Kampány az EU-Kuba tárgyalások láthatóságáért - CSATLAKOZZ!

Nagy hévvel zajlanak az EU és Kuba közötti megbeszélések, ám a tárgyalásokon nem veszik figyelembe az információs jogunkat. Csatlakozz a Polgári Jogok Védelmezőinek kampányához, követeld velünk együtt minden szakasz átláthatóságát!

Köszönjuk az érdeklődésed, de ez a kampány már lezárult!

A Kubával való politikai párbeszédről és együttműködésre vonatkozó megállapodásról szóló tárgyalások során az EU és Svédország ódzkodik az átláthatóságtól. Az európai polgárok így nem fogják tudni befolyásolni, milyen emberi jogokkal és demokráciával kapcsolatos követelményeket támasszon Kubával szemben az Európai Unió.
A felek által kötött egyezségek szövegét mindaddig nem teszik közzé, amíg az Európai Bizottság, várhatóan szeptember végén, el nem fogadja a megállapodást. Ez derül ki az Európai Külügyi Szolgálat (European External Action Service, EEAS) szeptember eleji emailjéből.

Svédország és az EU "gerinctelen"

Ezért sem a kubai, sem az európai polgároknak nem áll majd módjukban megvitatni vagy befolyásolni, milyen emberi jogokkal és demokráciával kapcsolatos követelményeket támasszon az Európai Unió Kubával szemben. Svédország és az EU azzal magyarázta az átláthatóság korlátozását, hogy a dokumentumok nyilvánosságra hozatala árthatna a kubai kapcsolatok építésének.

"Svédország és Európa részéről gerinctelen dolog, hogy a kubai kormány miatt feladják az elveiket - ezért sem a kubai, sem az európai polgárok nem szólhatnak majd bele, milyen elveken nyugodjon az EU és Kuba közötti együttműködés," fejtegette Eric Jennische, a Polgári Jogok Védelmezői (Civil Rights Defenders, CRD) dél-amerikai programigazgatója.

Az EU és Kuba 2014 áprilisa óta folytat tárgyalásokat a politikai párbeszédről, fejlesztési együttműködésről és kereskedelemről szóló megállapodás ügyében. Az egyezmény egy 1996-ban elfogadott megállapodás, az EU Kubáról kialakított közös álláspontja helyébe lép majd, mely utóbbi a szorosabbra fűzött EU-s kapcsolatok előfeltételeként megköveteli, hogy Kuba lépjen előre az emberi jogok tiszteletben tartása terén.

Mindennek ellenére 1996 óta Kubában nem történt valódi változás a polgári és a politikai jogok terén. Ha most az USA úgy ajánl együttműködési alapokat és támogatja a kereskedelmet, hogy feltételként nem vár el változásokat Kubától, akkor nyilvánvalóan feladta a korábbi elveit.

"Történelmi" aláírás Havannában

Ezért a Polgári Jogok Védelmezői és különböző kubai jogvédő szervezetek kezdettől nyomon követték a tárgyalásokat, hogy a kubai és az európai polgárok egyaránt fogalmat nyerjenek a folyamatról és az EU felléphessen a kubai változások érdekében.


A szervezetek levelet küldtek az EU külügyi főképviselőjének, Federica Mogherininek, aki az EEAS feje is egyben. Válaszában az EEAS kifejtette, hogy a megállapodás "kulcsfontosságú eleme az emberi jogok tiszteletben tartása és a demokrácia előmozdítása".

Miután 2016 márciusában véget értek a tárgyalások, a két küldöttség aláírta a megállapodás szövegét tartalmazó dokumentumot, Az aláírásra Havannában, ünnepélyes keretek között, Mogherini elnökletével került sor. A főképviselő később kijelentette, hogy "történelmi jelentőségű nap volt ez a kétoldalú kapcsolatok szempontjából."

Az eseményről itt olvashatsz:

Dokumentum: nyilvános, ámde bizalmas

A Polgári Jogok Védelmezői megpróbálta megszerezni az aláírt dokumentumot, hogy megnézze, miként fogalmazták meg a megállapodásban az emberi jogokra és a demokráciára vonatkozó részeket. Ám sem a svéd kormány, sem az EEAS nem engedett betekintést a megállapodás szövegébe.

Első válaszlevelében a svéd Külügyminisztérium kifejtette, hogy létezik egy nyilvános dokumentum is, amelyik tartalmilag közel áll a Polgári Jogok védelmezői által kért irathoz, csakhogy bizalmas jellegű, és a felfedése árthat Svédország külföldi kapcsolatainak.

Miután a Polgári Jogok Védelmezői megtámadta a döntést, a kormány azt válaszolta, hogy az EU és Kuba közötti megállapodás "még nincs aláírva, és nem is végleges," a felek még a "megállapodástervezetet" tanulmányozzák.

Az EEAS úgy reagált a Polgári Jogok Védelmezőinek kérésére, hogy fejtsék ki bővebben, mit jelentenek a dokumentum egyes szakaszai, hogy ezzel "veszélyeztetnék az intézményes döntéshozatali eljárást" és "ártanának az EU és Kuba viszonyának".

Mindenesetre attól, hogy a megállapodás nem végleges, a Havannában aláírt dokumentum még nem tekintendő tervezetnek vagy munkaváltozatnak. Az aláírással ugyanis nyilvánossá vált.

Az ombudsman egyetért a CRD-vel

Ezért a Polgári Jogok Védelmezői az uniós ombudsmanhoz fordult, aki azonnal vizsgálatot indított az ügyben, előrebocsátva, hogy: "Az EEAS helytelenül döntött úgy, hogy nem enged betekintést a dokumentumba", mert "meg kellett volna mutatnia" azt. Az EEAS ugyanakkor azt felelte az ombudsmannak, hogy addig nem mutatja meg a dokumentumot, amíg a Bizottság, előreláthatólag 2016 szeptember végén, el nem fogadja a megállapodás szövegét.

Az, hogy az EU és Svédország nem hajlandó kiadni a dokumentumot, azt jelenti, hogy az EU úgy köt megállapodást Kubával és változtatja meg alapjaiban az elmúlt 20 év politikáját, hogy ezt sem a kubai, sem az európai polgároknak nem lesz módjuk megvitatni. Ez pedig mind a svéd, mind az európai átláthatósági elvekkel ellentétes.

Az, hogy nem hoznak nyilvánosságra egy nyilvánosan aláírt dokumentumot, sérti az Európai Unió működéséről szóló szerződés 10-dik és 11-dik cikkét, amelyek értelmében, amennyire csak lehet, az állampolgárok előtt kell hozni a döntéseket, hogy azok véleményt nyilváníthassanak velük kapcsolatban.

A Bizottság szerint továbbá a saját átláthatóságról szóló portálján kifejti, hogy az állampolgároknak joguk van tudni, hogyan készítik elő az EU-s intézmények a döntéseket, milyen dokumentumok keletkeznek a folyamat során, és lehetővé kell tenni, hogy "hozzáférhessenek ezekhez az iratokhoz",

Az ügyről további cikkeket találsz a Diario de Cuba oldalán:

El Servicio de Acción Exterior de la UE rechaza divulgar el acuerdo con La Habana hasta que sea aprobado por la Comisión Europea
EU Ombudsman To Investigate Refusal to Disclose the Agreement with Havana
Ombudsman de la UE investigará la negativa a divulgar el acuerdo con La Habana
The EU opposes publishing its agreement with Havana because it could ‘undermine’ its process of dialogue with the regime