A belga államtitkár félrevezeti a menedékkérőket és ellentmond a törvénynek

Súlyos kérdéseket vet fel, milyen szabad kezet ad önmagának a bevándorlási hatóság annak eldöntésében, kiknek a menedékkérelmét fogadja egyáltalán be, és hogyan kezeli az afgánok ügyét.
Belgiumnak az alapjogok védelme iránti elkötelezettségét megtestesítő nemzetközi kötelezettségeiből fakadóan biztosítania kell a nemzetközi védelemért való folyamodás jogát.

Belgiumban a törvény szigorúan szabályozza a menekültjogi eljárást. Ehhez képest a belga Emberi Jogi Liga (LDH) Külügyi Bizottsága azt találta, hogy a hatóságok a törvény szabta hatáskörüket túllépve hoznak intézkedéseket.

A helyzet újszerűsége nem indokolja a jogállamiság és az emberi jogok figyelmen kívül hagyását.

Az Emberi Jogi Liga ennek megfelelően ellenzi:

  • hogy Theo Francken államtitkár olyan levelet írt a menedékkérőknek, amely félretájékoztatja a Belgiumban védelemért folyamodókat. A közölt információ (a tartózkodás időtartamára, az eljárás hosszára stb.) vonatkozóan egyedül a kormány álláspontját tükrözi, amely egyelőre még nem vált törvényessé. Francken a szekeret fogta a ló elé, vagyis fordított sorrendben cselekedett, a holland törvényekkel összeegyeztethetetlen önkénnyel. A levélben ráadásul azt állítja, hogy Belgium odafigyel a sérülékeny csoportokra. Az ország nemzetközi kötelezettségei és saját törvényei szerint a sérülékeny csoportokat részletesen és a valóságnak megfelelően kell tájékoztatni a menekültügyi eljárásról, ami egyelőre nem történik meg. Az államtitkár levele se nem felel meg a valóságnak, se nem tartalmaz részletes információt, hanem éppenséggel nem tesz eleget ezeknek a kívánalmaknak.
  • Hasonló a helyzet az államtitkár afgánoknak szóló, november 25-én megküldött levelével kapcsolatban. Nem helytálló az az állítás, hogy az afgánok nem folyamodhatnak nemzetközi védelemért Belgiumban. Az afganisztáni politikai helyzet igen bonyolult, ezért valótlan az az állítás, hogy semelyik afgánnak sincsen esélye menedéket kapni. Ahogy a Le Soir egyik cikke megjegyzi, Afganisztán 2015 eleje óta az ötödik helyen állnak azok között a nemzetek között, amelyek tagjait Belgiumban menekültként befogadták. Ez persze egyáltalán nem jelenti azt, hogy egy afgán könnyűszerrel kapna menekültstátuszt. Valóságos akadályverseny és alapos hatósági vizsgálat, amelyre többször is sor kerül az eljárás során, előzi meg a védelem megítélését. Az LDH-n belül működő Külföldiek Bizottsága szerint a lépés ráadásul diszkriminatív, amennyiben kifejezetten egyféle nemzetiséget pécéztek ki, márpedig ez a különbségtétel nem arányos és nem is indokolt.
  • Végül, mivel a levelet kíséret nélküli kiskorúak (MENA) is megkapták, a Külföldiek Bizottsága attól tart, az államtitkár nem volt rá tekintettel, hogy ez is egy sérülékeny csoport.

'Meglepett' Idegenrendészeti Hivatal

Azt látjuk, hogy azokat, akik első ízben nyújtják be a menedékkérelmüket, visszairányítják az Idegenrendészeti Hivatalhoz, és nem is kapnak új lehetőséget. Noha emiatt néhány hete már kitört a botrány, és különféle állampolgári kezdeményezések jöttek létre, a hatóságok nem foghatják az alaptörvények és alapjogok betartását illető mulasztásukat arra, hogy "meglepte" őket a menekültválság. Egyre hidegebb az idő, ezért az illetékességük tudatában felszólítjuk az Idegenrendészeti Hivatalt, haladéktalanul térjen vissza a jogállamiság normáihoz.