Az oktatás fejlesztését kéri a cseh kormánytól az ENSZ

Az ENSZ Gazdasági, Társadalmi és Kulturális Jogok Bizottsága ajánlásokat fogalmazott meg a Cseh Köztársaság számára az emberi jogok előmozdításával kapcsolatban, különös tekintettel az oktatásra.

Május 26-án az ENSZ Gazdasági, Társadalmi és Kulturális Jogok Bizottsága ajánlásokat tett a Cseh Köztársaság számára az emberi jogok előmozdításával kapcsolatban, arra kérve a politikusokat, fektessenek külön hangsúlyt az oktatásra. Ma is sok olyan közönséges általános iskola van az országban, ahová ezért vagy azért nem járhatnak társadalmilag vagy testi fogyatékosságuk okán hátrányos helyzetű diákok. Nemzetközi intézményektől kezdve olyan non-profit szervezetekig, mint az Emberi Jogi Liga, sokan szót emeltek emiatt, arra kérve a cseh kormányt, változtasson ezen a tarthatatlan helyzeten.

Az ENSZ Bizottság aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy a hátrányos helyzetű gyermekeket főleg speciális iskolákban oktatják, holott a cseh kormány kijelentette, hogy be kívánja őket vonni a többségi oktatásba. A bizottság tagjai azért is bírálták a cseh államot, amiért nem nyújt megfelelő szolgáltatást a többségi iskolákban tanuló hátrányos helyzetű gyermekek számára, és arra kérték az Oktatási Minisztériumot, biztosítsa az oktatási rendszer nagyobb fokú nyitottságát és azt, hogy teljes mértékben érvényesüljön a befogadó oktatás elve.

Az oktatási rendszer reformjához megfelelő anyagi eszközöknek kellene rendelkezésre állniuk, többek között a hátránnyal küszködő gyermekek tanulási képességének kibontakoztatásához szükséges intézkedések megtételéhez. A Bizottság arra kérte a cseh kormányt, tegye egyértelművé az oktatási törvényben a befogadó oktatási modell melletti elköteleződést. Törvénybe kellene foglalni, hogy minden speciális nevelési igényű gyermeknek jár a megfelelő segítség.

Az Emberi Jogi Liga lankadatlanul próbálja felhívni különböző nemzetközi szervezetek és a cseh kormány figyelmét a hátrányos helyzetű gyermekek speciális iskolákba helyezésének, illetve a cseh iskolák erőteljes és kitartó szegregációjának problémájára. A szervezet példaértékűnek nevezte a teljes diákság számára igazságos és egyenlőségelvű környezet kialakításában jeleskedő iskolák "Igazságos iskola" díjjal való kitüntetését. 2009 óta 27 iskola szerezte meg ezt a címet.

A Liga igyekszik rámutatni, hogy valamennyi gyermek együtt oktatása normál osztályokban igenis működhet, sőt még segíthet is a tanároknak és az igazgatóságnak abban, hogy legyőzzék a hátrányos helyzetű tanulók integrációjával kapcsolatos félelmeiket. "Az egyik Karlovy Vary térségbeli általános iskola vagy a Svitavy - Lačnov-i iskola jól példázza, milyennek kellene lennie az oktatásnak a modern, vegyes összetételű, nyílt társadalmakban. Hála a magas szakmai színvonalnak, a kiváló vezetésnek és valamennyi tanár odaadó munkájának, mindkét iskolában megvalósult, hogy valamennyi tanulóval egyénileg foglalkoznak, nyitottá és áttekinthetővé vált maga az iskola, és a szülőkkel való kommunikáció is igen hatékony. Az ilyen elszigetelt eseteknek modellértékűvé, követendő példává kellene válniuk az Oktatási Minisztérium számára", közölte Marek Zemský, az Igazságos Iskola kezdeményezés projektkoordinátora.