Cseh kampány a külföldiekkel való jobb kommunikációért

A Cseh Köztársaság sajtókampányt indított, hogy az ország lakossága jobban szót értsen a külföldiekkel, mégpedig csehül.

A Külföldiek Integrációs Központja (KIK) "Csehek és külföldiek - közeledjünk egymáshoz!" kampányának célja a csehül tanuló külföldiekkel való kommunikáció megkönnyítése.

A sajtókampány három reklámfilmből áll, amelyek azt a három legfőbb módot ábrázolják, ahogyan a helyi lakosok lekezeli a hozzájuk csehül beszélő külföldieket: nem hajlandók velük csehül szóba állni, inkább átváltanak angolra; felemelik a hangjukat; tegeződni kezdenek.

"Egy kommunikációs helyzetben a külföldieket egyenrangú partnereknek kell tekinteni. Azt szokták hajtogatni: tanuljanak meg csehül, ha akarnak tőlünk valamit. Na de ha ezzel megpróbálkoznak, persze, hogy rosszul használják majd az elöljárókat, és furcsa lesz a kiejtésük. Ehhez nem vagyunk hozzászokva, kísérletet sem teszünk rá, hogy megértsük, mit mondanak. Csakhogy mindig is éltek és fognak is itt élni külföldiek," közölte Margaret Slezáková, annak a kézikönyvnek a szerzője, amely a zavartalan társalgás fogásait mutatja be cseheknek és külföldieknek.

Korlátok

A KIK igazgatója, Vladislav Günter szerint a helyi lakosok sokszor nem hajlandóak csehül beszélni a külföldiekkel, inkább átváltanak angolra. "Hogyan várhatjuk el bárkitől is, hogy integrálódjon, ha egyszer nem vagyunk képesek csehül szólni hozzá?" kérdi Günter, aki szerint egyébként a kampánynak nem a problémákra kellene koncentrálnia, hanem inkább azokat a korlátokat kellene bemutatnia, amelyeket "egymás közé emelünk".

Az egyik filmen egy fiatal nő látható, amint egy állomáson megpróbál jegyet váltani Brnoba. A nőnek erős francia akcentusa van, a jegypénztáros egy szavát sem érti, és emiatt egyre hangosabban beszél. Végül egy segítségére siető munkatárs oldja meg a helyzetet, aki egyszerű szavakat és gesztusokat használ.

A második filmen egy amerikai csehül rendel egy kávéházban, a pincér pedig minden szavát megismétli, angolul. A férfi erre folyékony angolsággal folytatja, amiből viszont a pincér egy szót sem ért. A harmadik történetben egy vevő letegezi egy kisboltban az ázsiai eladót, majd ez utóbbi hasonlóképpen tegező módban fordul egy hivatalban az ügyintézőhöz.

Fokról fokra

Készült egy kézikönyv, mely a társalgás alapjainak legegyszerűbb szabályait foglalja magában. Ez a segédeszköz a hivatalnokoktól a pedagógusokig, a civil szervezetektől a bevándorlókkal barátkozó helyi lakosokig mindenki számára hasznos lehet. Lényege, hogy egyszerű mondatokban, az alapszókincsre támaszkodva fogalmazzunk, ne alkalmazzuk a passzív igealakot és ne használjunk zsargont. Az is fontos, hogy lassan beszéljünk.

Célszerű a főnevek első és negyedik esetét alkalmazni (vagyis a végződések nélküli alapesetet). Nem szükséges azonban hangosabban beszélni. Segíthet a gesztusok vagy képek alkalmazása, és érdemes minél több nemzetközi kifejezést szőni a beszédünkbe, mint például "probléma", "internacionális" vagy "rezerváció". Legyen egyértelmű a közlendő, amit lehetőleg fokról fokra adjunk elő. Ha valami fontos, azt inkább írjuk le: gyakran kézenfekvőbb megoldás SMS-ben vagy emailben közölni valamit, mint telefonon.

A kampány a "Közös terek - amelyeken külföldiekkel és honfitársainkkal osztozunk" című projekt keretében készült.