#NincsIgazság: Spanyolország csorbítja a szabadságjogokat és akadályozza az állampolgároknak a bíróságokhoz való hozzáférését

Segíts! Mondj nemet arra, hogy a spanyol kormány a szabadságjogok és az egyéb jogok korlátozására készül ahelyett, hogy a lakosság szükségleteinek és igényeinek próbálna megfelelni. Küldd el a nyílt levelünk másolatát Rajoy úrnak és Reding asszonynak!

Köszönjuk az érdeklődésed, de ez a kampány már lezárult!

Az elégedetlenség kifejezése, a kormánypolitikák bírálata, a követelések hangoztatása tömegmegmozdulásokon, békés tiltakozásokon Európa-szerte elterjedt módjai az állampolgári jogok gyakorlásának. Amikor Spanyolországban a civilek határozottan felléptek a megszorító intézkedésekkel szemben, a kormány egy olyan reformcsomaggal válaszolt, amelyik még inkább korlátozza a szabadságjogokat és az egyéb jogokat ahelyett, hogy a lakosság szükségleteinek, igényeinek próbálna megfelelni. Ennek eredményeképpen leépülnek a bírósági eljárásokra vonatkozó jogi garanciák. Nem elszórt cselekedetekről van szó: az egyes akciók egységes tervbe kovácsolódnak, amelynek következményeképpen többé #NincsIgazság.

Az oldal megtekintéséhez el kell fogadnod a harmadik fél sütijeit.

Hogy tetszett a #NincsIgazság videó? Segíts eljuttatni a történtek hírét másokhoz is azzal, hogy megosztod az alábbiakat!

A spanyol kormány reformcsomagja a következőkből áll:

A Közbiztonsági Törvény reformja, amelyet "tiltakozástiltó törvénynek" vagy "szájkosár-törvénynek" is hívnak, korlátozza az állampolgárok gyülekezési és szólásszabadságát. A törvényjavaslat értelmében "bármely köz-, nyilvános vagy magánterület elfoglalása" szabálysértésnek minősül, amiért akár 1,000 euró bírság is kiszabható. A park, a tér, az utca -- ezek mind közterületek. Mégis, mi járhat a kormány fejében? Egy ilyen rendelkezés egyszerre sérti a spanyol alkotmányt, az EU Alapjogi Chartáját, az Emberi Jogok Európai Egyezményét és a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egységokmányát.

A Büntető Törvénykönyv reformja számos olyan módosítást tartalmaz, amelyek negatívan befolyásolják az állampolgári jogokat. A "közrend elleni bűncselekményekről" szóló cikket úgy fogalmazták meg, hogy az egyaránt korlátozza a szólásszabadságot és a békés gyülekezés szabadságát; ezek olyan alkotmányos jogok, amelyek bármely, valóban szabad és igazságos demokráciában az állampolgárok veleszületett, elidegeníthetetlen szabadságjogainak számítanak. Sajnos téved, aki azt hiszi, majd a bíróságok segítségével könnyedén kiküszöbölhető lesz ez az igazságtalanság.

A kormány ugyanis akadályt gördít az egyszerű állampolgárok elé, hogy megnehezítse az igazságszolgáltatás rendszeréhez való hozzáférésüket. Egy 2012-es törvény előírja, hogy az állampolgároknak fizetniük kell, ha valamely, nem bűnügyi esetet bíróság elé akarnak vinni, vagy fellebbezni kívánnak egy ítélet ellen. Beadványt nyújtanál be a bank ellen, amelyik megtévesztő módon mérgezett pénzügyi eszközöket kínált fel megvásárlásra? Fellebbeznél a tiltakozásért kiszabott pénzbírság ellen? Jobban teszed, ha szépen befizeted a büntetést, ha tétlenül eltűröd a sérelmeket. Spanyolországban immár ezek közül a lehetőségek közül lehet választani.

A jogsegély reformja (ami jogi tanácsadás biztosítását jelentette az anyagilag rászorulóknak) azt eredményezi, hogy ezentúl kevesebben részesülnek majd ingyenes tanácsadásban. Ha valaki fellebbezne egy pénzbírság ellen, amelyet azért szabtak ki rá, mert részt vett egy tüntetésen, esetleg rendezne egy kifizetetlen számlát, de a havi keresete több mint €1,065, és nincsen családja, az illető nem jogosult jogi tanácsadásra, vagyis zsebből kell kifizetnie az ügyvédet, a jogi képviselőt és az eljárási díjat.

A Büntetőeljárási Törvény reformja annyit tesz, hogy azok az NGO-k, társadalmi mozgalmak és egyéb szerveződések, amelyek leleplezték az emberi jogi sérelmek és a politikai korrupció eseteit, a jövőben már nem tehetik ezt meg. Ezentúl egyedül az ügyészség indíthat pert, mégpedig megfelelő fékek és ellensúlyok nélkül. A Legfelső Ügyész Hivatala közvetlenül a kormánynak felel. Az ügyészek előszeretettel csukatják le a tiltakozókat, a kisujjukat sem mozdítják a korrupcióval szemben és, ha tehetik, ejtik a rendőri erőszakkal, embertelen bánásmóddal kapcsolatos ügyeket.

Mintha ennyi még nem volna elég, a kormány a bírói testület csökkentésével igyekszik megnyirbálni az állampolgárok igazság érvényesítő képességét. Eddig arra hivatkozva, hogy feleslegesek, 1200 helyettes bírói széket szüntettek meg. Ebből látszik, mennyire nem bíznak az igazságszolgáltatásban. A kormány ráadásul az érintett bírák szólásszabadságának és közéleti szerepvállalásának korlátozásával próbálja elejét venni annak, hogy panaszt tegyenek, illetve kritikával éljenek, amivel gyakorlatilag szájkosarat kényszerített rájuk.

Az emberi jogok, az igazságosság és a jogállamiság az Európai Unió központi értékei. Ha valaki kikezdi ezeket az értékeket, ha aláássa a jogállamiságot, az magát az EU-t támadja. Felháborító, ami Spanyolországban folyik. Nem akarjuk, hogy olyan helyzet álljon elő, ahol #NincsIgazság. Rajtunk, mindnyájunkon múlik, hogy meg tudjuk-e állítani ezt a pusztító folyamatot.

További információkért látogass el a Rights International Spain (Nemzetközi Jogok - Spanyolország) új weboldalára!