Továbbra is "közepes állapotok" uralkodnak a romániai börtönökben

Kiadta a nyári romániai látogatása nyomán készült jelentését az Európa Tanács kínzás elleni küldöttsége. Eszerint ma is túlzsúfoltak és egészségtelenek az ország börtönei, nem hatol be természetes fény, és nincsen szellőzés se.

Kiadta legutóbbi (2014. június 5-17-i) romániai látogatása nyomán készült jelentését az Európa Tanács kínzás és embertelen vagy megalázó bánásmód megelőzésével foglalkozó bizottsága (CPT). A CPT küldöttsége kilenc előzetes letartóztatásra fenntartott létesítményt, négy büntetés-végrehajtási intézményt és a Rahova börtön kórházát kereste fel, ahol elítéltekkel, előzetes letartóztatásban tartott személyekkel és két pszichiátriai kórház (a Sapoca Iasi és a bukaresti 2-es számú Neuropszichiátriai Klinika személyzetével) készített interjút. Bukarestben a CPT tagjai az APADOR-CH képviselőivel is találkoztak.

'Közepes állapotok'

A jelentés a CPT előző, 2010-es látogatásához képest bekövetkezett kedvező fejleményekről is beszámolt. A jó gyakorlatok között megemlítette egy bukaresti fogva tartási létesítményekért felelős orvos esetét, aki az előzetes letartóztatásban lévő személyek megvizsgálása után mindig jelentést tesz, és akkor is feljegyzi, mit mondanak a fogva tartottak, ha a testükön semmilyen látható jele nincs annak, hogy erőszakot követtek volna el velük szemben.

A CPT ugyanakkor azt is megjegyezte, hogy az utóbbi öt évben "továbbra is közepesek" a rendőri őrizetben lévők akár hónapokig tartó fogva tartásának körülményei, "főleg ami az épületek túlzsúfoltságát, elhanyagoltságát, az egészségre ártalmas környezetet és a természetes fény illetve szellőzés hiányát illeti.

Szűk helyiségek

A küldöttségnek feltűnt, hogy a börtön lakói félnek szóba elegyedni velük. A CPT munkatársai azonban még így is sok állítólagos durvaságról hallottak (főként fogva tartottaktól, akik azt állították, a különleges erők maszkot viselő tisztjei fizikailag bántalmazták őket). A jelentés szerint ilyen típusú vádakat elsősorban az aradi és a nagyváradi börtön legnagyobb fokú biztonsági őrizettel ellátott, illetve zárt részlegeinek lakói fogalmaztak meg.

A CPT egyszersmind túlzsúfoltnak ítélte a börtönöket, némelyikben (például a târgşori női börtönben) mindössze 2m²-es férőhely jutott egy-egy személynek. Már csak azért is aggodalomra ad okot, hogy ilyenek a körülmények, mert a fogva tartottak napi 20 to 22 órát töltenek a számukra kijelölt helyiségben.

A küldöttség jelentésében megfogalmazott javaslatok szerint a román kormánynak intézkedéseket kellene hoznia a büntetés-végrehajtási létesítmények számának növelése, illetve a börtönökben az orvosi ellátásért felelős személyzet bővítése érdekében. A CPT ezen kívül szerencsésnek tartaná, ha gyakrabban kerítenének sort társas és edukatív foglalkozásokra, valamint több gondot fordítanának a munkaerő-piacra történő bevonásra, különösen a legnagyobb fokú biztonsági őrizettel ellátott és a zárt részlegek lakói esetében.

Hírességeknek kijáró bánásmód

A CPT jelentése megvitatta Gabriel Dumitrache halálának ügyét. A 10-es számú bukaresti rendőrőrsön történt eset kapcsán a CPT arra kéri a román hatóságokat, tájékoztassák a bizottságot a Dumitrache meggyilkolásával vádolt rendőrtiszt ellen folyó eljárásról. Egyszersmind arra is felszólította a kormányt, hogy az eljárás kimenettelétől függetlenül szabjon ki fegyelmi büntetést a rendőrök ellen.

Az APADOR-CH úgy látja, a CPT jelentése rengeteg a szervezettől származó információt tartalmaz. Az APADOR tavaly számolt be a román fogva tartási létesítmények túlzsúfoltságáról és a bennük uralkodó rossz körülményekről. Sajnos ilyesmiről ritkán esik szó az országos szintű nyilvánosságban.

Legfeljebb csak olyankor beszélnek ezekről a dolgokról, amikor az Emberi Jogok Európai Bírósága ítéletet hoz Románia ellen a börtönökben uralkodó állapotok miatt, vagy ha valamelyik letartóztatott híresség elpanaszolja, hogyan bántak vele a fogva tartása idején. Az emberi jogok kérdése általában nem érdekli sem hatóságokat, sem pedig az állampolgárokat, akik az APADOR-CH nemrég végzett szociológiai kutatása szerint még csak nincsenek is teljesen tisztában a jogaikkal.

A jelentést teljes terjedelmében itt olvashatod el.