#MeAndMyRights: Mit tehet az EU a jogaid védelmében?

Mit tehet az EU, ha az országom kormánya olyan emberi jogokat sért meg, amelyekről nem rendelkeznek az uniós törvények?
Az EU-s jogszabályok elsősorban az Unión belüli ügyeket szabályozzák. Ha valamelyik tagállam kormánya elkezdi kirugdosni a bírókat, betiltani a tüntetéseket vagy cenzúrázni a híreket, alig van olyan emberi jogokat védő uniós jogszabály, amelyet az EU érvényesíthetne az illető tagállammal szemben.

Hát az Alapjogi Charta? - kérdezhetné valaki. Az nem védi a bíróságok függetlenségét, a szólásszabadságot vagy a békés tiltakozás jogát? Dehogynem, csakhogy kizárólag az EU-val vagy egy olyan kormánnyal szemben, amelyik éppen egy EU-s jogszabályt érvényesít. Ha viszont egy nemzeti kormány csak úgy, a saját jogán cselekszik, az ilyen helyzetre nem érvényes a Charta.

A 'nukleáris' megoldás

Egy módja mégis létezik annak, hogy az EU beavatkozzon. Olyan kivételes esetben alkalmazható eljárásról van szó, amikor valamelyik ország rendkívül súlyosan megsértette az emberi jogokat, vagy feltehetően ilyesmire készül. Általában "7-dik cikk" szerinti eljárásként szokták emlegetni (mivel az Európai Unióról szóló Szerződés 7-dik cikke hozta létre).

Csakhogy még sosem alkalmazták. Egyesek "nukleáris" megoldásnak csúfolják - nem mintha a maghasadáshoz fogható erejű szankciókat érvényesítene, hanem mert annyira félnek megnyomni azt a bizonyos gombot.

Végsősoron az összes EU-s tagállamnak (kivéve az éppen rosszul viselkedő kormány országát) egyet kell értenie abban, hogy súlyos a probléma, és muszáj az EU-nak közbelépnie. És mivel egyik kormány sem szeretné, hogy valaha is vele szemben foganatosítsák ezt az eljárást, hát inkább a többiek esetében sem támogatja az alkalmazását.

Némelyik EU-s országnak, az Európai Bizottság egyes tagjainak és számos európai parlamenti képviselőnek elege lett abból, hogy nincsen olyan használható mechanizmus, amelyik lehetővé tenné, hogy az EU érvényesítse a tagállamokban az uniós értékeket és betartassa velük az emberi jogokat védő szabályokat.

Ezért 2013 óta egy olyan rendszer megteremtésén fáradoznak, amelyik révén az EU nyomon követheti a szabálytalanságokat és megvédheti az emberi jogokat, a demokráciát és a jogállamiságot. Később folytatjuk.