A szólásszabadság és a sajtószabadság védelmében döntött a lengyel bíróság

A Varsói Fellebbviteli Bíróság azon az alapon, hogy a felperes közéleti személyiség, megsemmisítette azt az ítéletet, amelyik megtiltotta, hogy az alperes - egy újságíró és annak szerkesztősége - híreket közöljön róla.

Piotr S. parlamenti képviselő a közelmúltban bírósághoz fordult Lengyelországban, amiért S. Ltd szerkesztőség és annak egyik tagja, Piotr P. újságíró állítólag ártott a jó hírnevének. A felperes érvelése szerint azáltal sérült a róla alkotott kép, hogy az egyik helyi lapban, a K.T.-ben megjelent egy cikk, amelyik információkat közölt arról, hogy állami pénzből finanszírozott hivatalos lublini útján a képviselő meglátogatott egy Magdalena I. nevű prostituáltat.

Egy varsói körzeti bíróság márciusi döntése a képviselőnek adott igazat, és keresetét támogató határozatot hozott megtiltva, hogy az alperesek a K.T. újságban vagy a saját weboldalukon közzétegyenek bármilyen "a felperessel vagy családjával kapcsolatos, a 2012. december 19-én történtekre vonatkozó híradást".

Az alperesek ügyvédje fellebbezést nyújtott be a döntés ellen, melyet a Helsinki Alapítvány az Emberi Jogokért (Helsinki Foundation for Human Rights, HFHR) amicus curiae beadvánnyal támogatott. Dorota Głowacka, a HFHR ügyvédje így nyilatkozott a szervezet közbenhárásáról: "Rámutattunk, hogy jellegénél és kiterjedt érvényességi körénél fogva a szóban forgó határozat, amelyik eltiltotta az újságírót a hír publikálásától, túlzott mértékben korlátozza a szólásszabadságot."

Májusban a Varsói Fellebbviteli Bíróság arra hivatkozva, hogy túl szigorú a közléstől való eltiltás, visszavonta a felperes követelésének támogatására vonatkozó határozatot. A bíróság leszögezte, hogy egy ilyen ügyben eljáró törvényszéknek kötelessége mérlegelni a közérdeket a felperes érdekeivel szemben, különös tekintettel a "társadalmi kommunikációs eszközök küldetésére".

Dorota Głowacka ehhez hozzáfűzte: "Mivel a jelen esetben a felperes országgyűlési képviselő, azaz közhivatalt betöltő személy, a Bíróság úgy döntött, hogy a nyilvánosságra hozatal megtiltása fontos közérdeket sért."

A Bíróság azt is hangsúlyozta, hogy amennyiben egy kereset támogatása fontos közérdeket sért, egy törvényszéknek kötelessége azt visszavonni.