A spanyol menekültügyi rendszer súlyos hiányosságaira derült fény

A spanyol ombudsman jelentése többek között azzal foglalkozik, hogy nem lehet menedékjogért folyamodni az ország külföldi nagykövetségein.
A spanyol ombudsman július 20-án tette közzé az állásfoglalását "Jelentés a spanyol menedékjogról: Nemzetközi védelem és az ország által biztosított lehetőségekről" címmel.

A jelentés elemzi a spanyol menedékjogi helyzetet, valamint számos ajánlást fogalmaz meg a menedékkérők fogadásával és társadalmi integrációjával kapcsolatban.

A jelentés számos visszásságra derít fényt a menekültügyi rendszert illetően. Kiemeli először is az olyan jogalkotási hiányosságokat, mint hogy Spanyolországban még mindig nem született a (menedékjogi eljárásról szóló) 2013/32/EU, valamint a (fogadás mikéntjét szabályozó) 2013/33/EU irányelvet átültető törvény, és nem alakítottak még ki szabályozást az ország menedékjogi törvényének alapján.

'Hiányosságok felmutatása'

Az ombudsman azt is sérelmezi, hogy a menedékjogi törvény legutolsó módosítása megszüntette azt a lehetőséget, hogy az érintettek Spanyolország külföldi nagykövetségein folyamodjanak menedékjogért.

Az ombudsman szerint ezzel "aláássák Spanyolországnak a genfi egyezmény szerinti nemzetközi kötelezettségeinek teljesítését, és arra kéri a kormányt, hogy "vagy tegye ezt újra lehetővé, vagy rendelkezzen humanitariánus vízumok kiadásáról".

A jelentés arra is rámutat, hogy a nemzetközi védelemre vonatkozó kérelmek megsokasodása miatt jelentősen megnyúlt az eljárás, a Menedék- és Menekültügyi Hivatal pedig "számos hiányossággal küszködik".

Alultájékozottság

A nemzetközi védelemért folyamodók alig kapnak tájékoztatást, ráadásul egyáltalán nincsen figyelembe véve a nemi hovatartozás, és olyan nyelvezeten íródott a tájékoztató, amely nem értelmezhető az aluliskolázottak és a gyermekek számára.

A jelentés végezetül felhívja rá a figyelmet, hogy javítani kell a különféle kormánytestületek és minisztériumi titkárságok közötti együttműködésen, mert csak így tudnák hatékonyan elbírálni a nemzetközi védelemre vonatkozó kérelmeket, illetve megfelelő fogadtatásban részesíteni a jelentkezőket.