Újabb javaslatokat tett Lengyelországnak az ENSZ Emberi Jogi Bizottsága

A javaslatok a terrorizmus-ellenes törvényektől kezdve az igazságszolgáltatás függetlenségén keresztül az abortuszhoz való hozzáférésig számos kérdést érintenek.
Az ENSZ Emberi Jogi Bizottsága aggodalmát fejezte ki a lengyel Alkotmánybíróság és polgári bíróságok függetlensége, a közmédiában megvalósuló szólásszabadság, a családtervezési törvény előírásai, a terhességmegszakítás feltételei, a hatékony diszkriminációellenes intézkedések hiánya, valamint egyes új jogszabályok, így a terrorizmusellenes törvény és a rendőrségi törvény módosítása ügyében.

Az Emberi Jogi Bizottság október közepén tartott ülésszakán vizsgálta meg a lengyel kormány jelentését a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányában foglaltak végrehajtásáról. A bizottsági tagok az Alkotmánybírósággal, az abortusz hozzáférhetőségével, valamint a rasszizmus és idegengyűlölet leküzdésével kapcsolatban tettek fel kérdéseket a lengyel küldöttségnek.

"Terrorista bűncselekmény"

2016. november 4-én az Emberi Jogi Bizottság felszólította a lengyel kormányt az Alkotmánybíróság függetlenségének tiszteletben tartására, a testület valamennyi ítéletének közzétételére, továbbá azt kérte, tegyék átláthatóvá az új alkotmánybírák kinevezésének módját. A Bizottság aggodalmát fejezte ki az Emberi Jogi Biztos (nemzeti ombudsman) hivatalát érintő költségvetési megszorítások, valamint a rasszista diszkrimináció, idegengyűlölet és egyéb intoleráns magatartásformák visszaszorításával foglalkozó tanács feloszlatása miatt.

A Bizottság továbbá két közelmúltban elfogadott jogszabályhoz, a terrorizmusellenes törvényhez és a rendőrségi törvény legutóbbi módosításához fűzött megjegyzéseket. Úgy találta, a törvény túlságosan tágan határozza meg a "terrorista bűncselekményt", a rendőrségi törvény egyes rendelkezései pedig aránytalanoknak látszanak a tekintetben, hogy biztosítani kell a magánélet védelméhez való jogot.

Jogvédők jelentése

A záró megjegyzésekben egyéb, korábbi javaslatokban már felvetett kérdéseket is megemlít a Bizottság. Ilyen például az előzetes fogva tartás hosszú ideig történő alkalmazása, a védőügyvédhez jutás nehézségei, az állítólagos CIA-börtönök ügye, a fiatalkorúakat érintő igazságszolgáltatás méltányosságával kapcsolatos problémák, valamint a gyűlölet-bűncselekményekre vonatkozó hatékony törvényes keretek hiánya.

A jelentési folyamat részeként a Helsinki Bizottság az Emberi Jogokért két jelentést is készített arról, hogyan tartotta be Lengyelország a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya által előírt kötelezettségeit (egy problémalistát, magyarázatokkal, valamint egy jelentést az Egyezségokmányban foglaltak teljesítéséről).

Önálló jelentéseket nyújtottak be továbbá az egyenlő bánásmóddal foglalkozó különféle szervezetek (így a Lengyel Diszkriminációellenes Törvény Társaság, valamint az Emberi Jogok Biztosa - valamennyi dokumentum itt érhető el.