A jogsegélyről szóló új spanyol törvény visszavetné az igazságszolgáltatást

A jogi segítségnyújtásról szóló törvénytervezet közelgő elfogadása miatt két NGO arra kérte a bírák és ügyvédek függetlenségével foglalkozó ENSZ különmegbízottat, gyakoroljon nyomást a kormányra, hogy a készülő törvény megfeleljen a nemzetközi normáknak.

A jogi segítségnyújtásról szóló törvénytervezet közelgő elfogadása miatt a Nemzetközi Jogok - Spanyolország (Rights International Spain) és a Spanyol Ügyvédek Általános Tanácsa azzal a kéréssel fordult a bírák és ügyvédek függetlenségével foglalkozó ENSZ Különmegbízotthoz, küldjön levelet a kormánynak annak érdekében, hogy a készülő törvény megfeleljen a nemzetközi normáknak. Ha jelenlegi formájában elfogadják, a törvény alapján kevesebben kapnának ügyvédi segítséget. Azzal, hogy elvetik a kérelmező anyagi képessége figyelembe vételének elvét, diszkriminatív módon megkülönböztetik az állampolgárokat. A törvénytervezet alapján ingyenes jogsegélyre volna jogosult az is, aki kellő anyagi erőforrásokkal rendelkezik a pereskedéshez, de csak ha bizonyos típusú bűncselekmények áldozata. E bűncselekményfajták körét a kormány határozza meg, saját kritériumok alapján, miáltal az áldozatok egy része kedvezőbb (mások pedig a diszkrimináció folytán rosszabb) helyzetbe kerülnek. A kiválasztottak közé tartozó áldozatok saját jogi képviselőt kapnának, akik magánvádlóként lépnének fel, miközben az eljárást állami ügyészek folytatnák le. (Például egy terrorizmus-ügyben az állam ügyészei végeznék a vádemelést, ugyanakkor az egyéni áldozatok jogosultak volnának saját képviseletre az eljárás során.) Az (EU-n kívüli országokból származó) illegális bevándorlókat nem illetné meg ingyenes jogsegély. A törvénytervezet végső soron akadályozná az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés jogának gyakorlását és visszavetné az igazságszolgáltatást Spanyolországban.