen folyó tüntetéseken. Őket itt támogathatod.

Végül szeretnénk megkérni a munkánk támogatására, hogy mi is segítséget nyújthassunk a különféle országokat képviselő tagszervezeteinknek a céljaik elérésében.

Az oldal megtekintéséhez el kell fogadnod a harmadik fél sütijeit.