Információs hadviselés: Az emberi jogok manipulációja és a "na és mi a helyzet"-típusú beszédmód

"Emberi jogok az új Európában" volt a címe annak a mostani geopolitikai helyzetben különösen fontos konferenciának, amelyet június 11-én tartottak Vilniusban.

"Véleményem szerint szellemi épségünk kulcsa a pontos és hozzáférhető tájékoztatásban valamint a nyílt és jóindulatú kommunikációban rejlik," közölte Dovilė Šakalienė, az Emberi Jogokat Figyelő Intézet (Human Rights Monitoring Institute, HRMI) igazgatója az "Emberi jogok az új Európában" című konferenciát megnyitó beszédében.

A konferenciát arra fel rendezték, hogy Oroszország újabban információs és online támadásokat intéz Litvánia ellen. A Kreml propagandájáról szóló hivatalos tanulmányban, amelyet Litvánia és más európai uniós országok vezetőinek mutattak be, az áll, hogy a Kreml vezetői megpróbálják aláásni az európai értékeket és befolyást gyakorolni a Keleti Partnerséghez tartozó országokra.

Modern információs hadviselés

A konferencián az egyik politológus azt mondta, hogy a Kreml mostanában olyan stílusban beszél Litvániáról, amit Edward Lucas kifejezésével élve leginkább a "na és mi a helyzet"-típusú beszédmód modern válfajaként lehet leírni. Ezt a beszédmódot a Szovjetunió alkalmazta a Hidegháborúban: amikor különféle bírálatokkal illették, a szovjet vezetők mindegyre azzal válaszoltak, hogy "na és mi a helyzet azzal, hogy...".

Oroszország ezzel a taktikával hárítja el a demokráciával vagy az emberi jogokkal kapcsolatos gondok miatt nekiszegezett kritikát: minduntalan azzal hozakodik elő, hogy bírálóinak inkább a saját házuk táján kellene sepregetniük, mert ott is épp olyan vagy legalább is hasonló problémák akadnak.

A 15 min. című kiadvány szerzői a legutóbbi tényfeltáró vizsgálatuk eredményeit adták elő. A vizsgálat rámutatott, hogy Oroszország egyik puha hatalmi eszköze, az úgy nevezett "hazafias intézkedéseket" foganatosító "Mélyima" (angolul: Prayfond) elnevezésű szervezet, három Litvániában működő szervezetnek nyújt közvetlen anyagi támogatást. A hírszerző szolgálat szerint ezek a szervezetek téveszméket terjesztenek Litvániával kapcsolatban, hogy ürügyet teremtsenek a Kreml esetleges erőszakos beavatkozásához.

Emberi jogok és integráció

"Látjuk, milyen veszedelmesen képlékeny a határ a hazafiasság és a dogmatizmus között, és mennyire erős a kísértés és nyomás ennek a bizonytalan határvonalnak az átlépésére: arra, hogy úgy tegyünk, mintha meg se hallottuk volna a népszerűtlen véleményeket, elfeledjük, hogy a gyakran ötödik tartópillérnek nevezett nemzeti közösséget a saját állampolgáraink alkotják, akiket inkább integrálnunk kellene, semmint kitaszítanunk," fejtegette a legnagyobb litván híroldal, a DELFI főszerkesztője.

"A mai geopolitikai helyzetben a Litvániával szemben ellenséges erők időnként propaganda céllal az emberi jogokra hivatkoznak. Természetesen semmilyen körülmények között sem engedhetjük meg magunknak, hogy fél vállról vegyünk bizonyos személyeket illetve a jogaikat és a szabadságjogaikat. Muszáj elnyernünk az állampolgárok bizalmát, hogy erősebbé tegyük az országunkat," közölte egyetértőleg a litván igazságügyi miniszter.