Jobban is megvédhetné az EU az alapvető értékeinket - mégpedig így

Egyre-másra támadják a demokráciát és a jogainkat. Ezért a Liberties szeretné felvértezni az EU-s vezetőket az alapjogaink jobb védelmét szolgáló friss elképzelésekkel.

Aki figyelt, észrevehette, hogy számos kormány fenyegeti az alapvető jogainkat. Nem egyszeri problémákról van szó. Ezek a kormányok a védelmünket szolgáló teljes rendszert igyekeznek szétcincálni. Azon vannak, hogy kisajátítsák a bíróságokat, meghamisítsák a választásokat, a médiát a saját gyűlöletteljes propagandájuk eszközévé degradálják, és ellehetetlenítsék a jogainkat védő szervezeteket.

A Liberties a napokban kiadott egy tanulmányt arról, milyen lépéseket tehetne az EU annak érdekében, hogy hatékonyabban megvédjen bennünket a tekintélyelvű irányba tartó kormányokkal szemben. Többek között javasoltuk, hogy

  • Az EU rendszeresen tekintse át, mit tesznek az egyes kormányok a demokrácia, a jogállamiság és az alapvető jogok gyakorlati megvalósulásáért. Egy- vagy kétévente kerüljön sor ilyen felülvizsgálatra, hogy még súlyosbodásukat és elterjedésüket megelőzve kerüljön sor a problémák feltárására és megoldására. A vizsgálat során független jelentés készülne az egyes országokról, amelyet azután az adott ország kormányával és parlamentjével is megvitatnának. Végül minden ország javaslatokat kapna ahhoz, milyen változtatásokat eszközöljön a helyzet javítása érdekében.
  • Az EU nyújtson pénzbeli támogatást a jogvédő és demokráciapárti szervezeteknek, amelyek pedig fordítsák ezt az összeget a nyilvánosság oktatására arról, hogy milyen jogaink vannak és ezeket hogyan gyakorolhatjuk, továbbá annak monitorozására, hogy a kormányok eleget tesznek-e a jogi kötelezettségeiknek, valamint probléma esetén perek indítására.
  • Az EU fejlessze azokat a politikai és jogi eszközöket, amelyekkel nyomást gyakorolhat azokra a kormányokra, amelyek kikezdik a jogszabályokat és támadják a jogokat és a demokráciát védő intézményeket, így a független bíróságokat és a médiát. E cél érdekében az EU valamennyi szerve tegyen lépéseket. Az Európai Parlament például a különböző frakciókhoz tartozó képviselők hatékonyabb együttműködését szolgáló többpárti testület létrehozásával könnyíthetné meg az alapvető értékek védelmét.

A hónap folyamán az Európai Bizottság javaslatokat tesz majd közzé azzal kapcsolatban, milyen további intézkedésekkel óvhatná meg jobban az EU az alapvető értékeket. A testület nemrég kiadott egy tanulmányt ('A jogállamiság hatékonyabb védelméről az Unióban' c. bizottsági közlemény) arról, milyen területeken kellene változtatásokat eszközölni, és ehhez szakértők javaslatait is kikérte. Ennek a kérésnek kíván eleget tenni a Liberties friss tanulmánya.

A tanulmány teljes szövege itt olvasható.

CODEBOX