Olaszország tervei 2016-ra: Beszélgessünk az átláthatóságról!

Lássuk csak, mit kell tenni Olaszországnak 2016-ban a korrupció problémájának helyénvaló kezelése és a minél teljesebb átláthatóság elérése érdekében.
A korrupcióellenesség és az átláthatóság szempontjából 2016 fontos évnek ígérkezik Olaszországban. Ezért a Transparency International Olaszország más civil szervezetekkel karöltve összeállította azoknak a legfőbb tennivalóknak a listáját, amelyekkel idén foglalkoznia kellene az olasz kormánynak.

Beszéljünk az átláthatóságról!

Milyen problémákkal szembesül várhatóan Olaszország 2016-ban az átláthatóság terén? Mi mindent kell tennie a korrupció leküzdése érdekében? Ezeknek a kérdéseknek a megvitatására hívott össze a Transparency International Olaszország egy napsütötte decemberi szombaton 13 nem-kormányzati szerveződést és civil szervezetet, köztük az Emberi Jogok és Szabadságjogok Olaszországi Koalícióját, az Associazione Antigonét, a Diritto di Saperét, a Digitális Emberi Jogok Hermes Központját, a Cittadinanzattivát és a Cittadini Reattivit.

A találkozón fontos témákat - pénzügyi integritás, visszaélések leleplezése, lobbizás, információk hozzáférhetősége, szankciók és iratok lefoglalása - tárgyaltak meg, illetve #TransparentAgenda címen összeállították a legfőbb tennivalók listáját az olasz kormány számára.

Átláthatósági tervek 2016-ra

Az esemény végére - hosszas vita és értékelés után - bemutatták a nyilvánosságnak a legsürgősebb tennivalók jegyzékét. Hát akkor lássuk, mit kell tennie Olaszországnak 2016-ban a korrupció problémájának helyénvaló kezelése és a minél teljesebb átláthatóság elérése érdekében.

  • Ami a pénzügyi integritást illeti, rendkívül fontos volna a tőkeáramlások megfelelő nyomon követésének biztosítása a multinacionális cégek országonkénti jelentéskötelezettségének bevezetésével. Jó volna továbbá, ha különleges tájékoztató jellegű tanfolyamokon az állampolgárok segítséget kapnának abban, hogy jobban megértsék a pénzpiacok működését.
  • A visszaélések leleplezésével kapcsolatban elengedhetetlen azok elismerése és védelme, akik a bőrüket viszik a vásárra azzal, hogy nyíltan és elítélőleg beszélnek a korrupcióról. Ehhez elsősorban jó törvényre volna szükség, ugyanakkor aktivizmus révén is változtatni kellene a visszaélések leleplezésének általános negatív megítélésén. Fontos volna továbbá megegyezni a "leleplező"(whistleblower) kifejezés megfelelő, pozitív tartalmú olasz fordításában. Lehetne például "állampolgári aktivista".
  • A lobbizás terén fontos volna alaposan nyomon követni - sőt a betartásuk biztosítása érdekében továbbfejleszteni - a regionális szabályozásokat.
  • Az információk elérhetősége szempontjából első lépésként el kellene fogadni egy információ szabadságról szóló törvényt. Olaszországban nagyon régóta várat magára a közérdekű információk elérhetőségét szabályozó törvény, amit a #FOIA4Italy kampány is állandóan felró az országnak. Ideje volna végre egy alkalmas törvény elfogadásával pótolni ezt a hiányosságot. Ennek a jogszabálynak figyelembe kellene vennie a FOIA 4 Italy koalíció által felvázolt 10 pontot, a végrehajtását pedig szigorúan kellene ellenőriznie a parlamentnek.
  • A szankciók és az iratok lefoglalása kapcsán az az általános gondolat fogalmazódott meg, hogy letartóztatások helyett hatékonyabb volna következetesen pénzbírságot kiszabni. Ezen felül szigorú ellenőrizés alá kellene vetni az előírásokkal, vádalkuval és iratok lefoglalásával kapcsolatos adatokat.