Információk kiadására utasították a bolgár titkosszolgálatot

A nemzeti titkosszolgálatot arra utasították, hogy adjanak ki a civileknek olyan adatokat, amelyeket annak ellenére titkosítottak, hogy bírósági döntés született arról, hogy nem veszélyeztetnek államtitkot.
Bulgária Legfőbb Közigazgatási Bíróság hatályon kívül helyezte az Állami Titkosszolgálat döntését, amely szerint az nem volt hajlandó átadni a hírszerzés által alkalmazott eszközökre vonatkozó adatokat a Bolgár Helsinki Bizottságnak (BHC).

Az Állami Nemzetbiztonsági Ügynökség (ÁNÜ) nem arra hivatkozva nem adta át az információt, hogy az titoknak minősül, hanem azt állította, "ilyen információ nem is létezik". Az igény elutasítását később a Szófiai Közigazgatási Bíróság is helyben hagyta, a Legfőbb Közigazgatási Bíróság azonban szabálytalannak találta a döntést.

Titkosított információk

A BHC a közérdekű informácók hozzáférhetőségét szabályozó törvényre hivatkozva 2014-ben nyújtott be adatigénylést az ÁNÜ-höz. A szervezet azt akarta tudni, az ÁNÜ összesen hányszor kérte 2013-ban, hogy titkosszolgálati eszközöket alkalmazhasson, hányszor kapott erre bírósági felhatalmazást, és a munkatársak közül hánynak engedélyezték az ilyen eszközök használatát.

Az elnök döntésére az Állami Nemzetbiztonsági Ügynökség arra hivatkozva, hogy nem oszthat meg ilyen információt, elutasította az adatigénylést.

Az ÁNÜ szerint a szóban forgó információra a hivatalosan titkosnak minősülő információk jegyzékének 25-dik pontja vonatkozik: "A bíróság képviselőivel történő koordináció és kapcsolattartás az operatív vizsgálatok folyamán."

A BHC szerint nem volt jogalapja annak, hogy az igényelt adatokat titkosnak minősítették. Nincsen olyan törvényesen védett érdek, amely sérült volna, vagy amelyet fenyegetett volna az információ felfedése. Ráadásul az információ állítólagos titkosítása a nyilvánosság számára is hozzáférhető utasításra történhet csak, ilyenről azonban nem tudni.

Adják ki

Az ÁNÜ tehát indokolatlanul cselekedett, amikor megtagadta az információ kiadását, és nem árulta el azt sem, miért volnának titkosak ezek az adatok. A BHC az Emberi Jogok Európai Egyezményére is hivatkozott, amely védeni rendeli az ellenőrző funkciót ellátó szervezetek jogát a nyilvánosan megvitatandó információk hozzáférhetőségéhez.

Bulgária Legfelső Közigazgatási Bírósága 2015 novemberben hatályon kívül helyezte a közigazgatási bíróság és az ÁNÜ döntését, mivel a közérdekű információhoz való hozzáférés igénylésének az ÁNÜ operációs tevékenységéhez nem, csak annak eredményeihez van köze. A bíróság megállapította, hogy a kért statisztikai adatok nem számítanak bizalmas információnak, így ezek felfedése nem sért államtitkot.