Szegregálják a menekülteket: csak a kiválasztottakat engedik be

A menekültek belépésének megszigorítása - az, hogy csak a Szíriából, Afganisztánból és Irakból jövőket engedik be az EU-ba, míg a nem háborús országokból érkezőket feltartóztatják - súlyosan sérti a jogállamiságot.

A "Welcome!" (üdvözöljük) kezdeményezés elfogadhatatlannak tartja, hogy az ún. háborús zónákból érkezett menekülteket különválasztják a többiektől, mivel:

  • A gazdasági migráció elválaszthatatlan a politikai háttérokoktól: a Közel-kelet, Észak-Afrika és a szomszédos területek állandósult destabilizációja az USA külpolitikájának és a fejlett EU-s tagállamok kolonialista politikájának folyománya.
  • Egyik nemzetiséghez tartozás sem jogosít fel nemzetközi védelemre, hiszen a nemzetközi menekültügyi rendszert úgy alakították ki, hogy elsősorban egyénenként vizsgálják ki az üldöztetéstől való félelem megalapozottságát, és csak másodsorban vesznek tekintetbe súlyos igazságtalanságot okozó körülményeket, mindenekelőtt azt, hogy van-e háború az adott származási országban. Az olyan országokból - Bangladesből, Srí Lankáról - érkezők, akik eddig menedéket kaptak az EU-ban, most már nem nyújthatnak be kérelmet.
  • Elfogadhatatlan, hogy visszaküldik a menekülteket olyan országokba, mint Görögország, ahol nem tudnak számukra menedéket nyújtani, hiszen kinyilvánították róla, hogy nem rendelkezik az alapvető megélhetést biztosító feltételekkel. Az Emberi Jogok Európai Bíróságának 2011-es ítélete szerint a menedékkérők és menekültek visszatoloncolása Görögországba sérti az Emberi Jogok Európai Egyezményének (a kínzás és az embertelen vagy megalázó bánásmód tilalmáról rendelkező) 3-dik ciikkét.

Faji profilalkotás

A "Welcome!" kezdeményezés azt is szóvá tette, hogy az EU még mindig nem döntött arról, mely országok tartoznak az ún. biztonságos országok közé, ezért ilyen listára hivatkozva nem lehet biztonságosnak nyilvánítani ezt vagy azt az országot. Ezen felül megoldatlan kérdés, hogy ki döntheti el, kinek van védelemre szüksége. A menekültek visszatoloncolásával kapcsolatos döntések a faji profilalkotás rendőrség alkalmazta gyakorlatában gyökeredznek, vagyis az illetékesek bőrszín, nyelv vagy a menekült okmányai alapján hoznak döntéseket anélkül, hogy megállapítanák, mennyire biztonságos országból érkezett az illető.

Ne adjuk fel az EU-s értékeket

A "Welcome!" kezdeményezés végül azt kéri, tegyék lehetővé a biztonságos átkelést a háború sújtotta területekről érkezőknek, de ez ne jelentse azt, hogy más rászorulóktól megtagadják ezt a fajta védelmet, amelyet a nemzetközi jog és az EU-s törvények is biztosítanak.

Az emberi élet védelmét és a mindenkit megillető szabadságot alapértéknek tartó, a jogállamiságra büszke és azt a csatlakozó államoktól, sőt, végső soron minden országtól elváró Európai Unió nem engedheti meg magának, hogy hagyja elveszni ezeket az értékeket.