A civil szervezetek szabadsága: miért kell megvédenünk a védelmezőinket?

A demokráciában ugyanolyan nélkülözhetetlenek a független civil szervezetek, mint a szabad sajtó vagy a független igazságszolgáltatás. Egyes kormányok azonban el akarják hallgattatni a jogaink őreit. Meg kell őket védenünk, hogy megvédhessék a jogainkat.
Az NGO nem-kormányzati szervezetet jelent. Általában azokat a kormánytól független szervezeteket hívják így, amelyek ugyanakkor nem üzleti vállalkozások, hanem a közérdeket szolgálják."Nonprofit" szervezeteknek vagy civil szervezeteknek is szokták őket nevezni.

Egyes kormányzatok sajnos igyekeznek megnehezíteni bizonyos területeken tevékenykedő NGO-k munkáját. Általában a környezetvédelemmel, a korrupcióellenes küzdelemmel foglalkozó, illetve a nők, LMBTI személyek, migránsok és etnikai kisebbségek egyenlőségéért harcoló, valamint a szabadságjogokért, a demokráciáért és a jogállamiságért küzdő szervezeteket pécézik ki maguknak. Sok országban a politikusok és a média is támadja a civil szervezeteket, megpróbálja hitelteleníteni őket, hogy senki se bízzon bennük. Ez történik például Bulgáriában, Horvátországban, Romániában vagy Olaszországban. Más országok kormánya, mint a magyar vagy a lengyel, nem elégszik meg azzal, hogy rágalomhadjáratot indít a civilek ellen, hanem akadályokat gördít az elé, hogy közpénzt illetve adományokat kapjanak. Ismét más kormányok, mint Horvátországé vagy Spanyolországé túlzott bürokratikus terheket ró az NGO-kra, ami felemészti az idejüket és a forrásaikat, hogy képtelenek legyenek a tényleges tevékenységüket végezni.

Miért fontos, hogy a Liberties foglalkozzon ezzel a kérdéssel?

A normális demokratikus működéshez nem elég, ha a választók pár évente megszavazzák, kik legyenek a képviselőik. Napi szintű kapcsolattartásra van szükség a kormánnyal. A papíron lefektetett szabályok önmagukban nem tudják megakadályozni, hogy a kormány visszaéléseket kövessen el. Ilyen esetben bíróságnak kell ítélkezne, a nyilvánosságnak pedig tudnia kell róla, hogyan élnek a vezetők az erőforrásaikkal és a hatáskörükkel. Mindennek elősegítésében fontos szerepet játszanak az NGO-k. Először is, a nyilvánosság elé tárják az aktuálisan zajló ügyeket, hogy megalapozott döntéseket lehessen hozni. Másodszor, a közvélemény képviselete útján, illetve nyilvános tiltakozások, petíciók támogatásával eljuttatják az emberek hangját a kormányhoz. Harmadszor, ellenőrzik, hogyan él a kormány a hatalmával, és jogsértés esetén törvényesen felelősségre vonják. Akárcsak a szabad média és a független bíróságok, az NGO-k is nélkülözhetetlenek annak biztosításához, hogy a közhatalmat és a közvagyont a közérdek előmozdítására fordítsák.

Cage

Mivel ennyire fontos szerepet játszanak a jogok és a demokrácia védelmében, a civil szervezeteket is számos emberi jog védi, melyeket az EU-s kormányokat kötelező nemzetközi szerződésekben fektettek le. Közéjük tartozik az önszerveződés és a gyülekezés szabadsága, a vélemény- és az információszabadság. Ezeket a jogokat az EU Alapjogi Chartája, az Emberi Jogok Európai Egyezménye, valamint különféle emberi jogi ENSZ-egyezmények tartalmazzák.

Milyen célokat kíván megvalósítani a Liberties?

Az EU sokat tesz a határain kívüli NGO-kért: anyagi támogatást és képzéseket nyújt nekik, valamint politikai nyomást gyakorolva igyekszik megvédeni őket. Az EU-n belüli civil szervezetek azonban másképp esnek latba. Az EU nekik is nyújt anyagi támogatást, amit azonban általában konkrét projektek végrehajtására kell fordítaniuk a szervezeteknek, például valamilyen kutatásra vagy szolgáltatás biztosítására, mint amilyen a jogtanácsadás vagy a képzés.

A Liberties azt szeretné, ha az EU az Unión belüli NGO-knak is hatékonyabb támogatást és védelmet biztosítana, amennyiben azok az EU alapvető értékeinek szolgálatában a jogok, a demokrácia vagy a jogállamiság előmozdításán fáradoznak. Különféle lépések megtételét várjuk az Európai Uniótól. Először is azt, hogy hozzon létre egy önálló alapot ezeknek a civil szervezeteknek a támogatására, ahová ne csak külön projektek támogatására, hanem a szervezetek alapvető működési költségeinek fedezésére is lehessen pályázni. Az alap nyújtson támogatást azoknak az NGO-knak is, amelyek azon dolgoznak, hogy bíróságra vigyék az ügyeket, illetve ellenőrzik a kormányok intézkedéseit és fellépnek olyankor, ha ezek megsértik az EU alapvető értékeit. Másodszor, az EU biztosítson képzéseket a civil szervezeteknek, hogy azok hatékonyabban tájékoztathassák a nyilvánosságot és építhessenek ki a jogok, a demokrácia és a jogállamiság védelmét szolgáló struktúrákat. Az Európai Bizottságnál azt szeretné elérni a Liberties, hogy a testület kövesse figyelemmel az NGO-k munkájának korlátozását, és adjon ki nyilatkozatot, valamint vesse latba diplomáciai tekintélyét a védelmükben, valahányszor a kormányok rájuk szállnak. Negyedszer, a Liberties azt kéri az EU-tól, foglalja törvénybe az NGO-k szabadságának védelmét biztosító szabályokat.