Hogyan védheti meg az alapvető EU-s értékeket az Európai Parlament?

Így is bánhat az Európai Parlament Lengyelországgal, Magyarországgal, Spanyolországgal és mindazokkal az államokkal, amelyek megsértik az emberi jogokat.
Magyarország, Spanyolország, most pedig Lengyelország: sokasodnak az olyan EU-s tagállamok, amelyek kormánya fittyet hány a legfontosabb uniós értékekre, mint amilyen a demokrácia, a jogállamiság vagy az alapjogok.

Az EU visszavág, csak épp elég komótosan. Az Európai Bizottság kialakította, viszont eddig még sosem alkalmazta a jogállamiság "keretrendszerét". A Tanács egyfajta jogállamiság "párbeszéddel" próbálkozik, de inkább csak szőrmentén.

Az Európai Parlament szeretne bevezetni egy újfajta, szankciókkal is megtámogatott eljárást, amely révén rendszeresen ellenőrzné a jogok érvényesülését az EU-s tagállamokban. E célból készít most egy jelentést, amelyikben hivatalosan arra kéri a Bizottságot, tegyen javaslatot ilyen értelmű jogszabályra. A Bizottság azonban nem szándékozik új mechanizmust létesíteni, és az sem valószínű, hogy a tagállamok támogatnák az EU-s ellenőrzés szigorítását.

Amennyiben a Bizottság nem lesz hajlandó új mechanizmus létrehozására, a Parlamentnek egyedül kell majd cselekednie. A tanulmányban az Európai Szabadságjogi Platform partnerszervezetei leírták, hogyan tudna a Parlament a maga hatáskörében, a saját előjogaival élve egy olyan, a nemzeti parlamentek közötti közvetlen párbeszédet megteremteni a jogokról, amely elősegítené az alapvető uniós értékek védelmét.