CPT: nincsen kínzással szembeni védelem a Spanyolországból és Olaszországból visszafelé tartó járatokon

Az Európa Tanács kínzás megelőzésével foglalkozó bizottsága jelentést közölt a Spanyol- és Olaszországból induló járatokról, amelyeken a migránsokat szállítják visszafelé.
A kínzás megelőzésével foglalkozó bizottság (Committee for the Prevention of Torture and Inhuman and Degrading Treatment or Punishment, CPT) két visszafelé tartó járatot figyelt meg: az egyik 2015. december 17-én Rómából ment Lagosba, a másik pedig 2016. február 18-án február Madridból a kolumbiai Bogotába, illetve a Dominikai Köztársaságban Santo Domingóba.
A CPT arra volt kíváncsi, milyen körülmények között toloncolják vissza a külföldieket légi járatokon a nevezett két országból. Mindkét esetben az EU Frontex nevű ügynöksége a nemzeti hatóságokkal közösen irányította a műveletet.

Spanyolország

A Spanyolországból induló járattal kapcsolatban a bizottsági jelentés megjegyzi, hogy a visszatoloncolt migránsoknak mindössze néhány órával az indulás előtt szóltak, ezért arra kéri a hatóságokat írásban, néhány nappal előre értesítsék a migránsokat, valamint biztosítsanak ügyvédet és az indulás előtt telefonálási lehetőséget a számukra.

A jelentés beszámol egy olyan esetről, amikor a repülés során egészségügyi problémák adódtak, és ezzel kapcsolatban emlékezteti a hatóságokat rá, mennyire fontos az utazás előtt orvosi vizsgálatnak alávetni a kitoloncolandó migránsokat, hogy felmérjék, alkalmas-e az egyén a repülőútra. A jelentés javaslattal is szolgál a hatóságok számára, mégpedig, hogy a kitoloncolásokat bonyolító kísérő személyzet tagjai kapjanak külön képzést, különös tekintettel a munkájuk pszichológiai vonatkozásaira.

A vizsgálatot végző küldöttség a korlátozó eszközök túlzott alkalmazását is felrótta Spanyolországnak, amivel kapcsolatban a jelentés azt javasolja a hatóságoknak, vizsgálják felül a jelenlegi eljárásaikat az európai emberi jogi normák fényében.

Olaszország

A CPT Olaszországról szóló jelentésében számos aggály szerepel azzal kapcsolatban, ahogyan az olasz kormány kezeli a migránsok utaztatásának ügyét. Először is, akárcsak Spanyolországgal kapcsolatban, a jelentés megjegyzi, hogy a migránsokat csupán az utazás napján értesítették.

A CPT-küldöttség továbbá szóvá tette, hogy a migránsok között olyanok is akadtak, akiknek még voltak függőben lévő ügyeik különböző olaszországi bíróságokon. A jelentésben a Bizottság arra kéri Olaszországot, hozzon létre egy olyan mechanizmust, amelynek révén felgyorsítható a bíróságok és a végrehajtó szervek közötti információáramlás a még le nem zárult eljárásokkal kapcsolatban.

Erre vonatkozóan az olasz kormány jelezte, hogy új eljárásokat vezetett be az elutasított menedékkérők hathatósabb védelme érdekében, hogy bírósági védelemben részesítse az igazságtalan elutasításokkal szemben fellebbezőket. A kormány hozzátette, hogy most zajlik egy eljárási változtatással kapcsolatos indítvány értékelése, amelynek alapján jelentősen lerövidülne a menekültügyi kérelmek elbírálásának ideje, valamint egyre kevésbé tennének kivételt a normál ügymenethez képest. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy az ilyen módosító indítványok számos bírálatot kaptak a civil társadalom részéről amiatt, hogy nemhogy alkalmatlanok, de ráadásul egyenesen veszélyesek is lehetnek (miként a menekültügyi esetekkel kapcsolatos polgári eljárásokat illető reformjavaslat is, amely jószerivel megszünteti a nemzetközi oltalom megtagadásával szembeni fellebbezés lehetőségét).

Az olasz jelentésben is szerepel, hogy a kitoloncolandó személyeknek indulás előtt orvosi vizsgálaton kellene átesniük, és egy repülésre való alkalmasságról szóló igazolást kellene kiállítani a számukra. Végül ez a jelentés is kitér arra, hogy mennyire fontos volna több figyelmet fordítani az igen nagy stresszt vállaló kísérő személyzetre. A kormány válaszul rámutatott, hogy a kísérő személyzet tagjai pszichoszociális és testi szűrésen mennek keresztül, valamint, még mielőtt munkába állnának, külön képzésben részesülnek a tevékenységük gyakorlati és jogi aspektusait illetően.

Javaslatok a Frontexnek

A jelentésekben javaslatokat tesznek a Frontex számára, például:

  • A Frontexnek és az egyes államoknak precízebben kellene szabályoznia a korlátozó eszközök alkalmazását.
  • Hatékony panasztételi eljárást kellene biztosítani, amelyhez a fogva tartottak a célország eléréséig folyamodhatnának.

Ide kattintva megtudhatod, hogyan reagált a jelentésre a spanyol kormány.

Ide kattintva megtudhatod, hogyan reagált a jelentésre az olasz kormány.

A Nemzetközi Jogok Spanyolország (Rights International Spain) és a Polgári Jogok és Szabadságjogok Olaszországi Koalíciója közös cikke.