8 év után szolgáltattak igazságot egy román férfinak, aki rendőri erőszak áldozata lett

Bepanaszolt egy taxisofőrt, aki állítólag átverte, mire három rendőr esett neki. A bukaresti férfinak a román hatóságok nyolc évnyi tehetetlensége után az Emberi Jogok európai Bírósága szolgáltatott igazságot.
Bukarestben 2007-ben három rendőr bántalmazta Serban Marinescut. Nyolc évvel a történtek után egyiküket sem vonták még felelősségre. Mindhárman a rendőrség kötelékében dolgoznak ma is.

Újfent elmarasztalták Romániát az állampolgárok elleni rendőri erőszak miatt. Ezúttal az Emberi Jogok Európai Bírósága hozott ilyen ítéletet a Serban Marinescu vs. Románia ügyben, 2015 decemberében.

Taxizás

2007 június 2-án Serban Marinescunak nézeteltérése támadt egy taxisofőrrel, aki nem akarta odaadni neki a visszajárót a fuvardíjból. A késő éjjeli vitára az áldozat otthonánál került sor.

Hogy ráijesszen az utasára, a taxisofőr a bukaresti 22-es számú rendőrőrs elé hajtott. A rendőrőrsön Marinescu fel akarta őt jelenteni. Ehelyett az történt, hogy három rendőr támadt neki. Ütötték, rugdosták és a folyosó korlátjához bilincselték.

A Törvényszéki Orvostani Intézet által másnap kiadott látlelet is megerősítette, hogy Marinescu ellen 7-8 napos orvosi ápolást igénylő erőszakot követtek el.

Kibújtak a felelősség alól

Az áldozat 2007. június 5-én feljelentést tett a rendőrök és a taxisofőr ellen. A rendőrség erre megpróbálta eltusolni az ügyet: a hivatalos verzió szerint Marinescu már eleve megvert állapotban érkezett a rendőrőrsre, és csak azért bilincselték a folyosó korlátjához, hogy csillapodjon az izgatottsága.

Serban Marinescu's injuries required medical care for over a week after the assault.  Serban Marinescu's injuries required medical care for over a week after the assault.

Marinescu aktái közel nyolc éven át keringtek az ügyészség és a bíróság között. Az ügyészségen több ízben is visszautasították, hogy hivatalos eljárást indítsanak a rendőrök ellen.

Ezalatt a rendőrök minden felelősségre vonás nélkül megúszták az ügyet. A rendőri szakszervezet még ingyenes jogsegélyt is biztosított a számukra a per idején. Bármikor bármelyik román állampolgárral megeshet az, ami Marinescuval történt.

8 év

2013 októberében Marinescu panaszt tett az Emberi Jogok Európai Bíróságán (EJEB). Kérelmében állami tisztviselők által elkövetett embertelen és megalázó bánásmódra hivatkozott, arra, hogy nem került sor hatékony vizsgálatra az ügyében, és hogy nem részesült hatékony jogorvoslatban (vagyis sérült az Emberi Jogok Európai Egyezményének 3-dik és 13-dik cikke).

A román kormány azt az álláspontot képviselte, hogy az ügy túl korán került az EJEB elé, hiszen még nem is ért véget az országos szinten zajló per. Az EJEB szerint azonban nyolc év elég kellett volna, hogy legyen ahhoz, hogy a román hatóságok elégtételt nyújtsanak az áldozatnak.

Ítéletében a nyomozás számos gyengeségére rámutatott a bíróság, például arra, hogy az ügyészség nem hallgatta ki rendesen sem az áldozatot, sem a tanúkat. A testület azt is kifogásolta, hogy olyan hosszú ideig tartott az eljárás, ami ellentmond az Emberi Jogi Egyezmény 3-dik pontjában foglalt gyors igazságszolgáltatás elvárásának.

A bíróság 7500 euró kártérítést állapított meg az áldozat javára és újfent elítélte a román államot az egyezmény 3-dik cikkének megsértéséért.

Újra kell gondolni

Marinescu örült a győzelemnek, ugyanakkor kifejezte, mennyire elkeserítőnek tartja a román hatóságok viselkedését:

“Annak örülök, hogy megnyertük a pert, de elkeserít, hogy ilyesmi megtörténthet ma Romániában. Nyolc éven át nézhettem, mennyire tehetetlenek, sőt néha ellenségesek az állami intézmények. Meg szeretném köszönni Nicoleta Popescu ügyvéd és az APADOR-CH segítségét, nélkülük sosem sikerült volna eljutnom idáig. Remélem, hogy a sok éves küzdelemmel sikerült elérni, hogy a román bíróság, a rendőrség, a kormány és az egyéb intézmények újragondolják az állampolgárok iránti kötelezettségeiket."

Serban Marinescunak a per során, a nemzeti bíróságok és az EJEB előtt is az APADOR-CH munkatársa, Nicoleta Popescu jogász nyújtott jogsegélyt és jogi képviseletet.