A te hited, a te ügyed. Kampányt índít a TASZ a magyar egyháztörvény miatt.

​A TASZ a magyar egyháztörvény kapcsán egy petícióval összekötött honlapot készít, hogy rámutasson, az egyháztörvény módosításának a terve nem orvosolná a hatályos törvény azon elemeit, amelyeket mind az Alkotmánybíróság, mind az EJEB jogsértőnek ítélt.

A te hited, a te ügyed. Kampányt índít a TASZ a magyar egyháztörvény miatt.

Petíció

a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény megfelelő módosítása érdekében

2015. március 15.

Tekintettel arra, hogy

 • az 1848-as polgári forradalom óta követeljük a törvény előtti egyenlőséget polgári és vallási tekintetben, de ma távolabb vagyunk tőle, mint a rendszerváltás idején,
 • a 2012 óta hatályos egyháztörvény a kormányzat politikai kegyeit élvező egyházaknak széles előjogokat biztosít, míg a többi egyházat még a korábbi jogállásától is megfosztotta,
 • a törvény az Európai Emberi Jogi Bíróság 2014. április 8-i ítélete szerint sem tesz eleget a világnézeti semlegesség és az egyenlőség követelményeinek, és sem egyes elemeiben, sem összességében nem felel meg az Emberi Jogok Európai Egyezményének (Magyar Keresztény Mennonita Egyház és Mások kontra Magyarország), minek okán a magyar államnak milliárdos nagyságrendű kártérítést kell fizetnie;

valamint tekintettel arra, hogy

 • az európai emberi jogi bíróság ítélete nyomán a kormány által előkészített módosító javaslat nemhogy orvosolta volna a bevett egyházak és a vallási közösségek közötti egyenlőtlenségeket és a jogfosztott vallási közösségek sérelmeit, hanem már három különböző egyházi státuszt alakított volna ki, és továbbra is fenntartotta volna az állam önkényes elkötelezettségének lehetőségét egyes kivételezett egyházak iránt; és végül arra, hogy
 • az Országgyűlés a 2015. decemberi szavazáson elutasította ezt a módosító javaslatot,

alulírottak felszólítjuk a magyar kormányt, hogy ne engedjen a negyvennyolcból, hanem olyan törvénymódosítást dolgozzon ki és terjesszen a parlament elé, amely:

 • biztosítja minden ember lelkiismereti meggyőződésének egyenlő tiszteletét, valamint a lelkiismereti alapon szerveződő közösségek önmeghatározását,
 • biztosítja a vallási közösségek jogegyenlőségét, és nem biztosít előjogokat egyes egyházaknak nemcsak a hitéletet érintő működésüket illetően, hanem a közoktatásban való részvétel, az adózás, a közhasznú tevékenységek állami finanszírozása, valamint a politikai döntéshozatalban való részvétel terén sem – sem egymáshoz, sem más hasonló tevékenységet végző civil szervezetekhez képest,
 • biztosítja az állam világnézeti semlegességét, az állam szigorú elválasztását az egyházaktól,
 • jogi, morális és anyagi szempontból orvosolja azoknak az egyházaknak a jogsérelmeit, amelyeket a magyar állam megfosztott a státuszuktól, illetve nem teszi ki a magyar adófizető polgárokat újabb kártérítési kötelezettségek kockázatának,
 • összhangban van Magyarország alkotmányos, az egyenlő jogok kiterjesztésén alapuló hagyományaival, és nem lép vissza a rendszerváltás, sőt az 1848 előtti egyházpolitikához,
 • összhangban áll az Emberi Jogok Európai Egyezményének rendelkezéseivel és megfelel az Emberi Jogok Európai Bírósága által lefektetett követelményeknek!

Aláírók:

Hegyi Szabolcs, Társaság a Szabadságjogokért

David Baer, professzor, Texas Lutheran University

Kelemen Katalin, rabbi, Szim Salom Progresszív Zsidó Hitközség

Iványi Gábor, lelkész, Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség

Schweitzer Gábor, jogász

Coalizione Italiana Libertà e Diritti Civili (Emberi Jogok és Szabadságjogok Olaszországi Koalíciója)

Helsinki Foundation for Human Rights, HFHR (Lengyel Helsinki Alapítvány az Emberi Jogokért)

Rabbi Ferenc Raj, Bet Orim Reform Jewish Congregation

A szervezet szerint a kormányzati tervek szerint módosított törvény továbbra is
önkényesen definiálná a vallást, a vallási tevékenységet, a jogi
státusz tekintetében indokolatlan megkülönböztetést alkalmazna egyház
és egyház között, indokolatlanul széles előjogokat biztosítana egyes
egyházaknak a hitélet támogatása és a közcélú tevékenységek
finanszírozása terén nemcsak a nem-vallási közösségekhez képest, hanem
más egyházakhoz képest is, nem részesítené megfelelő jogorvoslatban
azokat az egyházakat, amelyek a törvény hatálya lépése következtében
elveszítették egyházi státuszukat.

A TASZ szerint olyan törvényre volna szükség, ami a lehető
legteljesebb lelkiismereti szabadság és a közösségek önértelmezése, az
egyházak jogegyenlősége, a semleges állam, az állam és az egyház
szétválasztása, és a szektorsemleges finanszírozás talaján áll, és
ezeket az elveket érvényesíti, összhangban a civilizált, alkotmányos
és demokratikus világ alapelveivel. Kampányukkal ezekre szeretnék
felhívni a magyar és a nemzetközi közvélemény figyelmét.

A friss kampány központi eleme egy petíció, amivel a lehető legtöbb embert szeretnék kampányuk támogatására megnyerni.