Olasz civil szervezetek megtanulják, hogyan lehet stratégiai pereskedés útján társadalmi változást elérni

A CILD workshopot szervezett arról, hogyan lehet stratégiai pereskedéssel társadalmi változásokat elérni. A kérdést a jelenlegi társadalmi problémák, így a romák és a migránsok diszkriminációjának tükrében vitatták meg a résztvevők.
November 28-29-én a Polgári Jogok és Szabadságjogok Olaszországi Koalíciója (CILD) szervezésében, a Nyílt Társadalom Igazságügyi Kezdeményezés keretében került sor a "Stratégiai pereskedés alapjai workshop" című rendezvényre.
Számos, emberi jogi kérdésekkel - így az LMBT-jogokkal, a migránsok jogaival, a romák jogaival, büntetőjogi kérdésekkel - foglalkozó olasz civil szervezet (köztük a Progetto Diritti, az A Buon Diritto, a Diritto di Sapere, a Cittadinanzattiva, az Antigone, a Rete Lenford, az Asgi, az Arci, az Avvocati per Niente és a L’altro Diritto) jogászai és munkatársai kaphattak fontos útmutatást igazságügyi kezdeményezések szakértőitől arról, hogyan alkalmazható társadalmi célok előmozdítása érdekében a stratégiai pereskedés.

Stratégiai pereskedés a társadalmi változásért

A workshop első napján a stratégiai pereskedés mibenlétének tisztázását követően arról volt szó, hogyan alkalmazható Olaszországban ez a módszer. A résztvevők ezután megvitatták, milyen hatásokat gyakorolhat szakpolitikai, törvényi és társadalmi szinten a stratégiai pereskedés. Az OSF Igazságügyi Kezdeményezésének szakértői ezen felül ötleteket adtak stratégiai perek tervének kialakítására a minél nagyobb fokú hatékonyság érdekében.

A második napon a perirat megfogalmazásával foglalkoztak a résztvevők, különös tekintettel az Emberi Jogok Európai Bíróságához benyújtandó kérelmekre: milyen stílusban kell megírni, mi kerüljön bele, mik a kerülendő hibák.

A bevezető után arról volt szó, hogyan vonható be a stratégiai pereskedésbe a közösség. A résztvevők őszintén beszéltek a közösség bevonásának előnyeiről és hátrányairól. A szakértők hangsúlyozták, mennyire fontos kommunikációs tervet készíteni a stratégiai pereskedéshez.

A résztvevők ezután négy csoportot alkottak, hogy így beszéljék meg a stratégiai pereskedés elméleteinek a gyakorlatba való átültetésének lehetőségeit. Mindegyik csoport egy-egy konkrét emberi jogi esetet vitatott meg: mostohagyermek örökbefogadása, a kínzás büntetendővé tétele Olaszországban, a romák diszkriminációja személyes adatok gyűjtésével kapcsolatosan, a migránsok diszkriminációja, amennyiben az olasz állam nem biztosít számukra ingyenes jogsegélyt.

Erősebb civil társadalom

A résztvevőktől nagyon pozitív visszajelzések érkeztek, úgy érezték, rengeteget tanultak a stratégiai pereskedésről, a workshop abban is segítségükre volt, hogy különféle, ne csak jogi, hanem kommunikációs és érdekérvényesítési szempontokból is lássák az eseteiket.

A workshop egyszersmind kiváló alkalmat biztosított a különféle témákkal foglalkozó civil szervezetek partneri kapcsolatainak és a közöttük lévő együttműködések kialakítására. Mindez új erőt adott az olaszországi civil társadalomnak ahhoz, hogy képes legyen társadalmi változásokat elérni.