Nemzetközi felmérést sürgetnek a szabadságuktól megfosztott gyermekek helyzetéről

A szabadságuktól megfosztott gyermekek helyzetét feltáró nemzetközi felmérést sürgetnek az ENSZ-nél. Az olaszországi Antigone szervezet is csatlakozott a kampányhoz, amely a gyermekek jogairól szóló ENSZ-közgyűlés hete alatt New Yorkban akciózik.

A szabadságuktól megfosztott gyermekek helyzetét feltáró nemzetközi felmérést sürgetőkampány New York-i rendezvényére október 13-án kerül majd sor, a gyermekek jogairól szóló egyhetes ENSZ-közgyűlés ideje alatt. Még tavasszal az olaszországi Antigone szervezet is csatlakozott a kampányhoz, hogy kifejezze támogatását, hiszen bármily fontos volna is, még mindig nem készült átfogó tanulmány a szabadságuktól megfosztott gyermekekről. A gyermekek megfosztása a szabadságuktól világszerte elterjedt jelenség, egyelőre mégis alig rendelkezünk kvantitatív és kvalitatív adatokkal e tárgyban. A gyermekek fogva tartásához nem mint végső megoldáshoz folyamodnak, noha ezt kívánná meg az ENSZ Gyermekjogi Egyezménye.

Veszélyes, mégis egyre gyakoribb a gyermekek fogva tartása

Szükség volna a szabadságuktól megfosztott gyermekek helyzetének nemzetközi tanulmányozására, állítják a kampány szervezői. Évről évre nő a fogva tartott gyermekek száma, pedig ez a módszer bizonyíthatóan költséges és hatástalan, ráadásul a gyermekek egészségére és fejlődésére nézve is ártalmas. Nem tudni, összesen hány gyermektől veszik el a szabadságát világszerte. Egy nemzetközi kutatás során átfogó adatokat lehetne gyűjteni a gyermekek fogva tartásának valamennyi módozatáról, felmérni, mennyire tartják be az egyes országok a nemzetközi szabályokat, megfogalmazni az előrelépéshez szükséges ajánlásokat és megtalálni a legjobb gyakorlatokat, ideértve a fogva tartásnál mind a gyermekekre, mind pedig a társadalomra nézve előnyösebb megoldásokat.

ENSZ-felmérést sürgetnek

A kampány felszólítja a tagállamokat, támogassák, hogy az ENSZ gyermekjogi határozatának a 2014. évi ENSZ közgyűlésen elfogadandó végső változatában szerepeljen egy olyan intézkedés, amelyiknek értelmében az ENSZ főtitkára a szabadságuktól megfosztott gyermekekről szóló nemzetközi felmérés elvégzését kezdeményezi. Ennek vezetésére független szakértőt bízna meg a főtitkár. A felmérést végzők önkéntesen dolgoznának, vagyis az ENSZ rendes költségvetésére nem volna kihatással a kutatás lebonyolítása.

Tavaly júniusban, Genfben, szakértői megbeszélést tartottak, azóta megjelent az ennek nyomán készült jelentés. Nem sokkal a megbeszélés után küldöttség érkezett New Yorkba, hogy a gyermekjogi ENSZ-határozatról szóló tárgyalások közeledtével rábírják azegyes országok képviselőit, vegyenek figyelembe bizonyos szempontokat. A lobbizás eddig sikeresnek bizonyult, hiszen a határozat tervezetében megjelent a jelentésben javasolt fogalmi rendszer. Mindazonáltal még folytatódik a határozat szövegének egyeztetése, és a nyomásgyakorló kampánynak sincs vége.

Világméretű támogatottság

Világszerte számos szervezet, köztük az Amnesty International, a Save the Children (Mentsd meg a Gyermekeket), a Human Rights Watch és a Terres des Hommes is aláírta a kampányfelhívást. A kampányt közvetlenül támogató partnerszervezetek a Gyermekjogi Bizottság, a Gyermekjogi Ombudsmanok Európai Hálózata és az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése.

Az oldal megtekintéséhez el kell fogadnod a harmadik fél sütijeit.